Hành chính – Văn phòng

 • Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 họp triển khai kế hoạch hoạt động

  Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 họp triển khai kế hoạch hoạt động

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sáng ngày 18/5, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 tỉnh chủ trì buổi họp triển khai kế hoạch chỉ đạo, hoạt động chuẩn bị phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn. Dự có các [...]

 • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-ƯBND, ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU [...]

 • Thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2016

  Thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm. [...]

 • Nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng

  Nhắc nhở công tác thi đua khen thưởng

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Căn cứ Quyết định số 22/2015/ỌĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa [...]

 • Đánh giá công tác Quý I/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016

  Đánh giá công tác Quý I/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  [...]

 • Tham dự Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016

  Tham dự Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Được sự thống nhất của Giám đốc Sở về việc tổ chức Hội nghị giao ban Ngành quý 1/2016 và tập huấn nghiệp vụ thi THPT năm 2016. Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau: 1. Hội nghi giao ban Ngành quý 1/2016 1.1. Thành [...]

 • Thông báo lịch thi nghề phổ thông năm học 2015-2016

  Thông báo lịch thi nghề phổ thông năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo đến các đơn vị lịch thi Nghề phổ thông năm học 2015-2016 như sau: A.    CẢC ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KONTƯM (Từ ngày 03/4 đến 05/4/2016) I. PHẦN THI LÝ THUYẾT 1.Ban coi thi trưòng THPT Kon Tum –    Thời gian: Sáng ngày 03/4/2016. –    Họp [...]

 • Khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc

  Khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sáng 18/3, tại nhà rông Kon K’Lor (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Ban Tổ chức liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016 đã khai mạc Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc. Tham [...]

 • Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân

  Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công vãn số 72-CV/TU ngày 24/02/2016 của Tỉnh ủy và Công văn số 438/UBND-TH ngày 07/3/2016 của ủỵ ban nhân dân tinh Kon Tum về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tểt Nguyên đán Bính Thân, Sở GD&ĐT Kon Tum yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở: [...]

 • Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/1/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, [...]

 • Triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

  Triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Ke hoạch số 333/KH-UBND, ngày 22/02/2016 của Uý ban nhân dân tính Kon Tum về Ke hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 20] 6; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum xâv dựng kế hoạch triến khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, như sau: ]. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. [...]

 • Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

  Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ [...]

Trang 2 / 41234