Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và báo cáo tình hình TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết