Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.