CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BÃO LŨ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sáng ngày 28/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1546/ SGDĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bão lũ.

Theo đó học sinh trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học 02 ngày (28, 29/10) để phòng chống bão lũ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.