Giáo dục Pháp luật

 • Luật Dân quân tự vệ năm 2019

  Luật Dân quân tự vệ năm 2019

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Ngày 03 tháng 12 năm 2019 chủ tịch nước đã ký lệnh số 12/2019/L-CTN công bố Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]

 • Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

  Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên 25/10/2018 18:00 ​Nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên, ngay từ đầu năm học 2018-2019, Công an tỉnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc [...]

 • Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

  Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2819/UBND-HTKT về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: – Quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg [...]

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

  Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 947/STP-HCTP, ngày 21/12/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thực hiện những nội dung sau: 1. Tổ [...]

 • Chuyên đề: Tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường Tiểu học, THCS

  Chuyên đề: Tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường Tiểu học, THCS

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao động sản xuất, Lý luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và [...]