Hoạt động chuyên môn

 • Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

  Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 300A/GPE-VNEN ngày 10/11/2015 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo vể việc to chức cuộc thi video về Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm đánh giá và động viên những tập thê, cá nhân giáo viên các trường tiểu học đã tích [...]

 • Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

  Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sáng ngày 13/3/2015, tại trụ sở UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh [...]

 • Bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

  Bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 17/9/2014, Tại Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ quản lý.         1.  Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Dân, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp thuộc Sở [...]

 • Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút

  Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút

  Ngày đăng: Lượt xem:

  File: đính kèm Danh sách thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên theo chính sách thu hút. [...]

 • Thông báo tổ chức sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của Tỉnh năm 2014

  Thông báo tổ chức sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút của Tỉnh năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  /9/2014 (GMT+7)  Bản in Số tư liệu: 01/TB-HÐTD Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT ngày 30/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về thu hút cán bộ, sinh viên về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT theo chính sách thu hút của [...]

 • Làm việc với đoàn kiểm tra Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

  Làm việc với đoàn kiểm tra Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 1166/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: Phòng GD&ĐT Kon Tum, Trường THPT Kon Tum chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra Tại Sở GD&ĐT, các đơn vị về triển khai thực hiện Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam. [...]

 • Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

  Kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 939/SGDÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Đến nay, công tác kê khai tài sản, thu nhập có một số điếm chi tiết, cụ thể (theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ), Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai lại công tác kê khai tài sản, [...]

 • Tuyển dụng cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại ngành giáo dục và đào tạo theo chính sách thu hút cán bộ của tỉnh

  Tuyển dụng cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại ngành giáo dục và đào tạo theo chính sách thu hút cán bộ của tỉnh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 858/SGD&ÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm:  file_1  file_2  file_3 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại các cơ quan trực thuộc Sở (Ké hoạch số 4^/K.H- SGD&ĐT ngày./0/6/2014).    Đế thông tin tuyển dụng được phổ [...]

 • Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

  Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 16/2014/TT-BGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm       Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm như sau: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 và thay [...]

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

  Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 261/KH-BGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Thực hiện “chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích Tôn vinh, động viên, khích lệ tinh [...]

 • Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 571/SGDÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm     Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trinh công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2014 đối với các cấp quản lý giáo dục, các cơ sờ giáo dục, đào lạo như sau: 1.    Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, [...]

 • Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 571/sGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm       Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 ‘Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn [...]

Trang 2 / 512345