Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Lượt xem:

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu cho các đồng chí sau: TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị Nội dung Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT Số Quyết định 1 Phan Minh Trung [...]
Đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo  Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Đánh giá và phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là Nghị định 56/2015/NĐ-CP); Căn cứ Hướng dẫn số 2028/HD-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn [...]