Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý