Các hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 282/STTTT-BCXB ngàỵ 22/5/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:

 L Hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2014

–  Thông qua việc dạy học, hội nghị, hội thảo tuyên truyên chủ trương, đường lôi của Đảng, chính sách nhà nước, các quy định của pháp luật, chính sách đôi ngoại đến với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành.

–  Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

+ Dạy cho sinh viên Lào (Hệ Cao đăng) gôm: 02 sv ngành Giáo dục Mâm non, 04 sv ngành Công tác xã hội; khóa học từ năm 9/2011 đến 6/2014 (kinh phí Lào cấp).

+ Cử 01 giáo viên dạy Tiếng Việt tại trường Tiểu học Hữu nghị Việt- Lào, Sê Kông- Lào từ 2/2014 đến 2/2015 (Theo Quyết định của UBND tỉnh).

+ Tiếp đoàn khách: Trường Đại học Ubon- Thái Lan vào ngày 21/4/2014 đến thăm Sở GD&ĐT Kon Turn.

–  Các website: Sở GD&ĐT, đơn vị trục thuộc Sở, phòng GD&ĐT huyện/TP là các website chuyên nghành giáo dục và đào tạo, phản ảnh hoạt động tích cực cán bộ, giáo viên, xây dựng hình ảnh con người tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.