Cán bộ, công chức không tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/9/2021, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Văn bản số 1700-CV/VP về việc Cán bộ, công chức không tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nội dung cụ thể như sau: