Bàn giao bộ cồng chiêng cho trường PTDTNT huyện Đăk Glei và trường PTDTNT huyện Đăk Tô

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã bàn giao bộ cồng chiêng cho trường PTDTNT huyện Đăk Glei và trường PTDTNT huyện Đăk Tô.

Tham dự buổi bàn giao có ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo , Đại diện lãnh đạo các đơn vị hành chính thuộc Sở gồm: Kế hoạch -Tài chính, Giáo dục trung học; đại diện lãnh đạo và học sinh  Trường PT DTNT Đăk Tô và Trường PT DTNT Đăk Glei.

ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi bàn giao

Thực hiện Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025”.

Nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình và các hoạt động giáo dục đặc thù trong trường PT DTNT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 01 năm 2022, đồng chí Đinh Thị Lan Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến bàn giao và trao bộ cồng chiêng cho 02 trường PTDTNT huyện Đăk Glei và PTDTNT huyện Đăk Tô. Tại buổi bàn giao, đồng chí Đinh Thị Lan đề nghị các nhà trường tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa Cồng chiêng nói riêng, lan tỏa nghệ thuật biểu diễn Cồng chiêng – xoang học sinh vào các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao của địa phương; phối hợp với ngành văn hóa, chính quyền, cộng đồng các dân tộc thiểu số, các nghệ nhân ở các địa phương trong việc trao truyền

ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao cồng chiên tại Trường Trường PT DTNT Đăk Glei

ThS. Đinh Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao cồng chiên tại Trường Trường PT DTNT Đăk Tô

Đồng thời, về phía nhà trường, các thầy cô trong Ban giám hiệu, giáo viên, đặc biệt là học sinh rất vui mừng, phấn khởi đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo và cam kết sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa Cồng chiêng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hàng năm và các hoạt động giáo dục đặc thù.

Việc trang bị Cồng chiêng cho các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ngành trong việc gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong nhà trường nói riêng và Tây Nguyên nói chung.