Các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng: Lượt xem:

I. Văn bản luật
1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2. Luật tổ chức Quốc hội
3. Luật tổ chức chính quyền địa phương
II. Văn bản hướng dẫn
Các văn bản hướng dẫn
III. Hỏi đáp bầu cử

IV. Lịch trình bầu cử
Lich trinh bau cu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN