KẾT QUẢ TÌM KIẾM

 • Xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

  Xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo xét chọn học sinh tiểu học đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2015-2016 cụ thể như sau:   1.Tiêu chí xét chọn và học bổng Thực hiện theo Công văn sổ 6Q/VAD-20Ỉ5 ngày 06/5/20ỉ 5 của Quỹ Học bổng Vừ [...]

 • Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

  Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 câp tiêu học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Thực hành Sư phạm báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 như sau:   1.Về cấu trúc [...]

 • Hoàn chỉnh dữ liệu Seqap Online chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình

  Hoàn chỉnh dữ liệu Seqap Online chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Trên cơ sở kết quả ghi nhận được từ hệ thống và để có được bộ số liệu hoàn chỉnh, phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ SEQAP của mỗi đơn vị (trường, huyện và tỉnh), chuẩn bị cho đánh giá kết thúc Chương trình, Sở GD&ĐT yêu cầu các [...]

 • Hướng dần kiểm tra cuối năm học 2014-2015 – cấp Tiểu học

  Hướng dần kiểm tra cuối năm học 2014-2015 – cấp Tiểu học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014-2015; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học (gọi tẳt Thông tư 30);   Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc kiểm tra cuối năm học 2014-2015 cụ [...]

 • Cập nhật số liệu vào phần mềm Phổ cập Online

  Cập nhật số liệu vào phần mềm Phổ cập Online

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 20 tháng 4 năm 2015 trên hệ thống phần mềm Phổ cập Online Bộ Giáo đục và Đào tạo (GD&ĐT) đấ thông báo hệ thống phần mềm đã được nâng cấp và hoạt động bình thường, trên phần mềm đã thống kê các tỉnh chưa cập nhật số liệu, yêu cầu các tỉnh cập nhật số liệu gấp [...]

 • Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học

  Tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 1621/ BGDĐT- GDTH ngày 07/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Ý tường Trẻ thơ” lần thứ 8 với chủ đề “Ý tưởng cho mội cuộc sống tốt đẹp hơn ” dành cho học sinh tiểu học trên phạm vi toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào [...]

 • Kể hoạch khảo sát giáo viên dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

  Kể hoạch khảo sát giáo viên dạy giỏi lớp 1 học sinh DTTS năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám khảo khảo sát, đánh giá, xét chọn công nhận giáo viên dạy giỏi lóp 1 học sinh dân tộc thiểu số cấp tỉnh năm học 2014-2015,   Sở Giáo dục và Đào tạo Kon [...]

 • Tham gia tập huấn thí điểm về sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn

  Tham gia tập huấn thí điểm về sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 109/BGDĐT-SEQAP ngày 03/4/2015 của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn thí điểm vể sinh hoạt chuyên đề ở vùng khó khăn, Sờ Giáo dục vả Đào tạo Kon Tum cử cán bộ tham dự đợt tập huấn như [...]

 • Trao học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

  Trao học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Danh sách xét duyệt học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật và hiếu học tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trao học bông cho học sinh với nội dung sau.   [...]

 • Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

  Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, 2013-2017” theo Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 – 07/11/ 2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ [...]

 • Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

  Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Công nhận các huvện: Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon PLông và thành phố Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẩm non cho trẻ em năm tuối năm 2015. Nội dung Quyết định xin xem file đính kèm. UBND tỉnh [...]

 • Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

  Hướng dẫn báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cử Công văn số 1078/SGDĐT-GDMN ngày 26/8/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo, để đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cảo tình hình theo các [...]

Trang 93 / 95« Đầu...102030...9192939495