Hoạt động chuyên môn

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

  Kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 261/KH-BGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm Thực hiện “chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 như sau: I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích Tôn vinh, động viên, khích lệ tinh [...]

 • Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Hướng dẫn thực hiện công tác bình dẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 571/SGDÐT-TCCB Ngày ban hành: File đính kèm: file đính kèm     Sở GD&ĐT hướng dẫn chương trinh công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2014 đối với các cấp quản lý giáo dục, các cơ sờ giáo dục, đào lạo như sau: 1.    Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, [...]

 • Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN ngành GD&ĐT năm 2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 571/sGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm       Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 ‘Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn [...]

 • Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nữ nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phù hợp với giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số [...]

 • Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

  Tố chức hội thảo phát triến đội ngũ CBQL GD tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 11/TB Ngày ban hành: File đính kèm:  file đính kèm Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế [...]

 • Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

  Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

  Ngày đăng: Lượt xem:

   file đính kèm Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, cụ thể như sau: I.   CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 1.Chủ đề “Yêu thương và chia sẻ 2.Khẩu hiêu –     [...]

 • Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

  Kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

   file đính kèm Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum năm học 2013-2014 Danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí sinh trúng tuyển ngạch nhân viên, danh sách thí sinh không trúng tuyển ngạch giáo viên, danh sách thí [...]

 • Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

  Kiểm tra sát hạch đối với thi tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 75/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Hội đồng xét tuyển viên chức Sở GD&ĐT Kon Tum thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 như sau:  I. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên [...]

 • Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

  Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 72/TB-HDXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2013-2014 Theo yêu cầu nhiệm vụ của Sở GD&ĐT Nay, thông báo bổ sung và điều chỉnh một số nội dung về việc tuyển [...]

 • Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

  Thông báo làm hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp thâm niên trong lương hưu

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 1583/TB-SGDÐT Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Ngày 15/11/2013, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum có thông báo số 65/TB-BHXH về việc lập hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ [...]

 • Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

  Đính chính, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 1528/HDLN-SGDÐT-SNV Ngày ban hành: File đính kèm: đính kèm Ngày 18/11/2013, Liên ngành Sở GD&ĐT – Sở Nội vụ đã có hướng dẫn số 98/HDLN-SGDĐT-SNV về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Qua phản ánh của các đơn vị và sau khi đối chiếu với [...]

 • Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

  Thông báo bổ sung về thời gian tuyển dụng viên chức

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Số tư liệu: 72/TB-HÐXTVC Ngày ban hành: File đính kèm:  đính kèm Căn cứ Thông báo số 69/TB-SGDĐT, ngày 02/12/2013 của Sở GD&ĐT Kon Tum v/v tuyển dụng viên chức khối các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014; Căn cứ kế hoạch làm việc của Hội đồng xét tuyển viên chức khối các đơn vị trực thuộc [...]

Trang 3 / 512345