Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp

 • Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

  Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ thông báo về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016 ngày 18/01/2016 của Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam năm 2016, với các nội [...]

 • Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  1. Hồ sơ ĐKXT bao gồm: – Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn [...]

 • Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

  Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường [...]

 • Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

  Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:   1.Về số [...]

 • Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

  Chương trình tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại tỉnh Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Năm 2015, Báo Tuổi trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh cho thí sinh trong cả nước. Đây là dịp để các học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về công tác tuyến sinh, giúp các học sinh định [...]

 • Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

  Tập huấn giáo viên cốt cán TTGDTX tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 5457/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học do Bộ Giáo [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX).   [...]

 • Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

  Tuyển sinh cử tuyển năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Phiếu chuyển 1844/PC-TH, ngày 16/9/2014 về việc tham mưu ƯBND tỉnh triển khai thực hiện công tác cử tuyển năm học 2014-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu cử tuyển vào các cơ sở giáo dục Đại học năm học [...]

 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

  Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với GDTX năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015; Căn cứ Công văn số 4221/BGDĐT-GDTX ngày 8/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về [...]

 • Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

  Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Dự thảo quy chế đào tạo TCCN quy định thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm tùy đối tượng học sinh. Cụ thể, thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương; [...]

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.. [...]

Trang 2 / 212