Công nghệ thông tin

 • CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

  CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 08/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2010 của ngành Giaó dục Chi tiết trong tệp đính kèm ./. [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 14/9/2017, Sở GD&ĐT Kon Tum ban hành Công văn số 1217/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018, trong đó nhấn mạnh các nội dung trọng tâm sau: 1.Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1344/KH-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai thực hiện [...]

 • Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

  Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 30/8/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1041/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017, trong đó quy định về nội dung và đối tượng dự thi như sau: – Nội dung dự thi: bài giảng e-Learning với chủ đề  Dư địa chí Việt Nam và [...]

 • Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

  Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 401/NGCBQLGD-VP, ngày 18/5/2015 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị [...]

 • Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

  Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức, cụ thể như sau: 1. Mục đích cuộc thi – Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở [...]

 • Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016

  Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 5958/BGDĐT-GDĐH ngày 13/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOWSC 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tham gia cuộc thi nội dung cụ thể như sau: 1. Thông tin về Cuộc thi Cuộc thi Vô địch [...]

 • Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

  Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9201/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không; sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính lí các cuốn sách Tin học cấp THCS theo hướng bỏ các bài [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT ngày 28/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 -2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kon Tum hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2015 -2016 như sau: Quán triệt Nghị quyết [...]

 • Thông báo về cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam

  Thông báo về cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ban Tổ chức cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Leanring, chủ đề Dư Địa Chí Việt Nam thông báo danh sách các sản phẩm đạt giải. Đề nghị Quý Thầy Cô kiểm tra lại thông tin về sản phẩm của mình để Ban Tổ chức chính thức ra quyết định Công nhận giải thưởng.  Quý Thầy Cô [...]

 • Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

  Ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 13/3/2015 Bộ GD&ĐT ra Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”. 1. Mục đích của cuộc thi Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác với Microsoít Việt Nam nhằm: –   Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phố [...]

 • Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học

  Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 428/KTM-CĐBR ngày 14/4/2015 của Chi nhánh Viettel Kon Tum về việc bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trực thuộc về chính sách này như sau: Về chủ trương: Viettel sẽ tài trợ toàn bộ cho ngành GD&ĐT, [...]

 • Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của các [...]

Trang 1 / 712345...Cuối »