Giáo dục Dân tộc

  • Tiếp tục triển khai công tác An toàn giao thông

    Tiếp tục triển khai công tác An toàn giao thông

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Ngày 26 tháng 8 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1074/ SGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2014-2015; Ngày 31/12/2014 co Công văn số 1661/SGDĐT-ỎDDT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy định về kiểm soát, xử lý vi [...]

Trang 5 / 512345