Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 07/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5528/BGDĐT-GDTrH triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN