Văn bản HĐND – UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 237/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Tải về