Giáo dục Trung học

 • Viết tham luận đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Vật lí, Hóa học ở trường THPT

  Viết tham luận đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, Vật lí, Hóa học ở trường THPT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nhằm triển khai và đánh giá nhừng nội dung về đổi mới cán bản, loàn diện giáo dục vả đào tạo theo tính thần Nghị quvết 29-NỌ/TW ngày 04/11/2013 cùa ban Chấp hành Trung. ương, Đảng, Sở GDĐT yêu cẩu Hiệu Trưởng các trường viết tham luận về công tảc đổi mới phương pháp dạy học ờ các môn [...]

 • Hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đổi với các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

  Hướng dẫn khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đổi với các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum, Sở GDĐT hướng dẫn công tác khảo sát chất lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 đối với các trường THPT, PT DTNT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển gồm các nội dung sau:   1. [...]

 • Tuyên dương 9 giáo viên và 158 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015

  Tuyên dương 9 giáo viên và 158 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Chiều ngày 22/6, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2014-2015. Quang cảnh buổi lễ Dự lễ có đồng chí [...]

 • Đăng kí tham gia tập huẩn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 – 2016

  Đăng kí tham gia tập huẩn nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT học sinh trung học năm học 2015 – 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 3060/BGDĐT- GDTrH ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc nâng cao năng lực tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học năm học 2015 – 2016, Sở GDĐT thông báo đến cảc trường một số nội dung chuẩn bị tham gia tập huấn [...]

 • Điều chinh thời gian bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh hè năm 2015

  Điều chinh thời gian bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh hè năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 21/5/2015, Sở GDDT đã ban hành Công văn số 524/SGDĐT- GDTrH về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu năm 2015; nay Sở GDĐT thông báo điều chỉnh một số nội dung sau:   1.   Về thời gian học tập trung: 1.1.            [...]

 • Xét cấp học bổng Vallet năm học 2014-2015

  Xét cấp học bổng Vallet năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Côna văn sổ 01 /HB Vallel/2015 về việc xét cấp học bổng Vallet năm học 2014 – 2015 của Quỹ hục bổng Vallet, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một sổ nội dung sau:   1. Giá trị và chỉ tiêu của học bổng Mồi suất học bônR cỏ giá irị [...]

 • Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016

  Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sơ và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/1 1/2012 cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Sở GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động [...]

 • Bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu

  Bồi dưỡng năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kết quả khảo sát của Cambridge ESOL năm 2012, Sở GDĐT thông báo kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy tiếng Anh theo khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu năm 2015 như sau:   1. Thời gian, địa điểm bồi dưỡng: 1.1.    Đối với cap TH và THCS –    [...]

 • Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh

  Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dần tổ chức các hoạt động hè năm 2015 cho học sinh như sau:   1.  Các đơn vị xâv dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn [...]

 • Triển khai đánh giá HT, PHT, GV cấp THCS và THPT theo Chuẩn.

  Triển khai đánh giá HT, PHT, GV cấp THCS và THPT theo Chuẩn.

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai đánh giá hiệu trưởng (HT), phó hiệu trưởng (PHT), giáo viên (GV) trường THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học (sau đây gọi tát là trường trung học) theo Chuẩn. Cụ [...]

 • Hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT

  Hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cỏ hướng dẫn sừ dụng học bạ tại trang 16 đối với học bạ trung học cơ sở (THCS) và trang 12 đối với học bạ trung học phổ thông (THPT); Trong thời gian qua, Sở GDĐT nhận thấy việc quản lý, sử dụng học bạ của học sinh ở một [...]

Trang 6 / 6« Đầu...23456