Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Ngày 19/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1490/SGDĐT-QLCLGDCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Ngày 15/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Công văn số 1474 V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lượt xem:

Ngày 07/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1413/SGDĐT-KHTC về việc Đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 05/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 179/TB-SGDĐT về việc thông báo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên tại các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lượt xem:

[...]
Phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2020 Báo Giáo dục Thời đại đã ban hành Công văn số 6851/GDTĐ về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 29/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1349/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 25/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1361/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo công lập đến hết năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực

Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực

Lượt xem:

[...]
Chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn đến trường

Chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn đến trường

Lượt xem:

[...]
Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum

Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum

Lượt xem:

Tác giả ‘Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón’ là học sinh lớp 9 ở Kon Tum Học sinh chỉ cần quẹt thẻ vào thiết bị khi lên xuống xe, lái xe sẽ kiểm soát được số lượng học sinh lên xuống xe một cách dễ dàng và chính xác. Ngoài thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón, An chế tạo thành công [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1282/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 1280/KL-SGDĐT về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 15/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1262/SGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 327/BC-SGDĐT về việc công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống cho HS năm học 2020 – 2021

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống cho HS năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống cho HS năm học 2020 – 2021 Được viết ngày Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 07:48 Viết bởi Nguyễn Duy Quốc Lượt xem: 373         THÀNH ĐOÀN KON TUM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐOÀN TRƯỜNG THPT KON TUM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 01/ĐTN                [...]
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Lượt xem:

Ngày 14/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem:

Ngày 11/9/2020 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1556/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.     [...]
Thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh

Thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh

Lượt xem:

Thông báo về việc tổ chức bán trú cho học sinh Năm học 2020 – 2021 trường THCS và THPT Liên Việt dự kiến tổ chức bán trú cho học sinh, cụ thể như sau: Mục đích Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú để CMHS tiện đưa đón, đảm bảo sức khỏe cho HS. Tạo tính tự lập cho HS. Đối tượng bán [...]
Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021 Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo: Căn cứ vào hướng số 1197/SGDĐT-GDTrH  ngày 03/9/2020 về việc hướng dẫn bổ sung việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào học tại các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Năm học [...]
TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu tháng 9 lịch sử, hòa chung với niềm vui hân hoan của hàng triệu giáo viên và học sinh trên cả nước, hơn 37.000 học sinh các cấp học, trường học thuộc thành phố Kon Tum long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm [...]
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Kon Tum

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Kon Tum

Lượt xem:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Kon Tum Sáng 5/9, hòa chung không khí cả nước, thầy và trò Trường THPT Kon Tum long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Về dự Lễ khai giảng tại trường có đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh [...]
Kon Tum: Khai giảng năm học mới diễn ra thuận lợi và ý nghĩa

Kon Tum: Khai giảng năm học mới diễn ra thuận lợi và ý nghĩa

Lượt xem:

Kon Tum: Khai giảng năm học mới diễn ra thuận lợi và ý nghĩa (kontumtv.vn)- Hòa chung không khí cả nước, sáng 5/9, gần 400 đơn vị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ khu vực thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa đều đồng loạt khai giảng năm học mới 2020-2021. Ngay từ sáng sớm, không khí nhộn nhịp của ngày khai giảng đã xuất hiện trên các tuyến [...]
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 06/09/2020 07:53 Sáng 5/9, hòa chung không khí cả nước, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Về dự Lễ khai giảng tại trường có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư [...]
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Liên Việt

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Liên Việt

Lượt xem:

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Liên Việt   Sáng ngày 05/9, Trường THCS và THPT Liên Việt long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021; thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực [...]
Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh khai giảng năm học 2020-2021

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh khai giảng năm học 2020-2021

Lượt xem:

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh khai giảng năm học 2020-2021 Sáng 5/9, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Dự Lễ khai giảng có đồng chí A Pớt-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Sở Giáo dục-Đào tạo, Tỉnh đoàn Kon Tum.    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng [...]
Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum và dự “Ngày hội Bé đến trường” tại Trường Mầm non THSP Kon Tum

Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum và dự “Ngày hội Bé đến trường” tại Trường Mầm non THSP Kon Tum

Lượt xem:

Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum và dự “Ngày hội Bé đến trường” tại Trường Mầm non THSP Kon Tum Sáng 05/9, đồng chí Trần Thị Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum [...]
Các trường học tại TP. Kon Tum khai giảng năm học mới

Các trường học tại TP. Kon Tum khai giảng năm học mới

Lượt xem:

Các trường học tại TP. Kon Tum khai giảng năm học mới Đã đăng vào 6 Tháng 9, 2020 lúc 6:01 (kontumtv.vn) – Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, các trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Tại Trường THPT Kon Tum, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đến [...]
Kon Tum: Lễ khai giảng không quá 30 phút

Kon Tum: Lễ khai giảng không quá 30 phút

Lượt xem:

Kon Tum: Lễ khai giảng không quá 30 phút Trong lễ khai giảng đầu năm học, Sở GD&ĐT Kon Tum yêu cầu các trường, điểm trường ít học sinh phải đảm bảo giãn cách và các điều kiện phòng chống dịch.   Riêng các trường đông học sinh, chỉ tổ chức khai giảng tập trung đối với học sinh đầu cấp, các lớp còn lại cử đại diện tham [...]
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 26/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1164/SGDĐT-KHTC về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 26/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1164/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giá dịch vụ GDĐT (học phí), miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1147/KL-SGDĐT về việc thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục Và Đào tạo đã có Kết luận số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN năm 2020 tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Lượt xem:

Ngày 13/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định sô 92/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lượt xem:

Ngày 15/01/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum bàn hành Công văn số 53/SGDĐT về việc “Cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”. Chi tiết thông tin trong tệp đính kèm./. [...]
Tin tức tổng hợp tuần 51

Tin tức tổng hợp tuần 51

Lượt xem:

[...]
Nhìn lại một năm đẩy mạnh hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc ở các nhà trường

Nhìn lại một năm đẩy mạnh hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc ở các nhà trường

Lượt xem:

Ngoài việc đưa nội dung giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương vào giảng dạy,  năm 2017, các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số, các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú  trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn tích cực triển khai, duy trì và phát triển các đội cồng chiêng, múa Xoang cho học sinh Trong nội dung [...]
Tổ chức lấy ý kiến đối với tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum

Tổ chức lấy ý kiến đối với tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 08/12/2017, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1629/SGDĐT về việc tổ chức lấy đối với tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975).  Các đơn vị tải các tài liệu về “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975), tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ [...]
Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lượt xem:

Chiều 17/11, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Dự Lễ, về khách mời có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo [...]
Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm ngày 20/11

Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm ngày 20/11

Lượt xem:

Sáng 17/11, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).   * Thăm và chúc mừng các cán bộ [...]
Tin tức tổng hợp tuần 45

Tin tức tổng hợp tuần 45

Lượt xem:

[...]
Tin tức tổng hợp tuần 44

Tin tức tổng hợp tuần 44

Lượt xem:

[...]
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM “XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM “XÂY DỰNG THỰC ĐƠN CÂN BẰNG DINH DƯỠNG”

Lượt xem:

Ngày 31/10/2017, tại trường tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty AJinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án Bữa ăn học đường . Đ/c Nguyễn Trọng Thắng – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tham [...]
Tin tức tổng hợp tuần 43

Tin tức tổng hợp tuần 43

Lượt xem:

[...]
Tin tức tổng hợp tuần 42

Tin tức tổng hợp tuần 42

Lượt xem:

[...]
Tin tức tổng hợp tuần 40

Tin tức tổng hợp tuần 40

Lượt xem:

[...]
Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 04/10/2017, Sở GDĐT Kon Tum ra Thông báo số 138/TB-SGDĐT Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể: Đường dây nóng: + Cố định: 02606.557879 + Di động: 0977399918 Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn Chi tiết trong tệp đính [...]
Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu. Nội dung Công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung: [...]
Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả khả quan.   Giờ học Tiếng Việt của học sinh [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Ngày 27/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1284/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục  năm học 2017 – 2018, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết [...]
Tin tức tổng hợp tuần 39

Tin tức tổng hợp tuần 39

Lượt xem:

[...]
Bộ GD&ĐT công bố quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Bộ GD&ĐT công bố quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Lượt xem:

Chiều 26/9,  Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 02 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.  Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ có 02 tân Thứ trưởng là ông Nguyễn Hữu Độ và ông Nguyễn Văn Phúc. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Hữu Độ là Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GD&ĐT [...]
Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1225/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2017 – 2018. Những vấn đề chung là: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh đã học NPT tại các trường trung học cơ sở [...]
Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1227/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018. Một số nội dung cần lưu ý là: 1. Đối tượng và điều kiện dự thi – Là người học trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) (bao gồm cả giáo dục phổ thông, [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1217/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018, trong đó nhấn mạnh các nội dung trọng tâm sau: 1.Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1344/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính [...]
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 05/9/2017, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Thông báo 121/TB-SGDĐT Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum, năm học 2017-2018. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Cung cấp danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, bảo đảm vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn

Cung cấp danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, bảo đảm vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn

Lượt xem:

Ngày 23/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo  ban hành Công văn 1097/SGDĐT-CTTT về việc cung cấp danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, bảo đảm vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn, trong đó yêu đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các trường [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 01/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1156/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau: Tiếp tục nâng cao về nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra nội bộ trường học trong tiến trình đổi mới căn bản, [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 31/8/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1149/SGDĐT-CTTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW của Ban [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 30/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số1140 /SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm  học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày [...]
Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Lượt xem:

Ngày 1-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh thân mến! Nhân dịp khai giảng năm [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 29/8/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1128/SGDĐT-THMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục [...]
Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Tin tức tổng hợp tuần 34

Tin tức tổng hợp tuần 34

Lượt xem:

Tin tức tổng hợp tuần 34 (Từ ngày 21/8 đến 27/8/2017) Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 21/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, lãnh đạo một số ban, bộ, [...]
Kon Tum sẵn sàng cho năm học mới

Kon Tum sẵn sàng cho năm học mới

Lượt xem:

Vào thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum gần như đã hoàn tất công tác chuẩn bị: cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, tựu trường… sẵn sàng cho năm học mới 2017-2018. Tại trường THPT Lê Lợi, bước vào tuần đầu tiên năm học mới, nhà trường khẩn trương thực hiện một số việc như hoàn thành tuyển sinh và bố [...]
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Lượt xem:

Chiều ngày 15/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Đến dự Hội nghị, có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Xuân Lâm – TUV, Phó Chủ tịch UBND [...]
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục

Lượt xem:

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong năm học 2016 – 2017 về việc triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, năm học 2017 – 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của [...]
Triển khai cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”

Triển khai cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”

Lượt xem:

Ngày 14/8/2017, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1040/SGDĐT-CTTT về việc triển khai cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”. Trong đó Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung: – Triển [...]
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Ngày 14/8/2017,Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTD Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức giáo viên mầm non Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tin bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Tin bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Lượt xem:

Chiều ngày 09/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm đối với 04 đồng chí: 1. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo từ [...]
Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ Dự bị đại học năm 2017

Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh hệ Dự bị đại học năm 2017

Lượt xem:

Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh 150 chỉ tiêu hệ dự bị đại học năm 2017 đối với thí sinh thuộc đối tượng 01 (nhóm UT 1) và Khu vực 1 (KV1) đã tốt nghiệp THPT. Trong đó, xét tuyển thẳng đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người. Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên mầm non

Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên mầm non

Lượt xem:

Ngày 31/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD thay thời gian phổ biến quy chế phỏng vấn – bôc thăm thứ tự phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018. Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian và địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian và địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Ngày 22/7/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển viên chức GVMN Trường Mầm non THSP Kon Tum năm học 2017 – 2018. Trong đó lưu ý về thời gian và địa điểm phỏng vấn như sau: [...]
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON THSP KON TUM

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON THSP KON TUM

Lượt xem:

Sở GDĐT thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên mầm non trường mầm non THSP Kon Tum. Các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu có sai sót, đề nghị liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT trước ngày 01/8/2017 để được điều chỉnh. Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) và Công văn số 309/UBND-NC, ngày 10/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, lập danh [...]
Thông báo về nội dung phỏng vấn xét tuyển chức danh giáo viên mầm non năm học 2017-2018

Thông báo về nội dung phỏng vấn xét tuyển chức danh giáo viên mầm non năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 13/7/2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non Trường mầm non Thực hành sư phạm năm học 2017-2018 đã ban hành Thông báo số 04/TB-HĐTD về nội dung phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn chuyên môn,nghiệp vụ, năm học 2017-2018,trong đó quy định Tài liệu tham khảo phần phỏng vấn kiến thức chung; phỏng vấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thí sinh [...]
Kon Tum công bố kết quả thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Kon Tum công bố kết quả thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Lượt xem:

Ngày 04/7/2017, Hội đồng thi – Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2017, gửi kết quả chấm thi về Bộ GDĐT. Ngày 06/7/2017, Hội đồng thi đã công bố kết quả thi cho tất cả thí sinh tham dự kỳ thi. Kỳ thi THPT năm 2017, toàn tỉnh có 21 thí sinh đạt [...]
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non

Lượt xem:

Sở GDĐT  thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; – Từ đủ 18 tuổi trở lên; – Có đơn đăng kí dự tuyển; – Có lý lịch rõ ràng; – Có bằng tốt nghiệp cao đẳng [...]
Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Lượt xem:

Sáng ngày 13/6/2017, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2017 tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi số 1 (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành), điểm thi số 2 (trường THPT Kon Tum), điểm thi số 3 (trường THPT Lê Lợi) và điểm thi số 6 (trường PT DTNT tỉnh) [...]
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017

Lượt xem:

Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và  Ngày Đại dương thế giới năm 2017, ngày29 tháng 5  năm 2017 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 680/SGDĐT-CTTT Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2017, trong đó đề nghị Phòng GDĐT các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc [...]
Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 họp triển khai kế hoạch hoạt động

Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 họp triển khai kế hoạch hoạt động

Lượt xem:

Sáng ngày 18/5, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch chỉ đạo, hoạt động chuẩn bị phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn. Dự có các thành viên của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc [...]
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGÀNH – QUÝ I NĂM 2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGÀNH – QUÝ I NĂM 2017

Lượt xem:

Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, toàn ngành sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục [...]
Chuyến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và thể thao bốn tỉnh Nam Lào của Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Chuyến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và thể thao bốn tỉnh Nam Lào của Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Tháng tư, chúng tôi có được 04 ngày lên đường thăm và làm việc và chúc tết Sở Giáo dục và Thể thao 4 tỉnh Nam Lào là Attapư, Sêkông, Salavan và Chămpasắc. Ngày 06/4/2017 chúng tôi lên đường. Tỉnh đầu tiên đoàn đến là Sê Kông. Đây là một tỉnh có diện tích tự nhiên 7.665 km2, mật độ dân số 12 người/km2, phần lớn tỉnh nằm trên [...]
LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Từ ngày 4/4/ 2017 đến ngày 14/ 4 /2017 Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 23/QĐ-HĐND ngày 22/3/2017 về quyết định thanh lập đoàn giám sát và Kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 24/3/2017 về kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo [...]
TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Lượt xem:

Nhằm chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ mẫu giáo nói chung, trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng vào học lớp 1 có kết quả, tạo tiền đề vững chắc cho cấp tiểu học và các cấp học phổ thông, ngày 30/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 380 về việc tăng cường tiếng Việt đối với trẻ [...]
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Lượt xem:

Ngày 24/3/2017, Sở GDĐT ban hành Công văn số 354/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó quy định rõ thời gian đăng ký dự thi, thành phần hồ sơ đối với các loại đối tượng đăng ký dự thi, nơi đăng ký dự thi và trách nhiệm của các đơn vị được Sở GDĐT giao trách nhiệm nhận hồ sơ đăng ký [...]
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 22/2/2017, trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang có Thông báo số 30/TB-DBĐHNT về thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018. Theo đó, năm học 2017-2018, trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tuyển sinh 950 học sinh vào học các khối: A, A1, B, C, D1 và các tổ hợp môn thi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo [...]
Hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo Ngày 07/02/2017 Sở GDĐT đã ban hành Công văn số126/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong [...]
Khai mạc Hội thi bốn môn truyền thống và bơi lội năm học 2016-2017

Khai mạc Hội thi bốn môn truyền thống và bơi lội năm học 2016-2017

Lượt xem:

Sáng 13/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi 4 môn truyền thống và bơi lội năm học 2016 – 2017. Theo Ban tổ chức, Hội thi có 547 vận động viên là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 40 đoàn đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT [...]
Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Lượt xem:

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.  Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 (gọi tắt là Kỳ thi) được [...]
Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII

Lượt xem:

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2016 – 2017 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc vào sáng 7/2. Hội thi diễn ra từ ngày 7/2 đến 17/3 với hơn 640 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên [...]
UBND tỉnh ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

UBND tỉnh ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn

Lượt xem:

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Quyết định này quy định rõ các thôn, làng trong địa bàn toàn tỉnh xác định học sinh không thể đi đến trường [...]
UBND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Trong đó nêu rõ mục tiêu của Đề án: – Mục tiêu chung:  Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua thực hiện Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS giai đoạn [...]
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 06/02, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác dạy và học tại một số trường trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà.  Tại thành phố Kon Tum: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với phòng GD-ĐT thành phố Kiểm tra thực tế tại một [...]
Kon Tum đạt 19 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

Kon Tum đạt 19 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

Lượt xem:

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07/01/2017. Tỉnh Kon Tum có 51 thí sinh tham gia dự thi ở 09 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Kết quả có 19 thí sinh đạt giải. Em Nguyễn Trung Nguyên, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên [...]
Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016

Lượt xem:

Lễ tuyên dương, khen thưởng được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 23/1, tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Dự lễ có đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tỉnh đoàn, các cơ quan thông tấn, báo chí. Tại buổi lễ, ngành GD&ĐT tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh [...]
TRƯỜNG THPT DUY TÂN ĐẾN VỚI HỌC SINH VÙNG LŨ GÒ BỒI – QUÊ HƯƠNG XUÂN DIỆU

TRƯỜNG THPT DUY TÂN ĐẾN VỚI HỌC SINH VÙNG LŨ GÒ BỒI – QUÊ HƯƠNG XUÂN DIỆU

Lượt xem:

Sau 5 trận lụt, cả dải đất miền Trung bị thiên tai tàn phá nặng nề. Nhưng nặng nhất vẫn là miền đất võ Bình Định giàu truyền thống. Nhiều con đường bị lũ cày nát, nhiều ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Phận người mỏng manh, lem luốc. Trẻ em, những tâm hồn tinh khôi cần lắm cho tương lai, đã có biết hoàn cảnh không còn sách [...]
công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Lượt xem:

Chiều 22/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tổ chức công bố và trao quyết định đối với 06 đồng chí.     1. Bổ nhiệm ông Văn Trọng Lưu, Phó Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc, giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 26/12/2016.   2. Bổ nhiệm lại thêm 01 nhiệm kỳ đối với ông Hồ [...]
Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Lượt xem:

Ngày 13/12/2016, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-TU về Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, trong đó nhấn mạnh các mốc thời gian: – Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về biển, đảo: 08g00 đến 11g00 ngày 21/12/2016 tại Hội trường Ngọc Linh. – Đoàn công tác của Quân [...]
Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Lượt xem:

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2819/UBND-HTKT về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: – Quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công nhân [...]
Tổ chức Giải bóng đá nam chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tổ chức Giải bóng đá nam chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

  Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ngày 09/11/2016, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá nam 5 người chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam Tham gia giải có 288 vận động viên trực thuộc 24 đơn vị của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các đội chia làm 6 bảng, thi đấu theo thể [...]
Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Nghị quyết “về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Nội dung chi [...]
Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn [...]
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện Quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến [...]
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT- Năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT- Năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 03/10/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Kế hoạch 52/KH-SGDĐT về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THPT- Năm học 2016-2017, trong đó quy định Mục đích và Yêu cầu của Hội thi:      1. Mục đích Hội thi – Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp THCS và THPT, [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Ngày 29/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành  Công văn số 1207/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017. Trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017, đó là: 1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, [...]
Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 26/9/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1181/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017. Theo đó: 1.Về thời gian thi: * Đối với lớp 12: Ngày 08/12/2016: Tổ chức 01 buổi thi cho tất cả các môn. Thời gian làm bài của mỗi môn: 180 phút * Đối với lớp 9:  Ngày 16/3/2017: Tổ chức 01 buổi thi cho tất [...]
Thông báo về Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học tỉnh Kon Tum năm học 2016-2017

Thông báo về Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học tỉnh Kon Tum năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 26 tháng 9  năm 2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Thông báo về việc  tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học tỉnh Kon Tum năm học 2016-2017, trong đó nêu rõ mục đích của Hội thi: – Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên và cán [...]
Dự thảo phương án thi THPT quốc gia mới khắc phục được học tủ, học lệch

Dự thảo phương án thi THPT quốc gia mới khắc phục được học tủ, học lệch

Lượt xem:

Phân tích những điểm mới cơ bản trong dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, ông Nguyễn Hóa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhận định: Nhìn chung các thay đổi tạo thuận lợi cho ngành Giáo dục địa phương; tránh được học tủ, học lệch… 4 điểm mới cơ bản Nghiên cứu Dự thảo, ông Nguyễn Hóa [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 19/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số1141/SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc. Trong năm học 2016-2017, lĩnh vực Giáo dục dân tộc cần triển khai các nhiệm vụ sau: –  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 [...]
Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017

Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 15/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số1227/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT   về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017, trong đó nhấn mạnh các nội dung: 1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh đã học NPT tại các trường trung học cơ sở (THCS), [...]
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Ngày 08/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số1090/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX, trong đó đã chỉ ra nhiệm vụ chung cho ngành học trong năm hoc 2016 – 2017 như sau: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 07/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 1075 /SGDĐT-GDTHMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 06/9/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số1068/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017 như sau: 1. Tăng cường nề nếp, kỉ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ [...]
Ngày hội khai trường ở Kon Tum

Ngày hội khai trường ở Kon Tum

Lượt xem:

Sáng 5/9, 413 trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 148 nghìn học sinh. * Đến dự và chung vui với thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành(thành phố Kon Tum) trong Lễ khai giảng năm học mới có đồng chí Nguyễn Văn Hùng  – Ủy viên Trung ương Đảng, [...]
Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 30/8/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1041/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017, trong đó quy định về nội dung và đối tượng dự thi như sau: – Nội dung dự thi: bài giảng e-Learning với chủ đề  Dư địa chí Việt Nam và chủ đề các môn học ở bậc học mầm non, [...]
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học

Lượt xem:

Ngày 31/8/2016, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học, trong đó yêu cầu như sau:      – Đánh giá một giờ dạy, phải xem xét, phân tích giờ dạy đó đã giải quyết được mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phương pháp, các biện [...]
Góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Góp ý dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Lượt xem:

Để có cơ sở góp ý Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định tồ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp [...]
Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 3633/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tố chức một số hoạt động đâu năm học 2016-2017 như sau: I. CÁC HOẠT ĐỘNG 1. Đón học sình đầu cấp học – Tổ [...]
Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 855/NGCBQLGD-NG ngày 27/7/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017 qua mạng Internet, cụ thể như sau: 1. Số lượng, thành phần tham gia: Xem [...]
Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 26/201I/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của liên Bộ về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, hàng năm một sổ cơ sở giáo dục đã được trang bị bổ sung bàn ghế học sinh (BGHS) theo đúng tiêu chuẩn quy định. Vì vậy, các cơ sở giáo dục được bổ sung BGHS theo Thông tư số 26 thừa bàn [...]
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/1 1/2011 của Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi câp quôc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dân việc tô chức kỳ thi chọn đội tuyên tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017 như sau: 1. Quy đinh đon vị dự thi Mỗi [...]
Hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh vào trường THPT, PTDTNT năm học 2016 -2017

Hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh vào trường THPT, PTDTNT năm học 2016 -2017

Lượt xem:

Ngày 05/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 510/SGDĐT- KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn công tác tuyến sinh vào các lớp mầm non, tiêu học, trung học cơ sớ, trung học phô thông năm học 2016-2017. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong công tác tuyển sinh, nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung công tác tuyển [...]
Tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lượt xem:

Việc cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng dất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tinh Kon Tum đã được triển khai thực hiện từ ngày 27/3/2013 (theo Kế hoạch sổ 553/KLH-UBND, ngày 27/3/20ỉ3 của UBND tinh Kon Tum về thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tinh [...]
Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Lượt xem:

Ngày 25/3/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 314/SGD&ĐT về thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/2/2015 của ủv ban dân tộc; theo đó yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thục hiện việc thống kê, báo cáo các số liệu có liên [...]
Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 3104/BGDĐT-GDQP ngày 27/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Pháp lệnh sô 16/2011/ƯBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và cône cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 1. Tăng cường tổ chức [...]
Gặp mặt Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum (Khóa XI) (Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Gặp mặt Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum (Khóa XI) (Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Chiều ngày 16/6/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt những người trúng cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, [...]
Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:

Xem tại đây [...]
Hướng dẫn khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 đề học chương trình mới năm học 2016-2017

Hướng dẫn khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 đề học chương trình mới năm học 2016-2017

Lượt xem:

Để chuẩn bị triển khai học chương trình môn Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 vào năm học 2016-2017, Sở GDĐT hướng dẫn việc khảo sát môn Tiếng Anh đế chọn học sinh học chương trình mới môn Tiếng Anh đối với lớp 6 và lớp 10 vào năm học 2016-2017 như sau: 1. Đối tượng khảo sát: 1.1. Đối tương được miễn khảo sát: [...]
Điểm báo từ 30/5 đến 05/6/2016

Điểm báo từ 30/5 đến 05/6/2016

Lượt xem:

I. Tin Quốc tế 1. Đối thoại Shangri La lần thứ 15 là sự kiện quốc tế quan tâm nhất tuần qua. Chính thức khai mạc vào ngày 3/6/2016 tại Singapore, trong bối cảnh an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương được giới nghiên cứu cho là có nhiều diễn biến phức tạp. Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của mình, [...]
Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016): Hành trình 105 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016): Hành trình 105 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Lượt xem:

Ngày này, cách đây vừa tròn 105 năm, vào ngày 05/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn – Gia Định (Nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Cuộc hành trình của Người [...]
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đây [...]
Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1293/SYT-TTS, ngày 26/5/2016 của Sở Y tế tinh Kon Tum về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lả; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016; Đe pho biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế [...]
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-ƯBND, ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU 1. Mục đích – Tiếp tục đẩy mạnh công [...]
Báo cáo việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Báo cáo việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ về giáo dục, đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2330/BGDĐT, ngày 24/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thảnh phố, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện một số chỉ tiêu nhằm hoàn thành các [...]
Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy năm 2016

Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy năm 2016

Lượt xem:

Ban Chỉ đạo thi lập Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đấng hệ chính quy năm 2016 của tỉnh Kon Turn gồm các nội dung sau: 1. Công tác chuẩn bị 1.1. Đã triển khai – Triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi THPT quôc gia đên các đơn [...]
Giới thiệu nhân sự coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Giới thiệu nhân sự coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, được gọi là Quy chế thi và được sửa đối, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 769/ỌĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 [...]
Thông báo lịch kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị

Thông báo lịch kiểm tra quyết toán tài chính các đơn vị

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xét duyệt, thẩm tra và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thẩm tra quyết toán niên độ năm 2015 các đơn [...]
Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Kon Tum

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đắng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum tổ chức kỳ thi Trung học pho thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Kon Tum như sau: 1. Tổ chức Hội đồng thi – Giảm đốc Sở Giảo dục và Đào [...]
Giới thiệu nhân sự coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Giới thiệu nhân sự coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư sổ 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục [...]
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dần tố chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh như sau: 1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị mình; tiếp tục tham gia phong trào “Xây dựng trường [...]
Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

Lượt xem:

Chiều ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 tỉnh tiến hành họp bàn kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Quang cảnh buổi họp Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 01- 04/7/2016. Thí sinh dự thi gồm 8 [...]
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 575/STNMT-MT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016; Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 vói chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các [...]
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm 2016

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm 2016

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn tổ chức ôn tập hè và tổ chức kiểm ưa lại cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn tổ chức ôn tập hè và tổ chức kiểm ưa lại cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè và tổ chức kiểm tra lại để [...]
Tổ chức các hoạt động hường úng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016

Tổ chức các hoạt động hường úng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 2091 /BGDĐT-KHCNMT ngày ] 3/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08/6/2016) và Ngày Đại dương thế giới năm 2016 (ngày 8/6/2016), Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình [...]
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chổng tham nhũng năm 2016.

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chổng tham nhũng năm 2016.

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 865/ƯBND-NC, ngày 29/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đe án tuyên truyền, phổ biển pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016. Đe phát huy những kết quả đã đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua và tiếp tục triển khai có chất lượng, [...]
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đổi với cán bộ, công chức, viên chức [...]
Kiểm tra, đánh giá, đề xuất nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác, quản lý “Tủ sách pháp luật”.

Kiểm tra, đánh giá, đề xuất nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác, quản lý “Tủ sách pháp luật”.

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 300/STP-PBGDPL, ngày 18/5/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc kiếm tra, đánh giá, đề xuất nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác, quản lý “Tủ sách pháp luậtt”; Để có cơ sở báo cáo, đề xuất Sở Tư pháp tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum một cách chính xác, phản ánh đúng thực tế tình hình khai [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đối với GDTX, cụ thể như sau: 1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, nội dung gồm hai phần: 1.1. Báo cáo tống [...]
Rà soát địa bản thường trú của học sinh đủ điều kiện xét học sinh bán trú, đủ điều kiện hưởng chính hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Rà soát địa bản thường trú của học sinh đủ điều kiện xét học sinh bán trú, đủ điều kiện hưởng chính hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Lượt xem:

Căn cứ Chương trình dự kiến xây dựng quyểt định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 02/4/2016 của ủy ban nhân nhân dân tỉnh Kon Tum; Để có cơ sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định điều chỉnh, bổ sung địa bàn thường trú của học sinh được xét [...]
Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:

Ngày 29/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (gọi tắt là Quyết định số 177) và Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng [...]
Phối hợp tuyên truyền thực hiện quy định cùa pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em

Phối hợp tuyên truyền thực hiện quy định cùa pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 33/CV-BATGT ngày 08/5/2016 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đổi với trẻ em, Sở Giáo dục và Đảo tạo (GDĐT) triển khai các đom vị một số nội dung sau: 1. Cấp phát đĩa hình phóng sự về đội mũ bảo hiểm đối [...]
Tuyên truyền phóng sự “Phòng, chống vi phạm nồng độ cồn đổi với lái xe”

Tuyên truyền phóng sự “Phòng, chống vi phạm nồng độ cồn đổi với lái xe”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 27/CV-BATGT ngày 11/4/2016 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum về việc tuyên truyền phim phóng sự “Phòng, chống vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai các đơn vị một số nội dung sau: – Tải phóng sự “Phòng, chống vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe” do Ban [...]
Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2016

Tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 285-KH/TĐTN-TTNTH ngày 16/5/2016 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT huyện/thành phố và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở triển khai một sổ nội dung sau: – Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, truờng Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum báo cáo tổng kêt năm học 2015-2016 gôm các nội dung sau: 1. Về cấu trúc nội dung báo cáo chung: [...]
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại SKKN, DTKH, NCKHSPUD, ĐDDH tự làm và bài viết của giáo viên năm học 2015-2016

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại SKKN, DTKH, NCKHSPUD, ĐDDH tự làm và bài viết của giáo viên năm học 2015-2016

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm. [...]
Hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 1938/BGDĐT-CTHSSV ngày 4/5/20lố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016, Sờ GDĐT thông báo một số nội dung liên quan đen Cuộc thi như sau: 1. Đối tượng dự thi Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú trên lãnh [...]
Thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2016

Thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2016

Lượt xem:

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm. [...]
Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

Tham quan học tập, trao đồi kinh nghiệm về nhân rộng mô hình VNEN

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 109/GPE- VNEN ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục sử dụng kinh phí Dự án đối với các hoạt động trước khi kết thúc Dự án, Sở Giáo dục vả Đào tạo tố chức đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm [...]
Nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng

Nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Quyết định số 22/2015/ỌĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, ngày [...]
Hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Căn cử Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyểt định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 11). Để thực hiện nghiêm túc Quy chế 11, đảm bảo thời gian quy định, công khai kết quả tới học sinh và cha mẹ học sinh, Sở [...]
Hướng dẫn bồ sung công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, tiểu học, năm học 2016 – 2017

Hướng dẫn bồ sung công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, tiểu học, năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Ngày 05/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 510/SGDĐT- KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2016-2017. Nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung hồ sơ dự tuyển vào Trường mầm non thực hành sư phạm và Trường tiếu học thực [...]
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1943/BGDĐT-KTICNMT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017; Nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” trong các cơ sở giáo dục năm 2017, Sở Giáo dục [...]
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển bổ trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 407-CV/BTCTƯ ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Èan Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về xây dựng Kẻ hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quàn lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số; Sờ GDĐT yêu cầu thủ trướng các dơn vị trực thuộc Sở thực hiện: 1. Rà soát [...]
Hướng dẫn tổ chức giám sát công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 cuối học kì II năm học 2015-2016

Hướng dẫn tổ chức giám sát công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 cuối học kì II năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc giám sát công tác khảo sát chất lượng môn Toán, Tiếng Việt học sinh lóp 5 cuốỉ học kỳ II năm học 2015-2016 các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Kon Tum gồm các nội dung sau: 1. Nhiệm vụ giám sát Ll. Công tác coi khảo sát – Cán bộ giám sát có trách nhiệm giám sát [...]
Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Lượt xem:

Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khunẹ nâng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư sô 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều dược xây dựng tưong thích vởi Khung tham chiảu Châu Âu (CEFR). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập [...]
Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

Báo cáo kết quả đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối”

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1701/BGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả đồi mới sinh hoạt chuyên môn và sử dụng mạng “Trường học kết nối” Nhẳm đánh giá tinh hình vả kct quá đỗi mởi sinh hoạt tổ/nhỏm chuyên môn trong trường học; sử dụng mạng “Trướne học két nỏi” trong tô chức và quán H các hoạt động [...]
Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch

Lượt xem:

Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn “Phương pháp dạy học mới môn Mĩ thuật cho giáo viên cấp tiêu học” cho cán bộ chuyên môn phụ trách giáo dục tiểu học và giáo viên cốt [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường trung học phổ thông Kon Tum năm học 2016 -2017

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường trung học phổ thông Kon Tum năm học 2016 -2017

Lượt xem:

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 cua Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Căn cử Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phố thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số [...]
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1889/BGDĐT-GDDT ngày 27/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đổi với giáo dục dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016, cụ thể như sau: 1. Căn cứ Công văn sổ [...]
Hướng dẫn kiểm tra thử THPT quốc gia năm 2016 và thống nhất thời gian ôn tập THPT quốc gia

Hướng dẫn kiểm tra thử THPT quốc gia năm 2016 và thống nhất thời gian ôn tập THPT quốc gia

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1231/BGDĐT-VP ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016; Căn cứ Công văn sổ 579/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2016 của Sở GD&ĐT về việc Đánh giá tình hình ôn thi TPIPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới; Nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh trong [...]
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum năm 2016

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 797/UBND-KTN ngày 21/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tô chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng GD&ĐT các huyện/ thành phổ, các đơn vị trực thuộc Sở triến khai thực hiện một số nội dung sau: 1. Phát [...]
Triển khai chưong trình Học kỳ trong Quân đội năm 2016

Triển khai chưong trình Học kỳ trong Quân đội năm 2016

Lượt xem:

Ngày 25/4/2016, Sở GDĐT nhận được Công văn số 2252/ĐTN-TTVH ngày 22/4/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kon Tum về việc phối hợp triển khai chưcmg trình Học kỳ trong Quân đội năm 2016, Sở GDĐT đề nghị phòng GD&ĐT các huyện/thành phố, các trường THPT và trường THCS-THSP Lý Tự Trọng triển khai thông báo để học sinh biết, đăng ký (nếu có nhu cầu) tham gia [...]
Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Đăng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1922/BGDĐT- GDTH ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đãng kí dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục; đế kịp thời cho năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đăng kí thực hiện dạy [...]
Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016

Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngàỵ 25 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chể thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Công văn số 340/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn hồ sơ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 [...]
Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn và giới thiệu nhà giáo vả cán bộ quàn lý tiêu biểu, nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giảo Việt Nain 20/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển [...]
Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

Lượt xem:

Ngày 02/12/2015, Sở Giáo dục và Dáo tạo đâ ban hành Công văn số 1399/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tiêu chi đánh giá. xếp loại giờ dạy đổi với giáo viên trung học. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình, các trưừne Ị1IPT, trường THCS vả các Trung tâm GDTX còn lúng túng trong quá trình tỏ chức, trièn khai thực hiện. Trên cơ sở tập họp các góp ý [...]
Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là trường trung học); Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của GDĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp [...]
Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Dào tạo hướng dan việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2015-2016 dối với môn Tiếng Anh lóp 5 (học -ỉ tiểt/tuần) như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1. 1. Mục đích – Thống nhất đánh giả kết quả học tập của học sinh lớp 5 học [...]
Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1773/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một [...]
Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Lượt xem:

Ngày 29/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 -2021) vận động bầu cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tham dự hội nghị có [...]
Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Chủ tịch Ủy [...]
Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016- 2025”. Để đảm bảo tính khả thi, sát thực và tuân thủ quy [...]
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh

Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 1761/BGDĐT-CTHSSV ngàv 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc tăng cường công tác giảo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Nhằm chủ động phòng, ngừa taỉ nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016; Sở [...]
Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Lượt xem:

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám học phí, hỗ ữợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chí phí học tập cho trẻ [...]
Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 135/DATHPT2 của Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phô thông giai đoạn 2 ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc bồi dưỡng giáo viên Tiêng Anh câp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum triền khai việc cử giáo viên tiếng Anh các đơn vị tham dự lớp bồi dưỡng như sau: Nội dung và thời lượng bồi dưỡng [...]
Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 102/GPE-VNEN ngày 15/4/2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn hiệu trưởng các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum hiệu tập đại biểu tham gia lớp tập huấn trên, cụ [...]
Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn 340/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 01/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2016 và Công văn 373/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 07/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triển [...]
Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 05/CV ngày 15/03/2016 của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin và hướng dẫn đến các đơn vị về chương trình tặng sách SIU BOOKKIES như sau: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIƯ) được thành lập theo quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 24 tháng 09 năm 2007, đặt tại [...]
Giới thiệu “Cổng luyện thi THPT Quốc gia”

Giới thiệu “Cổng luyện thi THPT Quốc gia”

Lượt xem:

Theo Công văn số 361/CV-NXBGDVN ngày 10/3/2016 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản xây dựng “Cổng luyện thi THPT Quốc gia” trực tuyển tại website: www.thiquocgia.vn ; Để giúp giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy và ồn tập chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi THPT Quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu đến các đon vị “Cổng luyện [...]
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017; Căn cứ Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông [...]
Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 – 2021). Đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị [...]
Phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika

Phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika

Lượt xem:

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các huỵện/thành phổ, các đơn vị trực thuộc Sở triền khai thực hiện một số nội dung sau: 1. Tuyên truyên, phố biến kiến thức và phòng chổng dịch bệnh do vi rút Zika cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 2. Thông báo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương các trường hợp nghi ngờ măc bệnh [...]
Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Lượt xem:

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tiến hành trong cùng một ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân [...]
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực [...]
Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 902/BGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đăng kí triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017; Nhằm tạo điều kiện cho những học sinh đã học theo mô hình VNEN cấp tiểu học và mô hình Trường học mới (THM) lớp 6 cấp THCS tiếp tục được học theo [...]
Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Lượt xem:

Sau hơn ba năm iriển khai Mò hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học (gọi tẳt là mô hình), mô hình đã dổi mới phương thức hoạt động của nhà trường và lớp học đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, những thành công, kinh nghiệm của mô hình cũng đã rừng bước được nhàn ra trong cả hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam [...]
Đăng ký thi khảo sát năng lực Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2015-2016

Đăng ký thi khảo sát năng lực Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 186/ KH-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chửc Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình Tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016 và Công văn sốl525/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 [...]
Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 – Cấp Tiếu học

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học nãm học 2015-2016; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo vê Quy định dánh giả học sinh tiểu học (gọi tắt Thông tư 30); Để có cơ sớ đảnh giá kểt quà học tập của học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 5 nói riêng, Sờ Giáo dục và [...]
Phối hợp xét chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015 -2016

Phối hợp xét chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015 -2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 21/CV-VAD-PN/2016, ngày 14/3/2016 của Văn phòng đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính Khu vực phía Nam về Kế hoạch trao học bổng năm học 2015-2016 của Quỹ học bổng Vừ A Dính; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường THPT, PTDTNT thực hiện tốt một số nội dung [...]
Hướng dẫn tổ chức cụm thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Hướng dẫn tổ chức cụm thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Lượt xem:

Nội dung xin xem file đính kèm. [...]
Các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:

I. Văn bản luật 1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2. Luật tổ chức Quốc hội 3. Luật tổ chức chính quyền địa phương II. Văn bản hướng dẫn Các văn bản hướng dẫn III. Hỏi đáp bầu cử IV. Lịch trình bầu cử [...]
Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”

Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1329/BGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Đi đường an toàn – cho bạn cho tôi”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo các đơn vị một số nội dung liên quan đến cuộc thi như sau: I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI – Nâng cao hiểu [...]
Đánh giá tình hình ôn thi THPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới

Đánh giá tình hình ôn thi THPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1231/BGDĐT-VP ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016; Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 -2016 của Sở GD&ĐT Kon Turn; Nhằm chuẩn bị tot cho học sinh về kiến thức, kỹ năng vả tâm lý khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Sở GD&ĐT đánh giá tỉnh hình triển khai công [...]
Các văn bản, hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Các văn bản, hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015

Lượt xem:

Các văn bản, hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Nội dung xin xem file đính kèm. [...]
Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT, ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên [...]
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc năm học 2015-2016.

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc năm học 2015-2016.

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016; Thực hiện Công vãn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2015-2016; Sở [...]
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Đe việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phủi huy được giá trị, ý nghĩa tích cực của Ngày Sách Việt Nam trong đởi sống cộng [...]
Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quổc gia năm 2016

Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quổc gia năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Quy chế thi trung học phố thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi); Căn cứ Quy chế tuyến sinh đại học, cao đang hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số [...]
Kế hoạch công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 3122/KH-UBND, ngàỵ 31/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuấn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quỵ ước năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phố biến, giáo [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Lượt xem:

Căn cứ Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016 và Ké hoạch công tác số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. Thực hiện Cong văn số 5113/BGDĐT-GDMN ngày 06/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 về giáo [...]
Tham dự Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016

Tham dự Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016

Lượt xem:

Được sự thống nhất của Giám đốc Sở về việc tổ chức Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau: 1. Hội nghi giao ban Ngành quý 1/2016 1.1. Thành phần triệu tập – Lãnh đạo Sở, trưởng và phó [...]
Kế hoạch luyện tập và tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV Ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2016

Kế hoạch luyện tập và tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV Ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch luyện tập và tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016 như sau: I. Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan – Thời gian: Từ ngày 19/4/2016 đến ngày 21/4/2016. – Địa điểm: Trường THPT Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng. II. Kế hoạch luyện tập và tham gia Liên hoan [...]
Triển khai sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh

Triển khai sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020; Thực hiện Công vãn sổ 4059/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm [...]
Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Đa năng trường THPT Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự lầm cấp tỉnh năm học 2015-2016. I. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HỘI THI – Hội thi được tổ chức từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016. – Số lượng bộ đồ dùng, đồ [...]
Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT- UBDT ngày 15/2/2015 của ủy ban dân tộc

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT- UBDT ngày 15/2/2015 của ủy ban dân tộc

Lượt xem:

Căn cử Công văn số 450AJBND-VX, ngày 08/3/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của ủy ban dân tộc và Công văn số 87/BDT-TTĐB ngày 18/3/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Turn về việc thực hiện Chế độ thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-ƯBDT, ngày [...]
Công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Ngày 24 tháng 3 năm 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định về việc công nhận kết quả Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh, năm học 2015-2016 Nội dung Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp xin xem file đính kèm. [...]
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Lượt xem:

  Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ [...]
Góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Góp ý dự thảo Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 314/UBND-VX ngày 19/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tham mưu Đe án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020”; Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Đe án “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối [...]
Tổ chức cho HSSV ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ

Tổ chức cho HSSV ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 955/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/3/2016 của Bộ GDDT về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên (HSSV) ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 1. Đối với các phòng GDĐT huyện, thành phố – Chỉ đạo các trường [...]
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “ Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2016

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “ Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Kể hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 16/3/2016 của UBND tính Kon Tum về việc tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các đơn vị một số nội dung của Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2016 như sau: 1. Mục đích yêu cầu 1.1. [...]
Thay đổi thời gian tổ chúc Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong khối Đoàn trường học năm học 2015-2016

Thay đổi thời gian tổ chúc Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong khối Đoàn trường học năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1307-CV/TĐTN-TTNTH ngày 22/3/2016 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc thay đổi thời gian tô chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong khối Đoàn trường học năm học 2015-2016 (gọi tắt là Hội thi). Sở Giáo đục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị vê thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Hội thi [...]
Thông báo lịch thi nghề phổ thông năm học 2015-2016

Thông báo lịch thi nghề phổ thông năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị lịch thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 như sau: A.    CẢC ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KONTƯM (Từ ngày 03/4 đến 05/4/2016) I. PHẦN THI LÝ THUYẾT 1.Ban coi thi trưòng THPT Kon Tum –    Thời gian: Sáng ngày 03/4/2016. –    Họp Ban coi thi: 7h00. –    Lịch thi:   Đợt Môn [...]
Tổng kết Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng

Tổng kết Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng

Lượt xem:

Vào lúc 14h30 Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016 tại trường THPT Kon Tum Sau 6 ngày thi đấu hào hứng, sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII- năm 2016 đã kết thúc. Đánh giá chung về Hội khỏe Phù [...]
Phối hợp thông báo và tổ chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động

Phối hợp thông báo và tổ chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 344/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 14/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc phối hợp thông báo và tô chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động. Sở Giáo dục và Đào tạo vêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Trường Mầm non THSP Kon Tum; Trường [...]
Hướng dẫn sử dụng PMIS online

Hướng dẫn sử dụng PMIS online

Lượt xem:

1. Sử dụng phân hệ PMIS Tải phần mềm PMIS online: tại đây Sau khi tải về và giải nén ta có thư mục PEMIS, ta mở thư mục này sẽ có thư mục là PMIS. Muốn sử dụng phân hệ PMIS, ta mở thư mục PMIS tìm đến file PMIS.exe và kích đúp chuột để chạy chương trình. Ta có thể tạo một shortcut ra màn hình (Desktop) [...]
Triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016

Triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 381/SLĐTBXH-BTXH ngày 09/3/2016 của Sở Lao động Thương binh và xã hội về xây dựng kế hoạch thực hiện Đe án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016; Căn cứ Kế hoạch số 1961/KH-UBND ngày 29/10/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Đe án trợ giúp người khuyết tật ừên địa [...]
Hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2015-2016

Hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2015-2016 cấp THCS, THPT hệ Giáo dục phổ thông và lớp 12 hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau: I. CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA 1. Tổ chức ra đề kiểm tra 1.1. Sử Giáo dục và Đào tạo Ra đề kiểm tra chung các môn Toán, Ngữ Văn, Ma trận đề kiểm [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

I. Nội dung: 1. Sở GD&DT tiếp Lục chi dạo các CIT quan, dơn vị trong naãnh đầy mạnh cõnsì tác tuyên truyền Luậi Phòníi, chổntỉ tham nhùng (PCTN); các vãn bàn chỉ đạo cũa UBND Tinh và Ban Nội chinh rinh ũy; triền khai Quy chế công khai ban hành kèm theo Thône tu số 09/2009/’lT-BGl)r)Tt ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục. [...]
Tập huấn cốt cán về triển khai “Trường học kểt nổi” và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Tập huấn cốt cán về triển khai “Trường học kểt nổi” và quản lý dữ liệu GDTH qua mạng thông tin trực tuyến

Lượt xem:

Thực hiện chủ trương triển khai ‘Trường học kết nối” nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và quân lý dữ liệu trường tiêu học. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cốt cán về triền khai thực hiện các hoạt động và quản [...]
Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, để có cơ sở đề xuất cho Unicef tìm nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao việc dạy và học môn Ảm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cấp tiểu học, THCS tại tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị [...]
Khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc

Khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc

Lượt xem:

Sáng 18/3, tại nhà rông Kon K’Lor (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Ban Tổ chức liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016 đã khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lại Xuân Lâm [...]
Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 3 năm 2016

Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 3 năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 415/UBND-VX ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2016; Nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào đọc sách trong cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, [...]
Phối hợp công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gấn với Tuần Văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum

Phối hợp công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gấn với Tuần Văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 183/SVHTTDL-VP ngày 07/3/2016 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc phối hợp công tác tuyên truyền về Liên hoan Nghệ thuật dân gian gắn với Tuần Vãn hóa du lịch tỉnh Kon Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có tên trên triển khai thực hiện một số nội dung sau: 1. Phối hợp với [...]
Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016

Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016

Lượt xem:

Vào lúc 18h0’, ngày 14/3/2016, tại Sân Vận động tỉnh Kon Tum được sự ủy quyền của UBND tỉnh Kon Tum,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016 với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tham dự Lễ Khai mạc có Đồng [...]
Tưng bừng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016

Tưng bừng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016

Lượt xem:

Tối 14/3/2016, Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016 long trọng diễn ra tại Sân vận động tỉnh. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Kring Ba – Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Xuân Lâm – Tỉnh ủy viên, [...]
Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sớ Giáo dục vả Đào tạo về Kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức HỘi thi đồ dùng, đô chơi mâm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016; ngày 25 thảng 3 năm 2016, Hội thi kết thúc. Sở [...]
Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 313/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 08/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vê việc phôi hợp triên khai chương trình phâu thuật cho trẻ em bị khe hở môi, hở hàm êch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thông báo đến các trường mâm non, tiểu học và trung [...]
Chương trình tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016

Chương trình tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016

Lượt xem:

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016 được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2016 tại Sân vận động tỉnh Kon Tum, đưởng Trường Chinh, TP. Kon Tum. Chương trình Lễ khai mạc như sau: I. Rước đuốc và diễu hành (17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút) 1. Rước đuốc [...]
Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VII năm 2016

Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VII năm 2016

Lượt xem:

Ngày 09/3/2016, tại Sở Giáo dục – Đào tạo, Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016 đã tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc; đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Hội khỏe Phù Đổng [...]
Qui định một số yêu cầu đối với VĐV, HLV trong buổi tổng duyệt, lễ Khai mạc và Bế mạc tại HKPĐ tỉnh lần thứ VII năm 2016

Qui định một số yêu cầu đối với VĐV, HLV trong buổi tổng duyệt, lễ Khai mạc và Bế mạc tại HKPĐ tỉnh lần thứ VII năm 2016

Lượt xem:

Nhằm mục đích tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lẩn thứ VII năm 2016 trang trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu càu các đơn vị thực hiện một số qui định đối với việc vận động viên, huấn luyện viên tham dự buổi tổng duyệt, Lễ Khai mạc và Be mạc như sau: I. Buổi Tổng duyệt 1. Thòi gian: bất đầu từ 16 [...]
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân

Lượt xem:

Căn cứ Công vãn số 72-CV/TU ngày 24/02/2016 của Tỉnh ủy và Công văn số 438/UBND-TH ngày 07/3/2016 của ủỵ ban nhân dân tinh Kon Tum về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tểt Nguyên đán Bính Thân, Sở GD&ĐT Kon Tum yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở: – Triển khai thực hiện tốt Chi thị của Ban [...]
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 200/SCT-QLNL, ngày 29/2/2016 của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phổ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nội dung sau: 1. Tổ chức các hoạt [...]
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/1/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số [...]
Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý

Lượt xem:

Sáng ngày 07 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Cán bộ quản lý cho các đồng chí sau: 1. Điều động và bổ nhiệm Ông Đoàn Thành Nhân – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục Trung học. 2. Điều động Ông Phan Đức – [...]
Nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016

Nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016

Lượt xem:

Cãn cứ Ọuyểt định số 36/2013/ỌĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưởng Chinh phù về chính sảch hỗ Irợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực cỏ điều kiện kinh te – xã hội đặc biệt khó khăn; Căn cử Quvết định số 154/ỌĐ-UBND imàv 16/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh (Kon Tum về việc phê duyệt số lượng học sinh các trường trên địa bàn [...]
Tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”

Tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”

Lượt xem:

Căn cử Công văn số 5944/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch về cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần ba đến các đơn vị như sau: L MỤC ĐÍCH CUỘC THI – Nâng cao hiểu biết, tự bổ sung kiến [...]
Giới thiệu học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN

Giới thiệu học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 642/BGDĐT – HTQT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuvển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN. Để có cơ sở tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giới thiệu học sinh tham gia dự tuyên học bông ASEAN như [...]
Thành lập tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016

Thành lập tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016

Lượt xem:

Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ra Quyết đinh thành lập tổ trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016 nội dung như sau: Điều 1. Thành lập Tổ Trọng tài Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2016, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Điều [...]
Hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

Hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định sổ 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Căn cứ Công văn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào [...]
Thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum

Thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum. Điều 1. Thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 tại tỉnh Kon Tum gồm: 1. Ông Nguyễn Trọng Thắng- Phó Giảm đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ tịch . 2. Ông [...]
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 294/UBND-VX ngày 05/2/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau: 1. Phối hợp với [...]
Triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Ke hoạch số 333/KH-UBND, ngày 22/02/2016 của Uý ban nhân dân tính Kon Tum về Ke hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 20] 6; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xâv dựng kế hoạch triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, như sau: ]. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Nâng cao hiệu quả công tác quản lý [...]
Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu  Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum  thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Lượt xem:

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tiến hành trong cùng một ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân [...]
Triển khai tiêm vắc xin sởi – rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trong trường học

Triển khai tiêm vắc xin sởi – rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trong trường học

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch sổ 322/KH-SYT ngày 17/2/2016 cùa Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc triển khai tiêm vắc xin sởi – rubella cho đối tượng trẻ 18 tháng tuổi và đối tượng từ 16 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum nãm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT, PT DTNT và TT GDTX các huyện/ thành phố [...]
Kế hoạch nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016 (Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Kế hoạch nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2015- 2016 (Theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Lượt xem:

Cãn cử Ọuyểt định số 36/2013/ỌĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tưởng Chinh phù về chính sảch hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực cỏ điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khãn; Căn cử Quvết định số 154/ỌĐ-UBND imàv 16/02/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh (Kon Tum về việc phê duyệt số lượng học sinh các trường trên địa bàn [...]
Cung cấp số liệu và xác định các chỉ tiêu theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ

Cung cấp số liệu và xác định các chỉ tiêu theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 54/BDT-CSDT, ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tường Chính phủ; Để có cơ sở dữ liệu báo cáo ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn cung cấp số liệu thực [...]
Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

Lượt xem:

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm 2016 đáp ứng được ỵêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến về việc chọn và đề xuât nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cụ thế như sau: 1. Quy định về số chuyên đề và [...]
NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

NGHỊ QUYẾT “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Lượt xem:

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A – Tình hình và nguyên nhân 1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục [...]
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:

Căn cứ Hướng dẫn sổ 03-HD/BTGTU ngày 01/2/2016 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum về việc hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Sở Giáo dục và Đào tạo vêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/ thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức [...]
Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016

Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ thông tin tại Website: ioe.go.vn, tiếp theo Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cuộc till Olympic Tiếng Anh qua Internet và Olympic tài năng Tiếng Anh năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn công tác tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016 như sau: 1. Địa điểm [...]
Hướng dẫn bổ sung kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2015-2016

Hướng dẫn bổ sung kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (gọi tắt là Quy chế thi) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Ke hoạch năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum; Tiếp theo Công văn số 972/SGDĐT ngày 01/9/2015 của Sở Giáo dục [...]
Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW về “Đỗi mới căn bản, toàn diện giáo dục [...]
Quyết định về việc chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 giải toán trên máy tính cầm tay, năm học 2015-2016

Quyết định về việc chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 giải toán trên máy tính cầm tay, năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 giải toán trên máy tính cầm tay tổ chức ngày 22 tháng 01 năm 2016. Ngày 03 tháng 02 năm 2016 Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 giải toán trên máy tính cầm tay, năm học 2015-2016 cho 75 học [...]
Hướng dẫn công tác bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc năm học 2015-2016

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 4816/BGDĐT- GDTrH ngày 18/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tồ chức cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SGDĐT ngày 3/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm [...]
Tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tinh Kon Tum”

Tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tinh Kon Tum”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 97/SVHTTDL-VP ngày 03 tháng 02 nám 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tổ chức hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum”; Sở Giáo dục và Đào tạo điều động học sinh tham gia Khai mạc hoạt động Trải nghiệm – Khám phá “Di [...]
Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:

Cuốn cẩm nang An toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT chủ trì xây dựng nhằm cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT. Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) – [...]
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phúc Phận đã đến thăm và chúc Tết một số tổ chức, cá nhân tại huyện Đăk Glei.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phúc Phận đã đến thăm và chúc Tết một số tổ chức, cá nhân tại huyện Đăk Glei.

Lượt xem:

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016, ngày 27/01, Đoàn công tác của tỉnh do Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phúc Phận làm trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc Tết một số tổ chức, cá nhân tại huyện Đăk Glei. Thăm và chúc Tết tại các trường MN, TH và THCS xã Đăk Long, Đăk Glei Thăm và chúc Tết xã Đăk Long Tham [...]
XUÂN BÍNH THÂN – ẤM ÁP ĐONG ĐẦY

XUÂN BÍNH THÂN – ẤM ÁP ĐONG ĐẦY

Lượt xem:

Song song với những hoạt động dạy và học, công việc thiện nguyện của trường Trung học phổ thông Duy Tân trở thành công việc thường xuyên. Với mục đích sẻ chia và lan tỏa yêu thương với những cuộc đời bất hạnh khó khăn, và cũng nhằm mục đích giáo dục học sinh tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái của truyền thống dân tộc, từ ngày [...]
Thông báo kết quả khảo sát xét chọn GV dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

Thông báo kết quả khảo sát xét chọn GV dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

Lượt xem:

– Thực hiện Công văn số 1047/SGDĐT-GDTH, ngày 15/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục tiểu học; – Thực hiện công văn số 75/SGDĐT – GDTH, ngày 26/01/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc khảo sát, đánh giá, xét chọn công nhận giáo viên dạy giỏi lớp 1 [...]
Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ thông báo về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016 ngày 18/01/2016 của Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam năm 2016, với các nội dung như sau: I. Đối tượng Tất cả các ứng [...]
Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non năm học 2015-2016, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên mầm non phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng theo yêu cầu Chương trình giáo [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhùng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũna; Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị khi đê xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; [...]
Đăng kí đự thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

Đăng kí đự thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng

Lượt xem:

Nhằm giúp các trường THCS, THPT nâng cao chất lượng tiếp cận tiếng Anh chuyên ngành Toán và chủ động hội nhập quốc tế về giảng dạy Toán học trong trường phổ thông, động viên lòng say mê Toán học của học sinh, sự nhiệt tình giảng dạy môn Toán của các thầy, cô giảo, Hội Toán học Hà Nội phối họrp với các sở GDĐT hàng năm tổ [...]
Hướng dẫn một sô nội dung tổ chức thỉ Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông nãm học 2015-2016

Hướng dẫn một sô nội dung tổ chức thỉ Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông nãm học 2015-2016

Lượt xem:

Tiếp theo Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 về việc hướng dẫn tổ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phố thông năm học 2015-2016 và Công văn số 1524/SGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2015 về việc thông báo địa điểm, thời gian tồ chức thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể [...]
Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Hướng dẫn việc xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Lượt xem:

Đầu năm học 2015- 2016, các đon vị căn cứ Quyểt định sổ 33/2014/QĐ- UBND ngày 26/6/2014, Quyết định số 31/2014/QĐ-ƯBND, ngày 09/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban dân tộc về vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013- 2015 để xét duyệt, phê duyệt và được ủv [...]
Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định công nhận bô sung, điều chính thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Lượt xem:

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn của 12 tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi (Phụ lục ỉ, kèm theo). Điều 2. Công nhận bố sung [...]
Triển khai công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Triển khai công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Lượt xem:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện/thành phổ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đón Nguyên đán Bính Thân 2016, cụ thể như sau: 1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-ƯBND ngày 08/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác [...]
Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

Lượt xem:

Căn cử Nghị định sổ 43/2006/NĐ’CP ngày 25/4/2006 cũa Chỉnh phù quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ve thực hiện nhiệm vự, tổ chức bộ máy* biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dần thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn [...]
Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức thực hiện Thông tu số 30/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” (gọi tắt là Thông [...]
Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT, ngày 15/01/2016 về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy, gồm các nội dung cụ thể như sau: 1. Thành phần đoàn kiếm tra của sở (có Quyết định gửi kèm theo) 2. Nội [...]
Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 401/NGCBQLGD-VP, ngày 18/5/2015 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin về cán bộ, giáo [...]
Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP

Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 402/BGDĐT-SEQAP, ngày 15/12/2015 của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân bổ và sử dụng tài liệu của Chương trình SEQAP; Đe thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng tài liệu nêu trên, Sờ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn Phòng GD&ĐT các [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 739/UBND-KTTH ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Quyết định số 365/QDĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục vả Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 với các nội dung sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU – Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, [...]
Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016

Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự An toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân năm 2016 cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU 1. Mục đích – Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục; thực hiện có hiệu quả [...]
Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Lượt xem:

Qua thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) của các huyện/thành phố theo công văn số 1332/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đảo tạo ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN NCL, cụ thể như sau: I. Một [...]
Triển khai Công văn số 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GD&ĐT về mô hình trường học mới cấp THCS

Triển khai Công văn số 6359/ BGDĐT- GDTrH ngày 04/12/2015 của Bộ GD&ĐT về mô hình trường học mới cấp THCS

Lượt xem:

Ngày 04/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH về việc đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình trường học mói cấp THCS và lưu ý trong quá trình triển khai tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu như sau: 1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo có các trường THCS thực hiện dạy học theo [...]
Thông báo kết quả vòng thi chung kết cá nhân cấp tỉnh và triệu tập thí sinh tham gia vòng thi chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

Thông báo kết quả vòng thi chung kết cá nhân cấp tỉnh và triệu tập thí sinh tham gia vòng thi chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông bảo kết quả Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc ‘Tự hào Việt Nam” cấp tỉnh và triệu tập thí sỉnh tham gia vòng thi chung kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” toàn quốc, cụ thể như sau: 1. Thông báo kết quả Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn [...]
Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Nhà giáo dục nhân dân ưu tú vĩ đại của Cách mạng Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Nhà giáo dục nhân dân ưu tú vĩ đại của Cách mạng Việt Nam

Lượt xem:

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam được bắt đầu từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) lãnh đạo. Đảng là một tổ chức chính trị tiên tiến đặc biệt của giai cấp công nhân và nhân dân yêu nước, tiếp thu tận gốc chủ nghĩa Mác – Lê Nin lấy dân làm gốc, lấy nước làm cội nguồn đã đóng một vai trò quan trọng bậc nhất [...]
Tổng kết tập huấn năm 2015, hướng dẫn triển khai hoạt động năm 2016

Tổng kết tập huấn năm 2015, hướng dẫn triển khai hoạt động năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 383/BGDĐT-SEQAP ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổng kết tập huấn năm 2015, hướng dẫn triển khai hoạt động năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung [...]
Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức, cụ thể như sau: 1. Mục đích cuộc thi – Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin [...]
Đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

Đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1150/GPE-VNEN ngày 23/3/2016 của Dự án Mô hình trường hoc mới tại Việt Nam – Bộ Giáo Dục vả Dào tạo về việc Hướng dần đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam, Sớ Giáo dục và Đào tạo yêu càu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phổ, Trường Tiêu học Thực hành Sư [...]
Điều chỉnh lịch phẫu thuật dị tật khe hở môi, hở hàm ếch

Điều chỉnh lịch phẫu thuật dị tật khe hở môi, hở hàm ếch

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 401/SLĐTBXH-QBTTE ngàv 23/3/2016 cùa Quỹ Bảo trợ Trẻ em, Sở Lao độns – Thương binh và Xà hội tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh lịch phẫu thuật dị tật khe hở môi, hở hàm ếch. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Trường Mầm non THSP Kon Tum; Trường Tiều học THSP [...]
Giới thiệu tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính

Giới thiệu tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1205/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giói thiệu cá nhân, tập thể để xét giải thưởng Vừ A Dính; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giới thiệu tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính, cụ thế như [...]
Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 947/STP-HCTP, ngày 21/12/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thực hiện những nội dung sau: 1. Tổ chức phổ biển và quán triệt đầy đủ các quy [...]
Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường giảo dục ỉỷ tưởng cách mạng, đạo đức, loi sống cho thanh niên, thiếu niên và nhỉ đồng giai đoạn 20ỉ5-2020 ” trong toàn ngành, như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ [...]
Đánh giá công tác Quý IV/2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 1/2016 và HKII năm học 2015-2016.

Đánh giá công tác Quý IV/2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 1/2016 và HKII năm học 2015-2016.

Lượt xem:

Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên số 3131/CT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ GD&ĐT; Căn cứ Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016; Căn cứ Kế hoạch công tác năm học [...]
Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 1. Tham mưu ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân [...]
Hướng dẫn báo cáo học kì I năm học 2015-2016

Hướng dẫn báo cáo học kì I năm học 2015-2016

Lượt xem:

Để có dữ liệu báo cáo, đánh giá chất lượng tổ chức dạy học cả ngày (FDS) học kì I năm học 2015-2016 của các trường tiểu học tham gia SEQAP, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện tham gia Chương trình SEQAP thực hiện một số nội dung sau: 1. Báo cáo việc triển khai thực hiện dạy học [...]
Tham dự Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú thân thiện

Tham dự Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú thân thiện

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch hoạt động, Quý IV năm 2015 của Dự án Bạn hữu trẻ em tinh Kon Tum, tiếp theo Công văn số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 30/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị nội dung tại Hội thảo xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) thân thiện; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo một số [...]
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016.

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016.

Lượt xem:

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); căn cứ Công văn số 4891/BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016, Sở GDĐT hưởng dẫn cụ thể về [...]
Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản iý, giáo viên các trường phố thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về giáo dục văn hóa dân tộc

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản iý, giáo viên các trường phố thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về giáo dục văn hóa dân tộc

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4539/BGDĐT-GDDT, ngày 04/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục dân tộc và Công văn số 5377/BGDĐT-VP ngày 01/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn nâng cao năng lực giáo dục văn hóa dân tộc cho CBQL và GVCC trường PTDTNT, trường PTDTBT các [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài

Lượt xem:

Ngày 02/9/1945, nước Việt Nam được độc lập, nhưng với trên 95% dân số mù chữ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thấu hiểu nguy cơ của nạn thất học này. Ngày 03/9/1945, Người chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại phiên họp, Người nêu 6 nhiệm vụ cấp bách mà [...]
Tham gia ý kiển đối với dự thảo Hướng đẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tố chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố

Tham gia ý kiển đối với dự thảo Hướng đẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ cấu tố chức của Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, thành phố

Lượt xem:

Thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư Liên tịch số 1 l/2015/TTLT-BBGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bọ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc [...]
Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5341/BGDĐT-VP ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phô thông vê tô chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kê hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các [...]
Góp ý dự thảo kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII – Năm học 2016-2017

Góp ý dự thảo kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VIII – Năm học 2016-2017

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cẩp THCS, THPT lần thứ VIII – Năm học 2016-2017 (có bản dự thảo [...]
Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 của Sở Giảo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học Giáo dục mầm non, Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triền khai chỉ đạo điểm về “Xây dựng trường mẩm non lày Irè làm trung tâm” với nhùng nội dung như sau: 1. Năm học 2015-2016 chỉ đạo 1hực hiện điểm cấp tinh tại [...]
Giao lưu văn hóa sinh viên Việt – Thái: Bước đệm cho sự phát triển hợp tác quốc tế với các trường Đại học Hoàng gia Thái Lan

Giao lưu văn hóa sinh viên Việt – Thái: Bước đệm cho sự phát triển hợp tác quốc tế với các trường Đại học Hoàng gia Thái Lan

Lượt xem:

  Một trong những chương trình nổi bật của Hiệp hội Thanh niên Đại học ASEAN (AUYC) năm 2015 là thanh niên Đại học ASEAN Bus với chủ đề “ Giáo dục giới trẻ ASEAN và bình đẳng thanh niên”. Chương trình này nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ quốc tế, nâng cao nhận thức thanh niên của ASEAN  trên tinh thần bình đẳng và quan [...]
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giả; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; Công văn sổ 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT V/v xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại [...]
Thông báo về việc nộp SKKN, ĐTKH, NCKHSPƯD đợt 1 dành cho các cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ sở quản lý giáo dục (Sở GDĐT, các phòng GDĐT)

Thông báo về việc nộp SKKN, ĐTKH, NCKHSPƯD đợt 1 dành cho các cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ sở quản lý giáo dục (Sở GDĐT, các phòng GDĐT)

Lượt xem:

Căn cứ Hướng dẫn số 2008/HD-SNV ngày 06/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Để có đủ điều kiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015. Sở GDĐT tỉnh Kon Tum đề nghị cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ sở quản lý giáo dục nộp đề tài SKKN, ĐTKH, [...]
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Lan giữ chức vụ Phó Gỉám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Kon Tum từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, chữ [...]
Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 ở huyện Ia HD’rai

Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên năm học 2015-2016 ở huyện Ia HD’rai

Lượt xem:

Thực hiện Thông báo số 58/TB-UBND, ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc cho chủ trương hợp đồng giáo viên các bậc học trên địa bàn năm học 2015-2016. Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, nhân viên trên địa Bàn huyện. Hiện tại ngành Giáo dục còn thiếu 35 giáo viên ( có chỉ tiêu kèm theo). Trên cơ [...]
Đồng chí Đinh Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đồng chí Đinh Thị Lan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Sáng ngày 27/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra Lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ. Dự lễ có các đồng chí: Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thái Trọng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào [...]
Khởi sắc nền giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn

Khởi sắc nền giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

Trường Tiểu học Đăk Rơ Nga- Huyện Đăk Tô- Tỉnh Kon Tum là một trường thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn. Nhân dân trên địa bàn 100% là người dân tộc thiểu số và theo đạo thiên chúa giáo. Cuộc sống của nhân dân trong xã còn rất nhiều khó khăn, hầu hết nhân dân làm nghề nông. Trình độ dân trí còn thấp, họ chưa quan [...]
Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn

Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 2324/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết sổ 76/2014/QH13 của Quốc hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tích hợp các chính đuợc quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ- TTg ngày 21/12/2010, Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013, Qúyểt [...]
Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016

Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 5958/BGDĐT-GDĐH ngày 13/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOWSC 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tham gia cuộc thi nội dung cụ thể như sau: 1. Thông tin về Cuộc thi Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc [...]
Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 300A/GPE-VNEN ngày 10/11/2015 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo vể việc to chức cuộc thi video về Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm đánh giá và động viên những tập thê, cá nhân giáo viên các trường tiểu học đã tích cực thực hiện và triển khai sáng tạo việc áp [...]
Phát động tham gia cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016

Phát động tham gia cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cử Công văn số 5905/BGDĐT-CTHSSV ngày 11/11/2015 của Bộ Giảo dục vá Đào tạo về việc phát động và hướng dẫn cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm học 2015-2016; Nhằm nâng cao nhận thức của nạười điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, đặc biệt là các em học sinh; tuyên truyền văn hóa giao thông đối với người điều khiển [...]
Triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông

Triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện một số nội dung sau: 1. [...]
Tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)

Tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)

Lượt xem:

Trong không khí hân hoan đón chào ngày hội tôn vinh của quý thầy cô giáo, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015). Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày tôn vinh các thầy giáo, [...]
Khai mạc giải Bóng chuyền nữ cán bộ, nhà giáo – người lao động ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum năm 2015 chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Khai mạc giải Bóng chuyền nữ cán bộ, nhà giáo – người lao động ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum năm 2015 chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lượt xem:

Trong không khí toàn ngành GD&ĐT thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Với mục đích tiếp tục thực hiện tốt phong trào TDTT trong nhà trường, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục đào tạo tỉnh Kon Tum, đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ CNH-HĐH [...]
Đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử

Đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử

Lượt xem:

Thực hiện Công, văn số 16132/BTC-TCT ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính vê việc dẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử; ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu: 1.    Các sở, ban, ngành và Ưỷ ban nhân dân các huyện, thành phổ tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện việc Nộp [...]
Thống nhẩt thể thức văn bản và lưu trữ hồ sơ liên quan công tác Đoàn-Đội trong trường học

Thống nhẩt thể thức văn bản và lưu trữ hồ sơ liên quan công tác Đoàn-Đội trong trường học

Lượt xem:

Trong tháng 4/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiêu nhi trường học năm học 2014-2015 tại một sô đơn vị trường học (theo Kế hoạch số 22/KH-LN ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn). Qua kiểm tra, nhiều trường học còn tồn tại trong việc [...]
Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013

Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 2605/KH-BCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Kon Tum về việc Triển khai Tháng hành động Quốc gỉa phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 10/11-10/12/2015); Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng [...]
Giấy mời Dự Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015)

Giấy mời Dự Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015)

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2015); 1. Thành phần mời: –   Đối với cơ quan Sở: Lãnh đạo Sở, trưởng, phó và chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở. –  Đổi với Công đoàn Ngành: Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Ngành. –  Đổi [...]
Hội nghị sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Hội nghị sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Ngày 10 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại Hội trường tiểu học Ngô Quyền – TP.Kon Tum Về phía tỉnh có Bà Y Ngọc tỉnh ủy viên – Phó Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy, Ông Đoàn Tuấn Duy – Phó Chánh văn phòng [...]
Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo

Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo

Lượt xem:

Ngày 23 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo Phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tinh Kon Tum được hồ trợ’ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 9 đến tháng 12 nám 2015. Sở [...]
Đăng kí, lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

Đăng kí, lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:

Trong giai đoạn 2012-2015, với sự nỗ lực của Ngành GD&ĐT và chính quvèn dịa phương các cấp, toàn tinh đă hoàn thành và vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thừ XIV đề ra. Tỉnh đến tháng 9 năm 2015, toàn tỉnh đã có 34/126 trường mầm non (tỉ lệ: 26,98%), [...]
Hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

Hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 292/GPE-VNEN ngày 19/10/2015 của Ban quản lý Dự án VNEN trung ưcmg về việc hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016. Ban quản lý Dự án VNEN cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum (Ban QLDA câp tỉnh) hướng dân lập kê hoạch tài chính và thủ tục câp kinh phí năm 2016 như sau: [...]
Kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây, năm học 2015-2016

Kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây, năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-SGDĐT ngày 05/10/2015 của Giám đổc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 05 ngày, kê từ ngày 13/10/2015 theo kế hoạch thanh tra. Sau khi xem xét báo cáo kết quả của Trưởng đoàn thanh tra cùng với các biên bản [...]
Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5297/BGDĐT-GDMN ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo một số nội dung cụ thể như sau:  1.    Tham mưu, phối hợp thực hiện nghiêm túc Công văn số 1389/UBND-VX ngày 02/7/2015 của [...]
Tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 61/SGDĐT-VP ngày 15 thảng 9 năm 2015 về Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Sở giáo dục và Đào tạo Kon Tum Sờ Giáo dục và Đào tạo tồ chức Hội nghị đánh giá kết quả một nãm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học gồm những nội dung sau đây: 1.1.      [...]
Triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015-2016

Triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 338/BGDĐT-SEQAP ngày 19/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề (SHSPCĐ) cấp tỉnh như sau: 1.      Mục đích của sinh hoat sư pham theo chuyên đề –       Tạo chuyền biến rõ [...]
Đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2015

Đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2015

Lượt xem:

Nhằm tổ chức thành công buổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng buổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015. Cụ thể như sau: 1.     Số lượng tiết mục đăng ký tham gia: Mỗi đơn vị chọn 01 tiết mục xuất sắc nhất [...]
Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT trẽn địa bàn Thành phổ Kon Tum, năm học 2015-2016 cho cá nhân tổ chức DTHT ngoài nhà trường (có tên trong danh [...]
Báo cáo tình hình giáo dục trung học đầu năm học 2015-2016

Báo cáo tình hình giáo dục trung học đầu năm học 2015-2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5121/BGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: 1.   Tổ chức triển khai hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 Căn cứ Công vân số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GDĐT về việc [...]
Khen thưởng tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU

Khen thưởng tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU

Lượt xem:

Thực hiện Kể hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015(sau đây gọi tắt là Đề án); Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khen thưởng trong dịp kỷ niệm ngày Nhả giáo Việt Nam 20/11 cho các tập thể, cá nhân điển hình trong việc [...]
Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Lượt xem:

Sáng ngày 13/3/2015, tại trụ sở UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Phúc Phận [...]
Triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016

Triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2001-CV/TĐTN-TTNTH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016; Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo cho thiếu nhi, góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trên thị tnrờng gây [...]
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thể giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thể giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-BATGT ngày 13/10/2012 của Ban An toàn giao thông tinh Kon Tum về tổ chúc các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại tỉnh Kon Tum năm 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo vêu cầu các đơn vị triển khai các nội đung sau: 1. Mục đích –     Thông qua [...]
Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9201/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không; sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính lí các cuốn sách Tin học cấp THCS theo hướng bỏ các bài liên quan đến phần mềm Earth Explorer và Sun Times [...]
Báo cáo về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Báo cáo về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4878/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Turn báo cáo việc thực hiện các chính sách hồ trợ học sinh theo yêu cẩu, cụ thể như sau: 1. Kết quả thực hiện 1.1.       Chính sách hỗ trợ học [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiêm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT ngày 28/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 -2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kon Tum hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2015 -2016 như sau: 1. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khỏa XI [...]
Tập huấn cản bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

Tập huấn cản bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 5341 /BGDĐT-VP ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phô thông vê tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phố thông về tổ chức [...]
Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Lượt xem:

Số tư liệu: 02 TB/TU Ngày ban hành: File đính kèm: 3488 Đại hội đại biểu Đãng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 01-10-2015 đến ngày 03-10-2015 tại Hội trường Ngọc Linh, thảnh phố Kon Tum. Dự Đại hội có 342/343 đại biểu (trong đó: có 44 đại biểu đương nhiệm, 298 đại biểu bầu; 02 đại bỉểu dự khuyết [...]
Bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Lượt xem:

Ngày 17/9/2014, Tại Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ quản lý.         1.  Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Dân, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.      2. Điều động [...]
Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút

Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút

Lượt xem:

File: đính kèm Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút. [...]
Thông báo tổ chức sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của Tỉnh năm 2014

Thông báo tổ chức sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của Tỉnh năm 2014

Lượt xem:

/9/2014 (GMT+7)  Bản in Số tư liệu: 01/TB-HÐTD Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT ngày 30/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về thu hút cán bộ, sinh viên về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT theo chính sách thu hút của Tỉnh Nội dung sát hạch: Thí sinh thực hành 01 [...]
Làm việc với đoàn kiểm tra Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Làm việc với đoàn kiểm tra Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Lượt xem:

Số tư liệu: 1166/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: Phòng GD&ĐT Kon Tum, Trường THPT Kon Tum chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra Tại Sở GD&ĐT, các đơn vị về triển khai thực hiện Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam. [...]
Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:

Số tư liệu: 939/SGDÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Đến nay, công tác kê khai tài sản, thu nhập có một số điếm chi tiết, cụ thể (theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ), Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai lại công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 đối với cán bộ, công chức, [...]
Tuyển dụng cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại ngành giáo dục và đào tạo theo chính sách thu hút cán bộ của tỉnh

Tuyển dụng cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại ngành giáo dục và đào tạo theo chính sách thu hút cán bộ của tỉnh

Lượt xem:

Số tư liệu: 858/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  file_1  file_2  file_3 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại các cơ quan trực thuộc Sở (Ké hoạch số 4^/K.H- SGD&ĐT ngày./0/6/2014).    Đế thông tin tuyển dụng được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, sinh viên thuộc diện [...]
Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

Lượt xem:

Số tư liệu: 16/2014/TT-BGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm       Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm như sau: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 và thay thế Quyết định số 31/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 5 năm [...]
Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 261/KH-BGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Thực hiện “chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích Tôn vinh, động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo của các nữ giáo viên đang công [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 571/SGDÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm     Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trinh công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2014 đối với các cấp quản lý giáo dục, các cơ sờ giáo dục, đào lạo như sau: 1.    Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2011-2013 trong giai đoạn 2011-2015 của [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 571/sGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm       Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 ‘Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2013-2015, Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình công, tác bình [...]
Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9201/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không; sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính lí các cuốn sách Tin học cấp THCS theo hướng bỏ các bài liên quan đến phần mềm Earth Explorer và Sun Times [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT ngày 28/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 -2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kon Tum hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2015 -2016 như sau: Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khỏa XI về [...]
Thông báo về cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam

Thông báo về cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam

Lượt xem:

Ban Tổ chức cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam thông báo danh sách các sản phẩm đạt giải. Đề nghị Quý Thầy Cô kiểm tra lại thông tin về sản phẩm của mình để Ban Tổ chức chính thức ra quyết định Công nhận giải thưởng.  Quý Thầy Cô lưu ý một số vấn đề sau: – Thầy Cô kiểm [...]
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lượt xem:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nữ nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phù hợp với giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban [...]
Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

Lượt xem:

Ngày 13/3/2015 Bộ GD&ĐT ra Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”. 1. Mục đích của cuộc thi Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác với Microsoít Việt Nam nhằm: –   Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phố thông vận dụng công nghệ thông tin vào: + Đổi [...]
Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học

Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 428/KTM-CĐBR ngày 14/4/2015 của Chi nhánh Viettel Kon Tum về việc bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trực thuộc về chính sách này như sau: Về chủ trương: Viettel sẽ tài trợ toàn bộ cho ngành GD&ĐT, không thu phí với hạng mục cung cấp Internet cho [...]
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng [...]
Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

Lượt xem:

Số tư liệu: 11/TB Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Sở [...]
Tập huấn trực tuyến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Tập huấn trực tuyến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Lượt xem:

Thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT chỉ đạo: “Mỗi Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện/TP triển khai các hoạt động trực tuyến trên hệ thống phòng họp ảo của Bộ GD&ĐT ít nhất 03 cuộc họp, tập huấn qua mạng”, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện như sau: Tập huấn cấp Sở GD&ĐT Sở GD&ĐT tổ chức 03 khóa  tập huấn trực tuyến về ứng dụng CNTT [...]
Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Lượt xem:

Ngày 22/4/2014, Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014, có khoảng 1000 sản phẩm tham dự. Tỉnh Kon Tum có 2 giáo viên đaṭ giải trên 98 GV (60 sản phẩm ) đạt giải. Cô Võ Thị Ngọc Ánh- THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đạt giải nhất (có 3 giải nhất) cuộc thi với sản phẩm Bộ hình ảnh động và sơ đồ [...]
Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

Lượt xem:

 file đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, cụ thể như sau: I.   CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 1.Chủ đề “Yêu thương và chia sẻ 2.Khẩu hiêu –     Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. [...]
Triển khai PMIS online

Triển khai PMIS online

Lượt xem:

Để giúp các đơn vị sử dụng tốt và thuận tiện đối với phần mềm PEMIS bao gồm các phân hệ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (PMIS).  Phòng Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu bản sử dụng PMIS phiên bản 3.4.9 ngày 11/11/2014 khắc phục nhập số chứng minh nhân dân 12 chữ số; Tính lại lương cho người nghỉ [...]
Hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học

Hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học

Lượt xem:

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Hạn chế các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên trong trường học từ các nội [...]
Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Lượt xem:

 file đính kèm Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum năm học 2013-2014 Danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch nhân viên, danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch nhân viên cụ thể xin [...]
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014-2015, đôn đốc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015. I. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 1. Thể lệ cuộc thi Thể lệ số 08/TLCT-BTC ngày 21/11/2014 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo [...]
Tài liệu tập huấn PMIS năm 2014

Tài liệu tập huấn PMIS năm 2014

Lượt xem:

Triển khai Kế hoạch số 967/KH-BGDĐT ngày 29/10/2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị tập huấn PMIS năm 2014 cho các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục).  Mục đích: Hướng dẫn các cơ [...]
Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

Lượt xem:

Số tư liệu: 75/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GD&ĐT Kon Tum thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:  I. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2013-2014 II. Trả lại hồ sơ dự [...]
Những phần mềm học Tiếng anh hiệu quả trên điện thoại thông minh

Những phần mềm học Tiếng anh hiệu quả trên điện thoại thông minh

Lượt xem:

Ngày nay, điện thoại thông minh khá phổ biến ở giới trẻ chúng ta sử dụng smartphone không chỉ để liên lạc mà còn cho các mục đích khác nhau như giải trí, thông tin và học tập. Điện thoại di động có thể được sử dụng làm một công cụ mạnh mẽ để sử dụng cho mục đích học tiếng Anh. Bài viết chia sẻ những công cụ [...]
Tập huấn tổ chức các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin

Tập huấn tổ chức các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin

Lượt xem:

Sở GD&ĐT thông báo kế hoạch tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin với các nội dung cụ thê sau: 1. Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ [...]
Cuộc thi giải toán qua Internet

Cuộc thi giải toán qua Internet

Lượt xem:

Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014-2015. 1.Mục đích cuộc thi –     Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông. –     Tạo ra sân chơi trực tuyến môn toán cho học sinh phổ thông. –     Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet là một phương thức học tập, học [...]
Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 72/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 Theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở GD&ĐT Nay, thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở [...]
Tiêu chí thi đua ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chí thi đua ứng dụng công nghệ thông tin

Lượt xem:

Ngày 06 tháng 10 năm 2014 Bộ GD&ĐT ban hành văn bản số: 5511/BGDĐT-TĐKT về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và xét khen thưởng năm học 2014 – 2015 khối các sở giáo dục và đào tạo. Tiêu chí thi đua về ứng dụng CNTT như sau: Triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử, website giáo dục theo [...]
Sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục của Bộ GD&ĐT

Sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục của Bộ GD&ĐT

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu website tài nguyên của Bộ GD&ĐT, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khai thác áp dụng vào công việc, đồng thời có thể đóng góp để xây dựng nguồn tài nguyên ngày càng phong phú hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên khai thác website [...]
Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

Lượt xem:

Số tư liệu: 1583/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Ngày 15/11/2013, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum có thông báo số 65/TB-BHXH về việc lập hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu.  Để thực hiện Quyết [...]
Giới thiệu một số địa chỉ website giáo dục

Giới thiệu một số địa chỉ website giáo dục

Lượt xem:

Mời giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục tham khảo một số địa chỉ website về giáo dục nhằm giáo viên có thể chủ động đổi mới cách dạy, cách học sinh động trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện Hãy thường xuyên đọc tại  http://edu.net.vn/media/ Trong đó mới có: Nguồn học liệueducation.comcho mọi môn học, trong đó có toán http://edu.net.vn/media/p/457381.aspx Dạy toán tương [...]
Tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

Tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 697/STTTT-CNTT ngày 30/9/2014 của Sở thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của đơn vị từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014 như sau:  1. [...]
Sử dụng hệ thống EMIS trực tuyến

Sử dụng hệ thống EMIS trực tuyến

Lượt xem:

Với sự hỗ trợ Tổng công ty Viettel, Bộ GD&ĐT thống nhất sử dụng phần mềm thống kê EMIS trực tuyến. Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trên toàn quốc tham gia tập huấn và thực hiện đưa số liệu trong năm học 2014-2015.                   Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện/TP cử người tham dự tập huấn [...]
Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- dự thi chung khảo cuộc thi ”GV sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014”

Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- dự thi chung khảo cuộc thi ”GV sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014”

Lượt xem:

Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành- Kon Tum được Bộ GD&ĐT chọn vào vòng chung khảo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT- năm 2014”.          Thầy Nguyễn Đình Vinh- giáo viên môn Tiếng Anh- THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tham dự  cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT- năm 2014″ với sản phẩm” Xây dựng [...]
Nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014-2015

Nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014-2015

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015 Các nhiệm vụ trọng tâm Quán triệt Nghị Quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 44/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT – Các nội dung cần chú [...]
Triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập- Xóa mù chữ

Triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập- Xóa mù chữ

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tuwrquanr lý phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ, Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT huyện/TP thực hiện như sau:  Phân công cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm chủ trì công tác PCGD-XMC ở cấp xã, huyện, đốc thúc việc nhập dữ liệu [...]
Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 1528/HDLN-SGDÐT-SNV Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm Ngày 18/11/2013, Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ đã có hướng dẫn số 98/HDLN-SGDĐT-SNV về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Qua phản ánh của các đơn vị và sau khi đối chiếu với các văn bản liên quan, Sở Giáo dục và Đào [...]
Báo cáo thống kê EMIS đầu năm học

Báo cáo thống kê EMIS đầu năm học

Lượt xem:

Thực hiện việc thống kê hàng năm trên phần mềm EMIS, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện thống kê EMIS kỳ đầu năm – năm học 2014-2015. Thời gian báo cáo : Đối với đơn vị trực thuộc Sở : Trước ngày 30/9/2014 Đối với Phòng GD&ĐT các huyện/TP: Trước ngày 5/10/2014 Nội dung báo cáo, hình thức báo cáo xem văn bản kèm theo. [...]
Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

Lượt xem:

Số tư liệu: 72/TB-HÐXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ Thông báo số 69/TB-SGDĐT, ngày 02/12/2013 của Sở GD&ĐT Kon Tum v/v tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014; Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014; Theo yêu cầu nhiệm vụ [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Lượt xem:

[...]
Đánh giá cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh

Đánh giá cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh

Lượt xem:

Sở GD&ĐT thông báo kết quả chấm thi bài giảng e-Learning: gửi kết quả chấm thi bài giảng e-Learning và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng e-Learning để dự thi cấp Bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở một số nội dung sau đây: 1) Kết quả chấm thi bài [...]
Xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 832-CV/TĐTN-BTG ngày 25/7/2014 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu ” tỉnh Kon Tum lần thứ II [...]
Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng CNTT năm học 2014-2015

Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng CNTT năm học 2014-2015

Lượt xem:

Sở GD&ĐT thông báo cụ thể về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng: Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính và Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, xây dựng bài giảng e-Learning. Các lớp bồi dưỡng Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính Nội dung: Vấn đề tấn công trên mạng, máy tính và cách phòng ngừa. Đối tượng, số [...]
Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Lượt xem:

Việc sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đe triển khai hiệu quả, đồng bộ việc sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tinh, ƯBND các huyện, thành phố tăng cường sử dụng văn [...]
Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi ”Tin học trẻ”

Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi ”Tin học trẻ”

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 762 CV/TĐTN TTNTH, ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum về việc phối hợp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tĩnh Kon Tum iần thứ XV năưi 2014 và tham gia Hội thi ‘Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ XX năm 2014. Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, giáo viên phối [...]
Các hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm

Các hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 282/STTTT-BCXB ngàỵ 22/5/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:  L Hoạt động thông tin đối [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, thống kê hiện trạng CNTT

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, thống kê hiện trạng CNTT

Lượt xem:

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT huyện, thành phố báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, thống kê hiện trạng Công nghệ thông tin (CNTT) và kết xuất dữ liệu Hệ thống quản lý nhà trường.  1) Báo cáo tổng kết và thống kê: – Đối với các Phòng GD&ĐT huyện/TP: Báo cáo theo mẫu ở phụ lục kèm theo và thống kê [...]
Thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Số tư liệu: 69/TB-SGD&ÐT Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm1 đính kèm2 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc năm 2013-2014 như sau:  Hình thức tuyển dụng: 1. Tuyển thẳng đối với các đối tượng sau: – Sinh viên cử tuyển (các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học) các chuyên ngành phù [...]
Tuyên truyền đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Tuyên truyền đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Lượt xem:

hời gian thu nhận hồ sơ Cuộc thi theo thể lệ đã ban hành là 30/5/2014, nhưng xét trên điều kiện hiện nay, thường trực Ban tổ chức Cuộc thi quyết định gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2014.        Cuộc thỉ sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng, tỉnh Kon Turn đã triền khai được 5 năm ( từ [...]
Tham gia cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014

Tham gia cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014

Lượt xem:

Nội dung cuộc thi là các sáng tạo, kinh nghiệm có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục học sinh phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức. Cụ thể [...]
Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Lượt xem:

Số tư liệu: 98/HDLN-SGDÐT-SNV Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Để đảm bảo thực hiện thống nhất về trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan trong công tác tổ chức tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, liên ngành Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2013-2014 [...]
Các bản cập nhật PMIS, EMIS

Các bản cập nhật PMIS, EMIS

Lượt xem:

 EMIS_UPDATE_201404.rar  HoSoTruongV4.0.1.rar  PMIS_UPDATE_201404.rar [...]
Tăng cường hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN nhân ngày 20/10

Tăng cường hoạt động bình đẳng giới và VSTBPN nhân ngày 20/10

Lượt xem:

    Số tư liệu: 1305/SGDÐT-BVSTBPN Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Nhân kỷ niệm ngày thành lập nói Liên hiệp Phụ nữ 20/10/1930-20/10/2013, Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố căn cứ Công văn số 479/SGDĐT ngày 03/5/2013 của Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trình công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành [...]
Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại TP Kon Tum

Thông báo kết quả xét thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại TP Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 24/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Ngày 22/8/2013, Hội đồng xét thuyên chuyển giáo viên đã tổ chức họp xét và Giám đốc Sở giao phòng chức năng hoàn tất thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ các huyện về thành phố Kon Tum. Kết quả có 5 hồ sơ được thuyên chuyển. Các hồ sơ thống nhất đề nghị thuyên chuyển [...]
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Lượt xem:

 file đính kèm Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – [...]
UBND tỉnh công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

UBND tỉnh công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lượt xem:

Đồng chí Trần Văn Thu – Trưởng phòng CNTT, Sở GD&ĐT giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum kể từ ngày 15/8/2013 Ngày 14 tháng 8 năm 2013, tại UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Văn Thu [...]
Thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thuyên chuyển giáo viên từ huyện về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 31/TB-SGD&ÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Giáo viên biên chế các huyện, các trường trực thuộc Sở có đủ 3 năm công tác đối với nữ và 5 năm công tác đối với nam, xếp loại giáo viên năm học 2012-2013 từ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đối với giáo viên về trường Mầm non THSP, TH THSP phải có [...]
Bồi dưỡng giáo viên về thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư dịa chí Việt Nam”

Bồi dưỡng giáo viên về thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư dịa chí Việt Nam”

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông háo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng soạn bài giảng e-Leaming cho giáo viên, như sau: 1. Nội dung: Sừ dụng các phần mềm soạn bài giảng e-Learning và phương pháp soạn hài giảng e-Leaming với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”. 2. Đối tượng, số lượng: – Đơn vị trực thuộc Sở: Mỗi trường phổ thông trực thuộc [...]
Thông báo nộp dữ liệu Quản lý nhà trường cuối năm 2013-2014

Thông báo nộp dữ liệu Quản lý nhà trường cuối năm 2013-2014

Lượt xem:

Căn cứ Công vãn số 1616/BGDĐT-KHTC ngày 31/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học VEMIS; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phổ và các đơn vị trực thuộc Sở nộp dữ liệu phần mềm Quản lý trường học, cụ thể như sau: 1. Các phân [...]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Lượt xem:

Số tư liệu: 07/2013/TTLT-BGDÐT-BNV-BTC Ngày ban hành: File đính kèm:  thongtulientich Áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp . . . đối với nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  Xem nội dung cụ thể trong văn bản kèm theo Sở GD&ĐT [...]
Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành windows xp sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ

Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành windows xp sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ

Lượt xem:

Hệ điều hành Windows XP (Windows XP) của hãng Microsoft được ra mắt vào ngày 25/10/2001 là một dòng hệ điều hành (HĐH) dành cho các máy tính cá nhân, hỗ trợ bộ vi xử lý 32 bít và 64 bít. Đây được coi là hệ điều hành được sử dụng rất phổ biến của hãng Microsoft và cũng là thế hệ hệ điều hành kế tục của cả [...]
Đôn đốc cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2014

Đôn đốc cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2014

Lượt xem:

Sau khi có phát động cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014” do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phát động, Sở GD&ĐT đã triển khai Công văn số 1636/SGD&ĐT-CNTT đối với ngành GD&ĐT, đến nay đã có 55 giải pháp đăng ký tham gia, Sở GD&ĐT động viên các đơn vị hoàn thành sản phẩm gửi dự thi [...]
Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Sở GD&ĐT ban hành về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên, CS HCM, Hội Sinh viên Việt nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ Sở GD&ĐT ban hành về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên, CS HCM, Hội Sinh viên Việt nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Lượt xem:

25/6/2013 (GMT+7)  Bản in Số tư liệu: 13/2013/QÐ-TTg Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Quy định này áp dụng trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề bao gồm: Các đại học, học viện, trường đại học, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên . . .  Xem nội dung văn bản kèm theo Sở [...]
Một số Phương pháp nghiên cứu Vật lý sử dụng để dạy học

Một số Phương pháp nghiên cứu Vật lý sử dụng để dạy học

Lượt xem:

Bài viết này xin nêu phương pháp mô phỏng các hiện tượng, các quá trình vật lý và phương pháp phân tích băng hình. 1. Mô phỏng các hiện tượng, các quá trình vật lý Các quá trình, hiện tượng Vật lý sự biến đổi các đại lượng vật lý thường rất khó quan sát hoặc không thể quan sát được một cách đầy đủvì quá trình diễn ra [...]
Phần mềm hỗ trợ dạy học các môn Toán, Vật lý

Phần mềm hỗ trợ dạy học các môn Toán, Vật lý

Lượt xem:

Xin giới thiệu phần mềm Brad ’s Free Science Software 2.1 của website Scienceshareware, hỗ trợ dạy học các môn toán và Vật lý. 1. Toán (Math) – Số học (Arithmetic): Kiểm tra sự nhanh nhạy về tính toán của các bạn với Math quiz, theo các trìnhđộ khác nhau. – Đại số học (Algebra): Vẽ đồ thị các hàm số khác nhau (Plot a Line, Plot a Parabol), [...]
Tài liệu về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới

Tài liệu về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới

Lượt xem:

File đính kèm:  đính kèm Phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ VN và ý nghĩa của việc trau dồi phẩm chấtđạo đức, . Đặc điểm thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những tác động tích cực, tiêu cực tới phẩm chất đạo đức người phụ nữ  Xem nội dung cụ thể kèm theo. Sở GD&ĐT [...]
Sở GD&ĐT trien khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning

Sở GD&ĐT trien khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-BGDĐT ngày 26/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”; Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum triển khai hai cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia về thiết kế bài giảng e_Learning với chủ đề “Dư [...]
Bộ GD&ĐT ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning

Bộ GD&ĐT ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning

Lượt xem:

Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, và xây dựng bộ Dư địa chí Vỉệt Nam trên cơ sở ứng dụng bài giảng điện tử e-Leaming, Bộ GD&ĐT tổ chức Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning.  Điều 1. Muc đích [...]
Tình hình thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014

Tình hình thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014

Lượt xem:

Trong HKI vừa qua, Sở GD&ĐT chỉ đạo tăng cường các nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý nhằm tạo ra chuyến biến mạnh mẽ, hiệu quả trong các hoạt động của ngành giáo dục tại địa phương. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Khái quát chung *      Thuận lợi: –      Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh [...]
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013

Lượt xem:

Số tư liệu: 659/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá cán bộ công chức theo Công văn số 1767/SNV-CCVC ngày 22/11/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; đánh giá viên chức theo Công văn số 1680/SNV-CCVC ngày 26/10/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. Xem nội dung cụ thể trong file kèm theo. Sở GD&ĐT [...]
Đăng ký nghiên cứu Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học

Đăng ký nghiên cứu Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học

Lượt xem:

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020.            Thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020, Sở Công [...]
Đánh giá công tác bồi dưỡn CNTT trong HKI năm học 2013-2014

Đánh giá công tác bồi dưỡn CNTT trong HKI năm học 2013-2014

Lượt xem:

Triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý, tác nghiệp Thi đua – Khen thưởng trực tuyến của Bộ GD&ĐT là việc mới đã được thực hiện khá tốt. Việc thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ I- năm học 2014-2015 – Triển khai sử dụng các phần mềm Quản lý học sinh, Quản lý Cán bộ- giáo viên, Quản lý Thư viện- Thiết bị trường học [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiêm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm [...]
Bồi dưỡng HS giỏi dự thi HSG quốc gia máy tính cầm tay

Bồi dưỡng HS giỏi dự thi HSG quốc gia máy tính cầm tay

Lượt xem:

[...]
Báo cáo danh sách công chức, viên chức đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ

Báo cáo danh sách công chức, viên chức đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ

Lượt xem:

Số tư liệu: 598/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Nhằm nắm rõ số liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã và đang học tiến sĩ, thạc sĩ, từ đó có kế hoạch phát huy tốt vai trò của đội ngũ nảy trong việc nâng cao chất lượng quản lý quản lý giáo dục và chất lượng dạy học tại các [...]
Giải đáp thắc mắc liên quan đến xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015

Giải đáp thắc mắc liên quan đến xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015

Lượt xem:

Ngày 24/8/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4374/BGDĐT-GDĐH gửi Các đại học, học viện;- Các trường đại học, cao đẳng về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015, nội dung như sau:  1. Trong đợt 1 xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, có những thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT [...]
Quyết định về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào các lớp 7, 8, 10 trường PTDTNT Đăk Tô năm học 2015-2016

Quyết định về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào các lớp 7, 8, 10 trường PTDTNT Đăk Tô năm học 2015-2016

Lượt xem:

Ngày 18 tháng 8 năm 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận học sinh trúng tuyển vào các lớp 7, 8, 10 trường PTDTNT Đăk Tô năm học 2015-2016.  Theo Quyết định, công nhận 171 học sinh trúng tuyển vào lớp 7, 8, 10 trường PTDTNT Đăk Tô năm học 2015-2016, cụ thể: Lớp 7 có hưởng chế độ nội trú: 23 học sinh [...]
Đáp án các môn thi chinh thức trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Đáp án các môn thi chinh thức trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia năm 2015. Chi tiết tại đây: http://moet.gov.vn/?page=1.1&type=news&view=845 [...]
Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI

Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI

Lượt xem:

Căn cứ các Thể lệ số 16/TLCT-BTC, 17/TLCT-BTC ngày 27/11/2013 của Ban tổ chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Kon Tum về Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014 và Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các [...]
Kon Tum kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 – Thành công

Kon Tum kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 – Thành công

Lượt xem:

Ngày 4/7, cùng với các cụm thi trên cả nước, các thí sinh của cụm thi tại tỉnh Kon Tum đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.  Đánh giá về kỳ thi năm nay tại cụm Kon Tum, thầy Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đã diễn ra suôn sẻ, thành công và an toàn. [...]
Báo cáo kết quả khác phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 khóa XI

Báo cáo kết quả khác phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 khóa XI

Lượt xem:

Số tư liệu: 455/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Để tổng hợp, đánh giá kết quả bước đầu về thực hiện NQTW4 khóa XI, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 1. Báo cáo kết quả khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê [...]
Quyết định công nhận nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 6 hệ chất lưọng cao Trương THCS THSP Lỷ Tự Trọng năm học 2015-2016

Quyết định công nhận nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 6 hệ chất lưọng cao Trương THCS THSP Lỷ Tự Trọng năm học 2015-2016

Lượt xem:

Ngày 09 tháng 6 năm 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ra Quyết định công nhận nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 6 hệ chất lưọng cao Trương THCS THSP Lỷ Tự Trọng năm học 2015-2016  Điều 1. Công nhận 355 (ba trăm năm mươi lăm) học sinh trúng tuyển vào lóp 6 hệ chất lượng cao Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng năm học 2015-2016 [...]
Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2015-2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2015-2016

Lượt xem:

Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2015-2016  Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2015-2016 gồm các ông, bà có tên trong [...]
Triển khai tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015

Triển khai tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015

Lượt xem:

Số tư liệu: 206/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGD&ĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học giai đoạn 2013-2015. 1 Mục đích, yêu cầu: Kế hoạch triển khai thực [...]
Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng

Lượt xem:

Tập huấn công tác nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập huấn nhập dữ liệu vào phần mềm Nội dung: Tập huấn phương pháp nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng, số lượng:  – [...]
Báo cáo về thi đua lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lưọng giáo dục năm học 2014-2015

Báo cáo về thi đua lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lưọng giáo dục năm học 2014-2015

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum báo cáo thi đua lĩnh vực Khảo thí và Kiếm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 gồm các nội dung sau:  –     Thực hiện đầy đủ các hoạt động về công tác khảo thí theo chỉ đạo của Bộ. Có giải pháp và kết quả trong việc tăng cường tính trung thực của các kỳ thi: + Triến [...]
UBND tỉnh làm việc với Sở GD&ĐT về tình hình chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

UBND tỉnh làm việc với Sở GD&ĐT về tình hình chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Lượt xem:

Ngày 27/5/2015, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tỉnh Kon Tum đã tiến hành họp phiên đầu tiên, dưới sự chủ trì của Đ/c Lại Xuân Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thi đã nghe Báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, thông qua Dự thảo Phương án [...]
Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ

Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ

Lượt xem:

Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-CMC sử dụng thống nhất trong nước, nhằm đảm bảo đồng bộ từ trung ương đến địa phương.              Thực hiện Công văn số 7475/BGDĐT-KHTCcủa Bộ GD&ĐT ngày 14/10/2013 về việc triển khai TTĐT quản lý PCGD-XMC, yêu cầu các địa phương sử dụng HTTT điện tử quản lý PCGD-XMC để quản lý dữ [...]
Bổ sung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT lần thứ VII năm học 2012-2013

Bổ sung kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT lần thứ VII năm học 2012-2013

Lượt xem:

Số tư liệu: 132/KH-GDTrH Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị một số nội dung công việc cụ thể của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THCS, THI’T lẩn thứ VII năm học 2012-2013 như sau: I. KHAI MẠC HỘI THI Thời gian: 7h00 ngày 20/02/2013 – Địa điểm: Nhà Đa [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 8 và lớp 10 năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 8 và lớp 10 năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Hướng đẫn tuyển công tác sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp ó, lớp 8 và lớp 10 năm học 2015 -2016 như sau: 1.Độ tuổi dự tuyển –     Các lớp mầm non, thực hiện theo Điều 13, Điều lệ trường mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo [...]
Tuyển sinh Việc làm các lớp Cao học khóa 27 đặt tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Tuyển sinh Việc làm các lớp Cao học khóa 27 đặt tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Lượt xem:

Số tư liệu: 32/TB-PHKT Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, khoa [...]
Đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu PMIS

Đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu PMIS

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 7387/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9/10/2013 của Bộ GD&ĐT về cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ về báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS, Sở GD&ĐT Kon Tum đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện/tp, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các yêu cầu sau:  1) Nhập mới, cập [...]
Hướng dẫn thời gian thu nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015

Hướng dẫn thời gian thu nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quổc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công vãn số 313/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2015 về việc hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum;  Sở Giáo dục [...]
Hoàn chỉnh trang thông tin điện tử; nộp dữ liệu QLHS đầu năm học.

Hoàn chỉnh trang thông tin điện tử; nộp dữ liệu QLHS đầu năm học.

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện/TP, đơn vị trực thuộc về xây dựng (hoặc hoàn chỉnh nếu đã có) trang thông tin điện tử (TTTĐT); bảo mật hệ thống máy tính của đơn vị; nộp dữ liệu QLHS đầu năm học xây dựng, cụ thể như sau: Nội dung thông tin của TTTĐT nhà trường: Nội dung TTTĐT được quy định tại Điều 14- Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT; [...]
Kế hoạch kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 và hồ sơ xét công nhận tốt nghiêp THPT năm 2015

Kế hoạch kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 và hồ sơ xét công nhận tốt nghiêp THPT năm 2015

Lượt xem:

Thực hiện Công văn 313/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2105 và Công văn 363/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/04/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2105, Sở Giáo dục và Đào tạo triển [...]
Lập danh sách HS đăng ký môn thi tự chọn thay thế môn Tiểng Anh ừong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Lập danh sách HS đăng ký môn thi tự chọn thay thế môn Tiểng Anh ừong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Lượt xem:

Dựa vào Công vãn số 1379/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn công tác dạy môn Tiếng Anh lớp 12 trong thời gian tới và xác định đối tượng học sinh được phép chọn môn thay thế môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quoc gia nãm 2105;  Dựa vào diêu kiện thực tể cùa nhà irưòrm [...]
Giới thiệu cuổn sách Những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

Giới thiệu cuổn sách Những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

Lượt xem:

Nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác về những quy định mới của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 giúp các em học sinh, các thầy cô và các bậc phụ huynh hiểu, vận dụng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi và tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng.  Công ty Sách- [...]
Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2015

Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2015

Lượt xem:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, thể theo nguyện vọng của đông đảo giáo viên, học sinh, Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của Kỳ thi, nhưng qua các đề thi này, học sinh [...]
Điểu chỉnh thời gian tổ chức thi và thông báo lịch thi Nghề phổ thông năm học 2014-2015

Điểu chỉnh thời gian tổ chức thi và thông báo lịch thi Nghề phổ thông năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ tình hình thực tế về việc dạy Nghề phổ thông tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum điều chỉnh thòi gian tổ chức thi Nghề phổ thông tại Công vãn số 1609/HD-SGD&ĐT ngày 24/12/2014 và thông báo lịch thi Nghề phổ thông nãm học 2014-2015.  Lịch thi cụ thể xin xem thêm file đính kèm. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. 1.    Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đảm [...]
Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia

Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia

Lượt xem:

Tài liệu Hỏi – Đáp về Kì thi Trung học phổ thông quốc gia trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của các chuyên gia giáo dục trong quá trình xây dựng phương án thi. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp [...]
Chấm thi kỳ thi chọn đội tuyến dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015

Chấm thi kỳ thi chọn đội tuyến dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015

Lượt xem:

Hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc từ ngày 25/10/2014.                 – Ngày 24/10/2014, Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015, tại trường THPT Chuyên. – Hội đồng chấm thi làm việc từ ngày 25/10/2014, giám khảo bắt đầu chấm thi từ lúc 8 giờ 00, ngày 26/10/2014 [...]
Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận

Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2015. Nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung như sau:  1.    Miễn thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh có nhu cầu được công [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2013 – 2014

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2013 – 2014

Lượt xem:

Những điểm mới trong nhiệm vụ CNTT năm học này là: Đổi mới tư duy công nghệ (đã có nêu từ nhiều năm trước, tuy nhiên ở năm học nạy này khắc sâu và rõ ràng hơn) Xây dựng hệ thống máy chủ tập trung cấp Sở, cấp Phòng có thể cung cấp quyền sử dụng cho tất cả các trường học và sử dụng phần mềm trực tuyến; [...]
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT của Bộ GD&ĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT của Bộ GD&ĐT

Lượt xem:

Năm học 2013-2014, Bộ GD&ĐT có chỉ đạo mới về sử dụng sổ sách điện tử: “Năm học 2013-2014, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục chuyển sang dùng tối đa sổ sách điện tử được in ra từ các phần mềm quản lý nhà trường, thay vì phải mua sổ sách in trên giấy”. Nội [...]
Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Lượt xem:

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cẩp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kê hoạch tô chức kỳ thi chọn đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 gôm các nội dung như sau: 1. Thời gian: –      Ngày 23/10/2014: Lúc 14h00 học sinh [...]
Lễ tổng kết trao thưởng cuộc thi ” Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning

Lễ tổng kết trao thưởng cuộc thi ” Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning

Lượt xem:

Ngày 24/8/2013, Tại Hội trường A-Văn phòng Bộ, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tổng kết cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”, tỉnh Kon Tum đạt 19 giải trên 184 giải toàn quốc.       Với gần 9.000 sản phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo của Bộ GD&ĐT đã chọn ra 184 cá nhân và tập thể đạt giải. Tỉnh Kon Tum đã dự thi [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 5476/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiêm định chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo [...]
Hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015

Hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015, các thông tin cụ thể như sau: –  Thời gian làm việc: + Lãnh đạo Hội đồng coi thi, Thư ký, bảo vệ và phục vụ: Từ 7 giờ 30 ngày 08/10/2014 đến khi hoàn thành nhiệm vụ; + Các thành viên khác: Từ 7 giờ 30 ngày [...]
Xác định các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng

Xác định các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành đào tạo của trường đại học, cao đẳng

Lượt xem:

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng xác định các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành đào tạo của trường.                Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, năm 2015, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung [...]
Phê duyệt phương án thi TN THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng

Phê duyệt phương án thi TN THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng

Lượt xem:

Từ năm 2015, tổ chức một kỳ thi quốc gia để lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyên sinh đại học, cao đẳng. Sau đây là nội dung chính của Quyết định của Bộ GD&ĐT về  Phê duyệt phương án thi TN THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng:              1.   Từ năm 2015, tổ [...]
Công bố chính thức kết quả cuộc thi Quốc gia ”Thiết kế bài giảng điện tử eleaning”

Công bố chính thức kết quả cuộc thi Quốc gia ”Thiết kế bài giảng điện tử eleaning”

Lượt xem:

Ban Tổ chức Cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning trân trọng thông báo các Quyết định công nhận giải thưởng cuộc thi quốc gia “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 như sau:  Danh sách cá nhân và tập thể đạt giải – KHỐI TRUNG HỌC DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT GIẢI THƯỞNG  (Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-CNTT ngày [...]
Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 năm học 2014-2015.  Xem cụ thể văn bản kèm theo [...]
Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tác động mạnh mẽ đến chủ trương phân luồng

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tác động mạnh mẽ đến chủ trương phân luồng

Lượt xem:

Đây là một trong những ưu điểm của phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia được NGƯT. PGS.TS Nguyễn Sỹ Thư – Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum phân tích, nhận định.  Nhiều ưu điểm trong 1 phương án Sau khi nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia Bộ GD&ĐT vừa công bố, ông Nguyễn Sỹ Thư nhận định đây là phương án [...]
Theo dõi các hội nghị của Bộ GD&ĐT qua truyền hình trực tuyến

Theo dõi các hội nghị của Bộ GD&ĐT qua truyền hình trực tuyến

Lượt xem:

Sở GD&ĐT thông báo cho các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng (ban) Sở GD&ĐT theo dõi các hội nghị của Bộ GD&ĐT bằng hình thức truyền hình trực tiếp qua mạng máy tính, cụ thể như sau: 1) Địa chỉ truy cập truyền hình trực tuyến:  www.moet.edu.vn 2) Nội dung và thời gian: – Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm [...]
Triển khai đánh giá diện rộng theo mô hình PISA

Triển khai đánh giá diện rộng theo mô hình PISA

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 4268/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn triển khai đánh giá trên diện rộng theo mô hình của PỈSA; Cử đoàn đại biểu tham gia tập huấn triển khai đánh giá trên diện rộng theo mô hình của PỈSA (có danh sách kèm theo). Đoàn có nhiệm vụ tham dự đầy đủ và tích cực lớp tập [...]
Đánh giá ngoài tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh

Đánh giá ngoài tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Căn cứ Tờ trình số 84/TTY-PGD&ĐT, ngày 12/8/2014 về việc đề nghị kiểm tra công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với trường THCS Nguyễn Huệ và THCS Hà Mòn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà; Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-PGDĐT, ngày 27/3/2014 về việc đề nghị đánh giá ngoài chât lượng cơ sở giáo dục năm học 2013-2014 [...]
Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lý

Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lý

Lượt xem:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến mở 02 khóa bồi dưỡng kiến thức dành cho giảng viên và giáo viên môn Địa lý. Sở GD&ĐT thông báo cho các đơn vị có nhu cầu cử giảng viên, giáo viên tham gia lớp tập huấn Nội dung trọng tâm lớp bồi dưỡng: – Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Địa lý; – Bồi dưỡng kiến thức cho [...]
Các lớp bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT năm 2013-2014

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT năm 2013-2014

Lượt xem:

Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn về cài đặt, quản lý website nhà trường , phân hệ PMIS đối với trường mầm non , phân hệ Quản lý học sinh, Quản lý giảng dạy, PMIS, EMIS, Quản lý Thư viện, Thiết bị; Tập huấn sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể tổ chức [...]
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014

Lượt xem:

Một số thông tin chính của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 (chưa tính phúc khảo) như sau:             1. Đánh giá chung kỳ thi:           Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.             2. Kết quả cụ thể:             2.1. Giáo dục trung học phổ thông: TT Đối tượng Số lượng Tỷ lệ (%) Ghi [...]
Đánh giá việc thực hiện lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Đánh giá việc thực hiện lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Turn báo cáo thi đua lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 gồm các nội dung sau:  1.  Xây dựng kế hoạch (1 điểm) Có kế hoạch triển khai thực hiện công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, đáp ứng yêu cầu [...]
Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2014 làm việc tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2014 làm việc tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2014 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Được sự thống nhất của Công an tỉnh Kon Tum và theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí- Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.  Hội đồng có nhiệm vụ [...]
Thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tỉnh Kon Tum

Thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp những thông tin về kỳ thi TN THPT năm 2014 I. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TỐT NGHỆP THPT NĂM2014. 1. Số môn thi: Số môn thi giảm từ 06 môn xuống còn 04 môn: –    Giáo dục Trung học phổ thông: Thi 4 môn, gồm 02 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 02 môn do thí sinh tự chọn [...]
Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp ố, lớp 8 và lớp 10

Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp ố, lớp 8 và lớp 10

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyến sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng và các trường khác, lớp 8 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Tuyển sinh vào lớp 10 : Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành , trường THPT Kon Tum và các trường khác.    KỂ HOẠCH CỤ THẺ: 1.Tuyến sinh vào các lớp mầm non: 1.1.      Tuyển [...]
Thông tin về tuyển sinh vào lớp 8 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Thông tin về tuyển sinh vào lớp 8 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Lượt xem:

Các học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, có kết quả xếp loại học lực cuối năm ở Các lớp 6, 7 đạt từ khá trở lên, hạnh kiểm cuối năm các lớp 6, 7 xếp loại tốt thì có thể nộp hồ sơ thi vào trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.                 Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Kon Tum, trong hướng [...]
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Rèn luyện phẩm chất, năng lực Nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Rèn luyện phẩm chất, năng lực Nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh một danh nhân Văn hoá thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã nhiều lần khẳng định: nghề Nhà giáo là nghề rất cao quý, rất vẻ vang. Người nói: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu [...]
Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong vấn đề “học đi đôi với hành” trong dạy và học

Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh trong vấn đề “học đi đôi với hành” trong dạy và học

Lượt xem:

Tư tưởng giáo dục “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận rất quan trọng trong kho tàng lý luận về giáo dục, được Bác thường xuyên đề cập từ năm 1945, đến khi Người vĩnh biệt chúng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, năm 1960, Đảng lao động Việt Nam đã khẳng định “Công tác giáo dục [...]
Chiến thắng 30/4/1975- Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt

Chiến thắng 30/4/1975- Chặng đường lịch sử, chiến công oanh liệt

Lượt xem:

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, chính là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để [...]
Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum

Những chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Chính Trị (khóa X) khởi xướng và phát động đã trải qua hơn 5 năm. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ là một chủ trương đúng đắn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lượt xem:

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hoá Thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước lúc đi xa, Người đã [...]
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2014 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và Công văn sổ 1964/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 16/4/2014 về việc hướng dẫn bố sung thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Hướng dẫn thi của Bộ), Công tác chuẩn bị và quy trình tổ chức [...]
Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Số tư liệu: 5253 Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm  Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỉ niệm [...]
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020

Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương báo cáo thông tin theo mẫu gửi kèm. Gửi biểu mẫu đã có số liệu về Sở qua email  phongcntt.sokontum@moet.edu.vn chậm nhất ngày 30/6/2013. Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm. ĐÍnh kèm [...]
Hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Hướng dẫn lập hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Lượt xem:

Căn cứ Công văn sổ 1656/BGDDT-K.TKĐCLGD ngày 01/4/2014 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp truno; học phổ thông năm 2014 và Công văn số 1964/BGDĐT-KTKDCLGD ngày 16/4/2014 về việc hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và lập hồ sơ [...]
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm”

Lượt xem:

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh một danh nhân Văn hoá thế giới, lãnh tụ thiên tài kính yêu, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước ta, luôn luôn coi trọng sự thống nhất giữa “lời nói đi đôi với việc làm”, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. [...]
Sở GD&ĐT tổ chức khảo sát năng lực HS tại các huyện TP

Sở GD&ĐT tổ chức khảo sát năng lực HS tại các huyện TP

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức coi khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, lớp 9 giừa học kỳ II năm học 2013-2014 gồm các nội dung sau: 1.   Nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng –   Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của hội đồng coi khảo sát. –   Sau khi nhận đề, chủ tịch hội đồng [...]
Thông tin về kỳ thi nghề cho HS năm học 2013-2014

Thông tin về kỳ thi nghề cho HS năm học 2013-2014

Lượt xem:

Sở GD&ĐT tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2013-2014 cho các học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.  Xem chi tiết trong văn bản kèm theo. [...]
Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “hai bàn tay”

Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua câu chuyện “hai bàn tay”

Lượt xem:

Thông qua câu chuyện ngắn gọn, mang tính biểu trưng rất đậm nét về tinh thần lao động của Người, phần nào giúp chúng ta hiểu thêm về Bác, để mọi người chúng ta ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Như chúng ta đã biết, sau một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), Bác Hồ đi [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 về CNTT

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 về CNTT

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo về CNTT cuối năm học 2012-2013 và nộp dữ liệu phần mềm Quản lý nhà trường 1) Báo cáo: Báo cáo về thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo mẫu ở phụ lục gửi kèm (lưu ý có báo cáo việc thí điểm sổ gọi tên ghi điểm điện tử). 2) Kết xuất [...]
Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

Lượt xem:

GD&TĐ – Sáng nay (1/4), Bộ GD&ĐT công bố hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2014 với các nội dung: Môn thi và hình thức thi; Lịch thi và thời gian làm bài thi; Phần mềm quản lý thi; Chế độ báo cáo lưu trữ…  Môn thi và hình thức thi  – Giáo dục Trung học phổ thông: Thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ [...]
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975) sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược

Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975) sẽ mãi mãi đi vào lịch sử, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược

Lượt xem:

Ngày 30/4/1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cứu nước, thống nhất Tổ quốc, là một thắng lợi của thế trận lòng dân, thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước trong thế kỷ XX, do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ [...]
Cuộc thi giải toán quan Internet cấp Quốc gia

Cuộc thi giải toán quan Internet cấp Quốc gia

Lượt xem:

Ngày 23/4/2013, cùng với các tỉnh/TP trên cả nước, đội tuyển tỉnh Kon Tum bước vào vòng thi cuối cùng (vòng thi thứ 19- vòng thi cấp toàn quốc).         Cuộc thi bắt đầu lúc 9g00 sáng ngày 23/4/2013, thời gian làm bài 60 phút. Trước đó, Ban coi thi tổ chức khai mạc và làm các thủ tục chuẩn bị vòng thi. Trưởng ban coi thi Đ/C Hồ [...]
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của [...]
Sử dụng thí điểm sổ gọi tên ghi điểm điện tử tại một số trường, trung tâm

Sử dụng thí điểm sổ gọi tên ghi điểm điện tử tại một số trường, trung tâm

Lượt xem:

Chọn các trường THCS, Tiểu học ở vùng thuận lợi và các đơn vị trực thuộc Sở thí điểm sử dụng sổ gọi tên ghi điểm. Việc thí điểm bao gồm: Thực hiện nhập, in, quản lý sổ điểm điện tử. Trong những năm qua, các trường học đã sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý học sinh bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp công [...]
Khảo sát chất lượng HD lớp 5, lớp 9giữa HK II năm học 2013-2014

Khảo sát chất lượng HD lớp 5, lớp 9giữa HK II năm học 2013-2014

Lượt xem:

Trong HKII năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức khảo sát chất lượng học sinh các lớp 5,9 nhằm đánh giá chất lượng học tập học sinh giữa các huyện/TP. Thời gian, địa điểm, danh sách giáo viên coi kiểm tra chất lượng trong Quyết định kèm theo. [...]
Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Lượt xem:

Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp, nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc học tập và làm theo [...]
Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2013-2014

Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2013-2014

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum Hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2013-2014 như sau: Việc tổ chức kỳ thi cơ bản thực hiện theo Công văn số 1160/HD-SGDĐT, ngày 13/9/2013 về hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2013-2014. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn [...]
Học tập và làm tấm gương Bác phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Học tập và làm tấm gương Bác phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Theo đó, yêu cầu chúng ta cần thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau đây: Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử [...]
Bộ GD&ĐT tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến trong năm 2013

Bộ GD&ĐT tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến trong năm 2013

Lượt xem:

Năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 16 hội nghị, 04 hội thảo qua cầu truyền hình trực tuyến; 01 hội nghị, 02 hội thảo và 79 cuộc tập huấn qua mạng, diễn đàn. Ngày 26/02/2013, tại trụ sở cơ quan Bộ, Thứ trưởng Trần Quang Quý chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ hội nghị, hội thảo, tập huấn qua mạng năm 2013. [...]
Đánh giá công tác từ đầu năm học đến nay về khảo thí và KĐCLGD

Đánh giá công tác từ đầu năm học đến nay về khảo thí và KĐCLGD

Lượt xem:

Kết quả công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ đầu năm học đến nay, nhiệm vụ công tác đến cuối năm học                Kết quả công tác từ đầu năm học đến nay 1.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và KĐCLGD năm học 2013 – 2014. 1.2. Tổ chức kỳ thi [...]
Hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực Tiếng Việt lớp 3 học sinh DTTS học kỳ I năm học 2013-2014

Hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực Tiếng Việt lớp 3 học sinh DTTS học kỳ I năm học 2013-2014

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-SGDĐT-KTKĐ, ngày 27/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khảo sát năng lực Tiếng Việt học sinh DTTS cấp tiểu học, Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức khảo sát năng lực Tiếng Việt lớp 3 học sinh DTTS học kỳ I năm học 2013-2014 gồm các nội dung sau:  Sở GD&ĐT tổ chức khảo sát trong thời gian [...]
Kế hoạch quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Kế hoạch quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Lượt xem:

Đảng ủy Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng ủy, cơ quan. 1)  Nội dung nêu gương: – Về tư tưởng chính trị – Về đạo đức, lối sống, tác phong – Về tự phê bình, phê bình – Về quan hệ với nhân dân – Về trách [...]
Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014

Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kom Tum thông báo đến các đơn vị kết quả kỳ thi chọn học sinh cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014 Đề nghị các đơn vị khẩn trương thông báo kết quả thi đến các thí sinh. Nếu phát hiện sai sót về các thông tin của thí sinh đoạt giải (như họ, tên hoặc tên đệm, ngày tháng năm sinh, trường, [...]
Công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014

Công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014

Lượt xem:

Căn cứ kết quả thi chọn học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014 khóa ngày 11/10/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận 191 học sinh đạt giải. Danh sách học sinh đạt giải xin xem file đính kèm. [...]
Từ nghiên cứu tấm gương đạo đức cao cả của Bác, đúc rút kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống

Từ nghiên cứu tấm gương đạo đức cao cả của Bác, đúc rút kinh nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống

Lượt xem:

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là cơ hội để rèn luyện bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy, sống và làm việc nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, cần, kiệm, liên chính, chí công, vô tư. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013-2014

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013-2014

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 1. Chuẩn bị triển khai các kỳ thi năm học 2013-2014 (Thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi và thi học sinh [...]
Đôi điều suy nghĩ về giá trị bức thư của Bác Hô Gửi hội nghị cán bộ Y tế năm 1955

Đôi điều suy nghĩ về giá trị bức thư của Bác Hô Gửi hội nghị cán bộ Y tế năm 1955

Lượt xem:

Ngày 27-02-1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị. Trong bức thư, Người căn dặn thầy thuốc nước ta: “Lương y phải như từ mẫu”. Từ đó, ngày nay được xem là ngày tôn vinh các Y, Bác sỹ và những người đang làm việc trong ngành Y tế. Để ghi nhận sự cống hiến công [...]
Đánh giá kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, lớp 9 năm học 2012-2013

Đánh giá kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, lớp 9 năm học 2012-2013

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 và lớp 9 các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả tổng hợp như sau:  I. Công tác tổ chức 1. Thời gian khảo sát: Việc khảo sát học sinh được tổ chức thành 2 đợt; đợt 1 [...]
Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2013-2014

Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2013-2014

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn và yêu cầu các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục một số công việc: Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, mực chi cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.  Xem nội dung cụ thể trong văn bản kèm theo. [...]
Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Học và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực

Lượt xem:

Như chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, [...]
Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013

Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013

Lượt xem:

Từ ngày 6/6 đến ngày 16/6/2013, Hội đồng Chấm thi thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum đã hoàn thành công việc chấm thi Kỳ thi TN THPT cho thí sinh tỉnh Kon Tum.      Thí sinh dự thi tại tỉnh Kon Tum gồm có: 1) Đối với hệ giáo dục phổ thông: 3.709 TS đăng ký dự thi, 3.707 thí sinh dự thi (bỏ thi 2 TS) [...]
Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 và học sinh lớp 9 học kỳ II năm học 2012-2013

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 và học sinh lớp 9 học kỳ II năm học 2012-2013

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 và học sinh lớp 9 học kỳ II năm học 2012-2013. Bảng ghi kết quả xin xem file đính kèm. [...]
Để Đảng ta trong sạch vững mạnh như lời Bác Hồ đã dạy

Để Đảng ta trong sạch vững mạnh như lời Bác Hồ đã dạy

Lượt xem:

Trước lúc đi xa, Người đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn hơn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận [...]
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Lượt xem:

Sở GD&ĐT hướng dẫn các công tác: Chuẩn bị, môn thi, hình thức thi, lịch thi, thời gian làm bài thi, giao nhận đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công nhận tốt nghiệp, công tác báo cáo.  Xem cụ thể nội dung kèm theo. [...]
Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện “Hai bàn tay”

Vài điều suy nghĩ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện “Hai bàn tay”

Lượt xem:

Đây, tiền đây! Bác vừa nói, vừa giơ hai bàn tay; Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Như chúng ta đã biết, sau một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), Bác Hồ đi vào Sài Gòn, để thực hiện hoài bão của mình, đó là ra đi tìm đường cứu nước. [...]
Phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (bản chính thức)

Phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (bản chính thức)

Lượt xem:

Phòng Khảo thí và QLCLGD gởi các trường, trung tâm GDTX có học sinh dự thi tốt nghiệp THPT phần mềm quản lý thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp (bản chính thức).  Xin tải phần mềm ở file đính kèm. Setup_Truong_1.rar [...]
Đảng với mùa xuân

Đảng với mùa xuân

Lượt xem:

Hằng năm cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, lãnh tụ thiên tài sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo; Kể từ khi [...]
Hướng dẫn hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Hướng dẫn hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và lập hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 như sau: 1.1. Đối với thỉ sinh bọc hết chương trình trung học phổ thông trong năm học 2012-2013: 1.1.1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu M2 gửi kèm); 1.1.2. Học bạ trung học phổ thông (bản chính). Thí sinh tự do [...]
Hướng dẫn hồ sơ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn hồ sơ thi tốt nghiệp THPT

Lượt xem:

Các yêu cầu về hồ sơ của thí sinh thuộc khối giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, việc đăng ký dự thi, lập hồ sơ của hội đồng coi thi, kiểm tra hồ sơ.  Đối với thí sinh học hết chương trình giáo dục phổ thông trong năm học 2012-2013 yêu cầu: 1. Phiếu đăng ký dự thi 2. Học bạ (bản chính) 3. Giấy khai sinh [...]
Công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2012-2013

Công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2012-2013

Lượt xem:

Ngày 01 Tháng 04 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012-2013, gồm 251 học sinh.  Danh sách học sinh đạt giải xin xem file đính kèm [...]
Lịch thi nghề phổ thông năm học 2012-2013

Lịch thi nghề phổ thông năm học 2012-2013

Lượt xem:

Sở GD&ĐT thông báo lịch thi nghề phổ thông. Xem cụ thể văn bnar kèm theo [...]
Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2013

Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2013

Lượt xem:

Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2013 của tỉnh Kon Tum khối THPT.  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. [...]
Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013

Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị kết quả kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2013.  Đề nghị các đơn vị khẩn trương thông báo kết quả thi đến các thí sinh. Nếu phát hiện sai sót về thông tin của thí sinh đoạt giải (như họ tên, tên đệm, ngày tháng năm [...]
Cập nhật phiên bản VEMIS 1.2.2 (khắc phục lỗi xếp loại học lực)

Cập nhật phiên bản VEMIS 1.2.2 (khắc phục lỗi xếp loại học lực)

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các Trường THPT, PTDTNT, THCS, Tiểu học, Các Trung Tâm GDTX trên địa bàn tỉnh những nội dung sau:  Hiên tại phiên bản VEMIS 1.2.1 trong phân hệ quản lý điểm còn một số sai sót (cụ thể việc xếp loại học lực có một số trường hợp chưa đúng) do đó Sở GD&ĐT thông báo các đơn [...]
Tổng kết, khen thưởng cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning

Tổng kết, khen thưởng cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning

Lượt xem:

1. Mục đích của cuộc thi – Đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tính cực và tự học. – Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy và học trong và ngoài nhà trường, tự học và học qua mạng. – Định hướng giáo viên tiếp cận ngay vào [...]
Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

Lượt xem:

1. Hồ sơ ĐKXT bao gồm: – Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển (theo mẫu quy định); – [...]
Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục [...]
Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

Lượt xem:

Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:   1.Về số lượng học sinh được xét tuvển:        9/9 em. 2.    Kế [...]
Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Năm 2015, Báo Tuổi trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh trong cả nước. Đây là dịp để các học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về công tác tuyến sinh, giúp các học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở [...]
Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 5457/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tô chức.   1. Thòi gian: [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

Lượt xem:

Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).   [...]
Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

Lượt xem:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Phiếu chuyển 1844/PC-TH, ngày 16/9/2014 về việc tham mưu ƯBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm học 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục Đại học năm học 2014-2015 của các địa phương đã được Bộ Giáo dục [...]
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Lượt xem:

Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015; Căn cứ Công văn số 4221/BGDĐT-GDTX ngày 8/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 [...]
Kiểm tra điều kiện vệ sinh Y tế trường học năm 2015

Kiểm tra điều kiện vệ sinh Y tế trường học năm 2015

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 2322/SYT-NVY ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum vể việc kiểm tra điều kiện vệ sinh Y tế trường học năm 2015; Sở Y tế tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện vệ sinh Y tế trường học năm 2015, cụ thể như sau:   1.  Nội dung kiểm [...]
Rà soát, xác định đối tượng thụ hường và nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ- TTg ngày 18/6/2013 các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2015.

Rà soát, xác định đối tượng thụ hường và nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ- TTg ngày 18/6/2013 các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2015.

Lượt xem:

Để có số liệu chính xác tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các tháng 9, 10, 11, 12 năm 20151 và cấp phát gạo đợt 2 năm học 2015-2016 kịp thời, đúng đối tượng;   Sở Giáo dục [...]
Toàn tỉnh có 11.603 học sinh bán trú

Toàn tỉnh có 11.603 học sinh bán trú

Lượt xem:

Ngày 30/9/2015, UBND tỉnh có văn bản số 2285/UBND-VX thống nhất số lượng học sinh bán trú của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015. Theo đó, toàn tỉnh có 11.603 học sinh bán trú, trong đó có 6.859 học sinh bán trú ở bán trú ngoài trường.   Cùng ngày, UBND tỉnh đã có văn bản số [...]
Phối hợp tổ chức Chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2015

Phối hợp tổ chức Chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2015

Lượt xem:

Nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy cô giáo xung kích, tình nguyện đang công tác ở các trường học điểm lẻ thuộc 62 huyện nghèo theo Nghị quyểt số 30a/2008/NQ-CP nậày 27/12/2008 của Chính phủ. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2015.   Để tổ chức thành công Chương trình do Trung [...]
Tập huấn công tác Đội năm học 2015-2016

Tập huấn công tác Đội năm học 2015-2016

Lượt xem:

Nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ, giáo viên làm công tác Đội trong các cơ sở giáo dục và cán bộ Hội đồng Đội trên toàn tỉnh.   Ngày 24/8/215, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn công tác Đội năm học 2015-2016 theo Kế hoạch Liên ngành số 54 KHLN/SGD&ĐT-TĐ ngày 10/8/2015. [...]
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem:

Ngày 14/8/215, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh.   Tham dự Hội nghị có đại diện UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội; lãnh đạo huyện Sa Thầy và [...]
Kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, phân phổi, sử dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, phân phổi, sử dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kiểm tra liên ngành và hướng dần Đề cương báo cáo về công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối, sử dụng gạo dự trữ quốc gia được hỗ trợ từ đầu năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:   1.   Nội dung Kiểm tra việc tiểp nhận, cấp hỗ trợ gạo cho học sinh năm [...]
Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015

Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015

Lượt xem:

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tuần ỉễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện một sô nội dung như sau:   1.  Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Đại dương xanh, [...]
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiển lược công tác dân tộc đến năm 2020 và nâng cao hiệu lực, hiệu quà quản lý nhà nước về công tác dân tộc đổi với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiển lược công tác dân tộc đến năm 2020 và nâng cao hiệu lực, hiệu quà quản lý nhà nước về công tác dân tộc đổi với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 1285/KH-UBND ngày 29/5/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 14/2/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng [...]
Tiếp tục triển khai công tác An toàn giao thông

Tiếp tục triển khai công tác An toàn giao thông

Lượt xem:

Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1074/ SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2014-2015; Ngày 31/12/2014 co Công văn số 1661/SGDĐT-ỎDDT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy định về kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển [...]
Viết tham luận đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Vật lí, Hóa học ở trường THPT

Viết tham luận đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Vật lí, Hóa học ở trường THPT

Lượt xem:

Nhằm triển khai và đánh giá nhừng nội dung về đổi mới cán bản, loàn diện giáo dục vả đào tạo theo tính thần Nghị quvết 29-NỌ/TW ngày 04/11/2013 cùa ban Chấp hành Trung. ương, Đảng, Sở GDĐT yêu cẩu Hiệu Trưởng các trường viết tham luận về công tảc đổi mới phương pháp dạy học ờ các môn Toán, Vậl lí, Hỏa học với các nội dung cơ [...]
Hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đổi với các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

Hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đổi với các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum, Sở GDĐT hướng dẫn công tác khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đối với các trường THPT, PT DTNT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển gồm các nội dung sau:   1. Môn khảo sát –     Môn: Ngữ văn và Toán –     [...]
Tuyên dương 9 giáo viên và 158 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015

Tuyên dương 9 giáo viên và 158 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015

Lượt xem:

Chiều ngày 22/6, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Quang cảnh buổi lễ Dự lễ có đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh [...]
Đăng kí tham gia tập huẩn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 – 2016

Đăng kí tham gia tập huẩn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 3060/BGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học năm học 2015 – 2016, Sở GDĐT thông báo đến cảc trường một số nội dung chuẩn bị tham gia tập huấn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu [...]
Điều chinh thời gian bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh hè năm 2015

Điều chinh thời gian bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh hè năm 2015

Lượt xem:

Ngày 21/5/2015, Sở GDDT đã ban hành Công văn số 524/SGDĐT- GDTrH về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu năm 2015; nay Sở GDĐT thông báo điều chỉnh một số nội dung sau:   1.   Về thời gian học tập trung: 1.1.            Đối với cấp TH và THCS –       Thời gian bồi [...]
Xét cấp học bổng Vallet năm học 2014-2015

Xét cấp học bổng Vallet năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Côna văn sổ 01 /HB Vallel/2015 về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2014 – 2015 của Quỹ hục bổng Vallet, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một sổ nội dung sau:   1. Giá trị và chỉ tiêu của học bổng Mồi suất học bônR cỏ giá irị là 8.500.000 đồng (tám triệu năm trăm ngàn đồng). Trưcms [...]
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sơ và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/1 1/2012 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Sở GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tồ chức Cuộc thi [...]
Bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu

Bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu

Lượt xem:

Căn cứ kết quả khảo sát của Cambridge ESOL năm 2012, Sở GDĐT thông báo kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu năm 2015 như sau:   1. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng: 1.1.    Đối với cap TH và THCS –    Thời gian bồi dưỡng: Từ ngày 10/6/2015 đến 10/7/2015. Khai [...]
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dần tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh như sau:   1.  Các đơn vị xâv dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị mình: tiếp tục tham gia phong trào “Xây dựng [...]
Triển khai đánh giá HT, PHT, GV cấp THCS và THPT theo Chuẩn.

Triển khai đánh giá HT, PHT, GV cấp THCS và THPT theo Chuẩn.

Lượt xem:

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng (HT), phó hiệu trưởng (PHT), giáo viên (GV) trường THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học (sau đây gọi tát là trường trung học) theo Chuẩn. Cụ thể như sau:   1. Cơ sở pháp lý Các [...]
Hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT

Hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cỏ hướng dẫn sừ dụng học bạ tại trang 16 đối với học bạ trung học cơ sở (THCS) và trang 12 đối với học bạ trung học phổ thông (THPT); Trong thời gian qua, Sở GDĐT nhận thấy việc quản lý, sử dụng học bạ của học sinh ở một số trường còn nhiều khiếm khuyết. Nhằm đảm bảo thực [...]
Báo cáo tình hình dạy học cả ngày

Báo cáo tình hình dạy học cả ngày

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 293/BGDĐT-SEQAP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu đầu năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum báo cáo tình hình tri en khai dạy học cả ngày đầu năm học 2015-2016 như sau:   1.1.    Về nội dung: –   Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động [...]
Hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp

Hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 276/BGDĐT-SEQAP ngày 27/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả tập huấn qua quan sát lớp học cho các trường tham gia Chương trình SEQAP và Công văn số 314/BGDĐT-SEQAP ngày 28/9/2015 của Ban quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục (SEQAP), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, điều [...]
Xét cấp học bổng cho học sinh

Xét cấp học bổng cho học sinh

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 60/VAD-2015 ngày 06/5/2015 của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng cho học sinh học tại trường THCS-THPT Hồng Hà (thành phố Hồ Chí Minh),   Thực hiện Công văn 659/VP-VX ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v cấp học bổng cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị [...]
Xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

Xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016 cụ thể như sau:   1.Tiêu chí xét chọn và học bổng Thực hiện theo Công văn sổ 6Q/VAD-20Ỉ5 ngày 06/5/20ỉ 5 của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (kèm [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

Lượt xem:

Để tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 câp tiêu học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Thực hành Sư phạm báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 như sau:   1.Về cấu trúc nội dung báo cáo chung: Thực hiện như báo cáo [...]
Hoàn chỉnh dữ liệu Seqap Online chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình

Hoàn chỉnh dữ liệu Seqap Online chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình

Lượt xem:

Trên cơ sở kết quả ghi nhận được từ hệ thống và để có được bộ số liệu hoàn chỉnh, phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ SEQAP của mỗi đơn vị (trường, huyện và tỉnh), chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình, Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT thực hiện một số nội dung sau:   [...]
Hướng dần kiểm tra cuối năm học 2014-2015 – cấp Tiểu học

Hướng dần kiểm tra cuối năm học 2014-2015 – cấp Tiểu học

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014-2015; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học (gọi tẳt Thông tư 30);   Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc kiểm tra cuối năm học 2014-2015 cụ thể như sau: 1.  Thời gian kiểm tra cuối năm [...]
Cập nhật số liệu vào phần mềm Phổ cập Online

Cập nhật số liệu vào phần mềm Phổ cập Online

Lượt xem:

Ngày 20 tháng 4 năm 2015 trên hệ thống phần mềm Phổ cập Online Bộ Giáo đục và Đào tạo (GD&ĐT) đấ thông báo hệ thống phần mềm đã được nâng cấp và hoạt động bình thường, trên phần mềm đã thống kê các tỉnh chưa cập nhật số liệu, yêu cầu các tỉnh cập nhật số liệu gấp trong thời gian tới, nếu tỉnh nào không cập nhật [...]
Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học

Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1621/ BGDĐT- GDTH ngày 07/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Ý tường Trẻ thơ” lần thứ 8 với chủ đề “Ý tưởng cho mội cuộc sống tốt đẹp hơn ” dành cho học sinh tiểu học trên phạm vi toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, [...]
Kể hoạch khảo sát giáo viên dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

Kể hoạch khảo sát giáo viên dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám khảo khảo sát, đánh giá, xét chọn công nhận giáo viên dạy giỏi lóp 1 học sinh dân tộc thiểu số cấp tỉnh năm học 2014-2015,   Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum lập Kế hoạch khảo sát, đánh giá, xét chọn [...]
Tham gia tập huấn thí điểm về sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn

Tham gia tập huấn thí điểm về sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 109/BGDĐT-SEQAP ngày 03/4/2015 của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn thí điểm vể sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn, Sờ Giáo dục vả Đào tạo Kon Tum cử cán bộ tham dự đợt tập huấn như sau:   Mục đích tập huấn – Củng cố, nâng [...]
Trao học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

Trao học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Danh sách xét duyệt học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật và hiếu học tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trao học bông cho học sinh với nội dung sau.   1/ Danh sách học sinh được tặng học bổng (theo [...]
Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, 2013-2017” theo Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 – 07/11/ 2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo đi xác minh các so [...]
Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

Lượt xem:

Công nhận các huvện: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon PLông và thành phố Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẩm non cho trẻ em năm tuối năm 2015. Nội dung Quyết định xin xem file đính kèm. UBND tỉnh [...]
Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Căn cử Công văn số 1078/SGDĐT-GDMN ngày 26/8/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo, để đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cảo tình hình theo các nội dung như sau:   1.    Hướng dẫn cho các [...]
Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với những nội dung như sau:   –   Đánh giá kểt quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non –   Thảo luận, trao đổi những khó khăn, giải pháp thực hiện của đơn vị [...]
Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

Lượt xem:

Qua thực tế kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PC GDMN TNT) tại các đơn vị, đoàn kiểm tra PC GDMN TNT của tỉnh nhận thấy các đơn vị cấp huyện và cấp xã còn gặp nhiều lúng túng trong công tác thống kê tình hình tài chính theo Biểu số 4 trong hồ sơ PC GDMN TNT.   Để các đơn [...]
Góp ý dự thảo công văn liên ngành hướng dẫn triển khai hỗ trợ đối với giáo viên theo thông tu liên tịch số 09/2013/ TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

Góp ý dự thảo công văn liên ngành hướng dẫn triển khai hỗ trợ đối với giáo viên theo thông tu liên tịch số 09/2013/ TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với Giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ quy định một số chính sách phát triển Giáo dục mầm non giai [...]
Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015

Hướng dẫn báo cáo đánh giá hiệu trường, PHT, GVMN theo Chuẩn năm học 2014-2015

Lượt xem:

Căn cứ Thông Lư số 17/2001/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 về đánh giá xếp loại с huân hỉệu trường irưòng mâm non, Công vãn sô 63Ũ/BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 6/2/2012 về việc hưởng dần đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, Quyèt định sổ 02/2008/ỌĐ-BGDDT гщау 22/1/2008 về quy định Chuẩn nghề nehỉệp giảo vièn mầm non của Bộ GDDT; để đánh giã kết quả iriển khai thực hiện trong [...]
Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

Lượt xem:

Thực hiện Ké hoạch số 1843/KH-U13ND ngày 21/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trè em năm tuổi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015; trong thời gian đến Sớ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủv ban nhân dàn tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh kiểm tra công nhận phổ cập giáo [...]
Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

Hội thảo đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

Lượt xem:

Hướng dẫn nội dung báo cáo tham luận tại Hội thảo đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục màm non và bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.   1. Đánh giá việc thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) 1.1. Đánh giá về Chương trình GDMN, các tài liệu hướng dẫn thực hiện. – Tính hợp lí của cấu trúc Chương trình, hình [...]
Xây dựng mô hình điểm nâng cao CLGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

Xây dựng mô hình điểm nâng cao CLGD phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện cụ thể về việc chỉ đạo xây dựng mô hình điếm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triến vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016”   [...]
Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

Hướng dẫn thống kê biểu tài chính trong hồ sơ phổ cập GDMN TNT

Lượt xem:

Qua thực tế kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi (PC GDMN TNT) tại các đơn vị, đoàn kiểm tra PC GDMN TNT của tỉnh nhận thấy các đơn vị cấp huyện và cấp xã còn gặp nhiều lúng túng trong công tác thống kê tình hình tài chính theo Biểu số 4 trong hồ sơ PC GDMN TNT. Để các đơn vị [...]