Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: Lượt xem:

Năm 2015, Báo Tuổi trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh trong cả nước. Đây là dịp để các học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về công tác tuyến sinh, giúp các học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở trường, điều kiện của mình cũng như cơ hội để trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề trong tình hình đang có nhiều đổi mới trong thỉ tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường THPT, PT DTNT và TTGDTX về Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2015, cụ thể như sau:

1.   Thời gian: Vào lúc 7g30, Thứ Bảy, ngày 27/12/2014.

2.   Địa điểm: Tại Trường THPT Kon Tum.

3.   Thành phần tham dự:

3.1              Đối với học sinh:

–       Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành và trường THPT Kon Tum: toàn bộ học sinh khối 12.

–       Các trường còn lại: Tất cả những học sinh có tham gia tuyển sinh đại học, cao đẳng.

3.2              Đối với cán bộ giáo viên:

Mỗi trường cử 1 lãnh đạo và 3 giáo viên tham dự.

4.   Công tác tổ chức:

4.1              Sở Giáo dục và Đào tạo:

–       Phối họp với Báo Tuổi trẻ thông tin đến học sinh các trường và tạo điều kiện để học sinh tham gia.

–       Tham gia thành phần Ban Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2015.

4.2              Trường THPT Kon Tum:

–       Cùng làm việc với Báo Tuổi trẻ để thống nhất cách thức tổ chức, chương trình làm việc.

–       Chuấn bị CSVC và các điều kiện khác để phục vụ cho buổi tư vấn thành công.

–     Thông báo học sinh chuẩn bị câu hỏi để tham gia trong buổi tư vấn.

4.3.               Các trường THPT, PT DTNT và các TTGDTX khác:

–     Thông báo đến giáo viên và học sinh nội dung buổi tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp để nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên và học sinh về công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2015.

–     Cho học sinh khối 12 nghỉ học vào sáng thứ Bảy (27/12/2014) để các em cùng tham gia.

–     Phân công lãnh đạo và giáo viên cùng tham dự để quản lý học sinh của trường mình.

–     Báo cáo số học sinh của đơn vị mình tham gia Chương trình tư vấn. Đối với các trường ở các huyện cần phương tiện vận chuyển đế đưa học sinh đi và về thì dự kiến kinh phí để hợp đồng xe.

           Lưu ý:

1. Mỗi trường cử  1 Lãnh đạo và 3 giáo viên tham dự.

2.   Tẳt cá các trường phái tỏ chức cho học sinh tham dự đúng thời gian và đủ số lượng .

3.   Về kinh phí: Báo Tiền phong chỉ hỗ trợ một phần cho các đơn vị, do vậy các trường cân đối các nguồn khác một cách họp lý để tổ chức cho học sinh đi vả về.

4.   Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong chỉ đạo và phân công cán bộ giáo viên tham dự và quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN