Giáo dục Tiểu học Mầm non

 • Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

  Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, để có cơ sở đề xuất cho Unicef tìm nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao việc dạy và học môn Ảm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cấp tiểu học, THCS tại tỉnh Kon Tum, Sở [...]

 • Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

  Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sớ Giáo dục vả Đào tạo về Kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức HỘi thi đồ dùng, đô chơi mâm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016; ngày [...]

 • Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

  Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 313/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 08/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vê việc phôi hợp triên khai chương trình phâu thuật cho trẻ em bị khe hở môi, hở hàm êch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thông [...]

 • Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

  Thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non tỉnh Kon Tum năm hoc 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm cấp học mầm non năm học 2015-2016, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên mầm non phục vụ công tác chăm sóc, giáo [...]

 • Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT, ngày 15/01/2016 về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy, gồm các nội dung cụ thể như sau: 1. Thành phần đoàn kiếm tra [...]

 • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

  Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Qua thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) của các huyện/thành phố theo công văn số 1332/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đảo tạo ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các [...]

 • Đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

  Đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 1150/GPE-VNEN ngày 23/3/2016 của Dự án Mô hình trường hoc mới tại Việt Nam – Bộ Giáo Dục vả Dào tạo về việc Hướng dần đánh giá 3 năm thực hiện Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam, Sớ Giáo dục và Đào tạo yêu càu Phòng Giáo dục và Đào [...]

 • Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

  Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn sổ 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 1. Tham mưu ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc [...]

 • Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

  Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 của Sở Giảo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học Giáo dục mầm non, Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triền khai chỉ đạo điểm về “Xây dựng trường mẩm non lày Irè làm trung tâm” với nhùng nội dung như sau: 1. Năm [...]

 • Kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

  Kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Từ ngày 8- 10/2015, đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN trẻ năm tuổi do đồng chí Nguyễn Bá Minh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi tỉnh Kon Tum. Trong 03 ngày làm việc tại tỉnh, Đoàn đã kiểm tra việc thực [...]

 • Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Kon Tum đạt Chuẩn phổ cập trẻ mầm non năm tuổi

  Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Kon Tum đạt Chuẩn phổ cập trẻ mầm non năm tuổi

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã xác định phổ cập GDMN trẻ năm tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. 05 năm qua, việc chăm lo để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường đã được sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, [...]

 • Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 5297/BGDĐT-GDMN ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo một số nội dung cụ thể như sau:  1.    Tham mưu, phối hợp thực [...]

Trang 4 / 6« Đầu...23456