Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 28/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Thông báo số 159/TB-SGDĐT về việc thông báo Kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra cơ sở vật chất; kiểm tra tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiếp trong tệp đính kèm./. [...]
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KON TUM

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cho học sinh tự học trên truyền hình và qua internet trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cho học sinh tự học trên truyền hình và qua internet trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Sáng ngày 23/3/2020 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT ngày 23/3/2020 Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cho học sinh tự học trên truyền hình và qua internet trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó có 04 tập thể được tặng Giấy khen, cụ [...]
NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Lượt xem:

Ngày 5/3/2020 CHính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Lượt xem:

Ngày 08/8/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2010 của ngành Giaó dục Chi tiết trong tệp đính kèm ./. [...]
Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 512345 »