Văn bản Sở

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 28-11-2018 Tải về
2 Triển khai lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Trung học năm học 2018-2019 28-11-2018 Tải về
3 Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn 28-11-2018 Ngày 28/11/2018 Sở đã có công văn số 1516/SGDĐT-TCCB về Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn Tải về
4 Tổ chức Hội thảo lập kế hoạch Trường học an toàn 21-11-2018 Tải về
5 Kế hoạch tổ chức Hội thi Cồng- Chiêng- Xoang các trường PT DTNT, PT DTBT năm 2018 01-11-2018 Tải về
6 BÁO GIÁO DỤC THỜI ĐẠI PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYÊT, SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC” 01-11-2018 Tải về
7 KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG GẠO HỖ TRỢ HỌC SINH THÁNG 11,12/2018 VÀ THÁNG 01/2019 30-10-2018 Tải về