Văn bản HĐND – UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018 29-11-2018 Tải về
2 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 28-11-2018 Tải về
3 Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-11-2018 Tải về
4 Về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo 24-10-2018 Tải về
5 V/v tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh 2-10-2018 Tải về
6 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum 3-8-2018 Tải về
7 V/v tăng cường hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngành giáo dục và đào tạo 23-7-2018 Tải về
8 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 19-7-2018 Tải về
9 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017 12-6-2018 Tải về
10 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2017 12-6-2018 Tải về
11 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh năm 2018 14-5-2018 Tải về
12 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 – 2021” 26-3-2018 Tải về
13 237/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Tải về