Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng CNTT năm học 2014-2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT thông báo cụ thể về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng: Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính và Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, xây dựng bài giảng e-Learning.

 1. Các lớp bồi dưỡng
 2. Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính
 3. Nội dung: Vấn đề tấn công trên mạng, máy tính và cách phòng ngừa.
 4. Đối tượng, số lượng

– Mỗi phòng GD&ĐT huyện/TP cử 02 cán bộ, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị tham gia.

– Mỗi trường trực thuộc Sở cử từ 01 đến 02 cán bộ, giáo viên tham gia; mỗi trung tâm GDTX, trung tâm Ngoại ngữ-TH cử 01 cán bộ, giáo viên tham gia.

 1. Thời gian  và địa điểm bồi dưỡng

– Thời gian: 03 ngày, từ ngày 4/8/2014 đến ngày 6/8/2014

– Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Kon Tum

 1.         d. Báo cáo viên: Mời giảng viên của Trường Đại học Quy Nhơn.
 2. Chuẩn bị: Khuyến khích học viên mang theo máy tính xách tay có cấu hình mạnh, ổ cắm điện, dây kết nối mạng LAN (có 2 đầu RJ45) phục vụ thực hành.
 3. Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, xây dựng bài giảng e-Learning 
 4. Nội dung

– Đánh giá việc thực hiện các phần mềm (Quản lý Học sinh, PMIS, EMIS, Thư viện, Thiết bị) trong năm học 2013-2014.

– Cách giải quyết các sự cố kỹ thuật thường gặp của các phần mềm.

– Giải đáp các vướng mắc về kỹ thuật xây dựng bài giảng e-Learning.

 

 1. Phương pháp tập huấn: Tập huấn trực tuyến tại phòng họp có địa chỉ  http://hop.moet.edu.vn/kontum .
 2. Thời gian, đối tượng:
Ngày Buổi Nội dung Đối tượng
11/8/2014 Sáng Quản lý PMIS Cán bộ, giáo viên phụ trách PMIS của các đơn vị trực thuộc Sở,  Phòng GD&ĐT, đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng.
Chiều Thống kê EMIS Cán bộ, giáo viên phụ trách EMIS của các đơn vị trực thuộc Sở,  Phòng GD&ĐT, đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng.
12/8/2014 Sáng Quản lý học sinh Cán bộ, giáo viên phụ trách QLHS của các đơn vị trực thuộc Sở,  Phòng GD&ĐT, đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng.
Chiều Giải đáp các vướng mắc về kỹ thuật xây dựng bài giảng

e-Learning

Cán bộ, giáo viên phụ trách  cuộc thi bài giảng e-Learning của Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở và giáo viên dự thi (có nhu cầu tham dự).
13/8/2014 Sáng – Từ 7g30 đến 9g15: Quản lý Thư viện.

 

 

 

 

– Từ 9g15 đến 11g00: Quản lý Thiết bị.

– Cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT của phòng GD&ĐT; giáo viên/nhân viên phụ trách thư viện các đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng.

– Cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT của phòng GD&ĐT; giáo viên/nhân viên phụ trách thiết bị các đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng.

Chiều Thảo luận các vướng mắc về ứng dụng CNTT tại đơn vị. – Đại diện lãnh đạo phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở.

– Cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT.

 1. Địa điểm:

– Các đơn vị trực thuộc Sở tham dự bồi dưỡng trực tuyến theo  phụ lục 1.

– Đối với các Phòng GD&ĐT các huyện/TP, căn cứ vào khả năng các trường có thể bố trí một hay nhiều phòng họp (số lượng hạn chế theo phụ lục 1) để các trường tham gia một cách thuận lợi.

Lưu ý: Tuyệt đối các đơn vị, cá nhân không tự thiết lập phòng họp riêng làm ảnh hưởng đến hệ thống họp chung của Sở.

 

 1. Chuẩn bị:

– Các đơn vị được phân công tổ chức phòng họp cần cử cán bộ nghiên cứu về kỹ thuật và chuẩn bị tốt phòng họp, thử máy vào lúc 8g00 ngày 10/8/2014.

– Cán bộ, giáo viên tham dự bồi dưỡng phải mang theo máy tính đã cài đặt các phần mềm để theo dõi.

– Từ ngày 1/8 đến ngày 10/8/2014, các đơn vị, cá nhân có câu hỏi, vướng mắc liên quan đến các nội dung tập huấn, đề nghị gửi về Ban tổ chức qua email phongcntt.sokontum@moet.edu.vn.

 1.          g. Báo cáo viên: Đội ngũ giáo viên cốt cán của Sở GD&ĐT.