Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 17/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:

Ngày 15/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX

Hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX

Lượt xem:

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, các trường THPT, Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh, các trường Phổ thông DTNT, Phân hiệu Trường Phổ thông DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai; Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâmGDNN-GDTXcác huyện, chi tiết văn bản hướng dẫn tại đây  [...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, năm học 2022-2023, chi tiết tại file đính kèm    [...]
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Lượt xem:

Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, chi tiết tại file đính kèm  [...]
Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022

Báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Lượt xem:

Ngày 28.12.2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-SGDĐT về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 15/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo dã ban hành Văn bản số 1600/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 2 / 2«12