Bồi dưỡng giáo viên về thiết kế bài giảng e-Learning với chủ đề “Dư dịa chí Việt Nam”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo thông háo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng soạn bài giảng e-Leaming cho giáo viên, như sau:

1. Nội dung: Sừ dụng các phần mềm soạn bài giảng e-Learning và phương pháp soạn hài giảng e-Leaming với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam”.
2. Đối tượng, số lượng:
– Đơn vị trực thuộc Sở: Mỗi trường phổ thông trực thuộc Sở, Trường Cao đẳng sư phạm cử 02 giáo viên; mồi Irung tâm GDTX huvện/tỉnh cử 01 giáo viên tham dụ lớp bồi dưỡng.
– Các trường thuộc quyền quản lý của Phòng GD&ĐT huyện/TP: Mỗi trường Tiểu học, THCS cử 01 giáo viên tham gia, nếu lớp chưa quá 25 học viên thì có thể cử thêm một số giáo viên thuộc các trường vùng thuận lợi; số lượng theo gợi ý của Sở ở phụ lục kèm theo.
3. Thời gian và địa điếm:
a. Thời gian: 03 ngày/lớp, các lớp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/5/2014 đến  31/5/2014.
b. Địa điểm: Học viên tham gia bồi duỡng tại huyện, thành phố; cụ thể xem phụ lục kèm theo.
4. Báo cáo viên: Đội ngũ giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT.
5. Tổ chức thực hiện
– Đỗi với các phòng GD&ĐT huyện/TP, các đơn vị trực thuộc Sở:
+ Cử giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT khá tốt của nhà trường tham gia bồi dưỡng theo sổ lượng, thời gian, địa điểm nêu trên.
+ Sau khi tham dự lớp bồi dường, giáo viên phải có bài giảng tham gia dự thi (cấp Sở, Bộ), đồng thời nhà trường tổ chức cho giáo viên truyền đạt lại các cho giáo viên khác với mục tiêu nâng cao kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng đối tượng tham gia cuộc thi.
– Các học viên khi đi tham dự lởp bồi dưỡng mang theo tai nghe và microphone đế thực hành; khuyến khích học viên mang theo máy tính cá nhân.
– Đổi với các trường học có phòng máy tính phục vụ các lớp bồi dưỡng chuẩn bị:
– Mỗi phòng máy tính có 01 máy chiếu và số máy tính đủ cho người tham gia tập huấn.
– Phân công 01 giáo viên hoặc nhân viên quản lý phòng máy, 01 nhân viên hướng dẫn nơi tập huấn, để xe.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.