Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 29/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 1349/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1299/SGDĐT-GDTrH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu

Lượt xem:

Ngày 14/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1251/SGDĐT-GDTrH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 28/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Thông báo số 159/TB-SGDĐT về việc thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiếp trong tệp đính kèm./. [...]
Đảm bảo an toàn cho học sinh ôn thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Đảm bảo an toàn cho học sinh ôn thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 26/7/2020 Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có Công văn số 1000/CV-BCĐ về việc đảm bảo an toàn cho học sinh ôn thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Công văn số 962-SGDĐT-GDTrH-Vv tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue trong trường học

Công văn số 962-SGDĐT-GDTrH-Vv tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue trong trường học

Lượt xem:

Ngày 20/7/2020 Sở GD&ĐT có Công văn Số962-SGDĐT-GDTrH-Vv tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue trong trường học. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Lượt xem:

Ngày 25/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn số 639/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Nội dung chi tiết  trong tệp đính kèm./. [...]
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Ngày 07/5/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Công văn số 543/SGDĐT-GDTrH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Lượt xem:

Ngày 20/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn số 474/SGDĐT-GDTrH Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Lượt xem:

Ngày 15/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số450/SGDĐT-GDTrH-Vv thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Lượt xem:

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Ngày 03 tháng 12 năm 2019 chủ tịch nước đã ký lệnh số 12/2019/L-CTN công bố Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG VỀ GIÁO DỤC LỊCH SỬ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG VỀ GIÁO DỤC LỊCH SỬ

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. Tài liệu cấp Tiểu học: Tài liệu cấp THCS: Tài liệu cấp THPT: [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Ngày 08/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2010 của ngành Giaó dục Chi tiết trong tệp đính kèm ./. [...]
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LÀM VIỆC TẠI KON TUM GIA

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LÀM VIỆC TẠI KON TUM GIA

Lượt xem:

Chiều ngày 26/6, Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đã đi kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh – Cụm thi Kon [...]
Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Lượt xem:

Ngày 07/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5528/BGDĐT-GDTrH triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” đạt Huy chương Đồng tại Triển lãm quốc tế IEYI 2018

Sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” đạt Huy chương Đồng tại Triển lãm quốc tế IEYI 2018

Lượt xem:

Sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” đạt Huy chương Đồng tại Triển lãm quốc tế IEYI 2018 21/10/2018 13:19 Sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” của nhóm tác giả là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành: Nguyễn Thanh Trung – Lê Nguyễn Ngọc Thạnh vừa đạt Huy chương Đồng và giải Đặc biệt tại Triển lãm [...]
NGÔI TRƯỜNG MỚI BÊN BỜ SÔNG ĐĂK LA

NGÔI TRƯỜNG MỚI BÊN BỜ SÔNG ĐĂK LA

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm [...]
Trang 1 / 41234 »