Chuẩn bị hồ sơ quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Chuẩn bị hồ sơ quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bàng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện Kế hoạch số 1101/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 [...]