Công nghệ thông tin

 • Tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

  Tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 697/STTTT-CNTT ngày 30/9/2014 của Sở thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của đơn [...]

 • Sử dụng hệ thống EMIS trực tuyến

  Sử dụng hệ thống EMIS trực tuyến

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Với sự hỗ trợ Tổng công ty Viettel, Bộ GD&ĐT thống nhất sử dụng phần mềm thống kê EMIS trực tuyến. Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trên toàn quốc tham gia tập huấn và thực hiện đưa số liệu trong năm học 2014-2015.                   Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị [...]

 • Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- dự thi chung khảo cuộc thi ”GV sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014”

  Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- dự thi chung khảo cuộc thi ”GV sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2014”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Giáo viên Nguyễn Đình Vinh- THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành- Kon Tum được Bộ GD&ĐT chọn vào vòng chung khảo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT- năm 2014”.          Thầy Nguyễn Đình Vinh- giáo viên môn Tiếng Anh- THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tham dự  cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên [...]

 • Nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014-2015

  Nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015 Các nhiệm vụ trọng tâm Quán triệt Nghị Quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 44/NĐ-CP và các văn bản quy phạm [...]

 • Triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập- Xóa mù chữ

  Triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập- Xóa mù chữ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai nhập liệu, duy trì hệ thống thông tin điện tuwrquanr lý phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ, Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT huyện/TP thực hiện như sau:  Phân công cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm chủ trì công tác PCGD-XMC [...]

 • Báo cáo thống kê EMIS đầu năm học

  Báo cáo thống kê EMIS đầu năm học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện việc thống kê hàng năm trên phần mềm EMIS, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện thống kê EMIS kỳ đầu năm – năm học 2014-2015. Thời gian báo cáo : Đối với đơn vị trực thuộc Sở : Trước ngày 30/9/2014 Đối với Phòng GD&ĐT các huyện/TP: Trước ngày 5/10/2014 Nội dung báo cáo, [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  [...]

 • Đánh giá cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh

  Đánh giá cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở GD&ĐT thông báo kết quả chấm thi bài giảng e-Learning: gửi kết quả chấm thi bài giảng e-Learning và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng e-Learning để dự thi cấp Bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở một số [...]

 • Xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum

  Xét chọn gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 832-CV/TĐTN-BTG ngày 25/7/2014 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng xét chọn “Gương mặt [...]

 • Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng CNTT năm học 2014-2015

  Bồi dưỡng giáo viên về ứng dụng CNTT năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở GD&ĐT thông báo cụ thể về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng: Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính và Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, xây dựng bài giảng e-Learning. Các lớp bồi dưỡng Đảm bảo an toàn thông tin trên mạng máy tính Nội dung: Vấn đề tấn công trên [...]

 • Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

  Tăng cường sử dụng văn bản điện từ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Việc sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đe triển khai hiệu quả, đồng bộ việc sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tinh, [...]

 • Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi ”Tin học trẻ”

  Phối hợp với Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi ”Tin học trẻ”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 762 CV/TĐTN TTNTH, ngày 12/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum về việc phối hợp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tĩnh Kon Tum iần thứ XV năưi 2014 và tham gia Hội thi ‘Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ XX năm 2014. Sở Giáo [...]

Trang 3 / 712345...Cuối »