Khảo thí -QLCLGD và CNTT

 • Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017

  Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 15/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số1227/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT   về việc hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông năm học 2016-2017, trong đó nhấn mạnh các nội dung: 1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh đã [...]

 • Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

  Phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 30/8/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1041/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” cấp tỉnh năm học 2016-2017, trong đó quy định về nội dung và đối tượng dự thi như sau: – Nội dung dự thi: bài giảng e-Learning với chủ đề  Dư địa chí Việt Nam và [...]

 • Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

  Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/1 1/2011 của Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi câp quôc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dân việc tô chức kỳ thi chọn đội tuyên tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017 [...]

 • Hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh vào trường THPT, PTDTNT năm học 2016 -2017

  Hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh vào trường THPT, PTDTNT năm học 2016 -2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 05/5/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 510/SGDĐT- KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn công tác tuyến sinh vào các lớp mầm non, tiêu học, trung học cơ sớ, trung học phô thông năm học 2016-2017. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong công tác tuyển sinh, nay Sở Giáo dục [...]

 • Kết quả thi vào lớp 10 trường THPT Kon Tum năm học 2016-2017

  Kết quả thi vào lớp 10 trường THPT Kon Tum năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Xem chi tiết: Tại đây [...]

 • Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Xem tại đây [...]

 • Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy năm 2016

  Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ban Chỉ đạo thi lập Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đấng hệ chính quy năm 2016 của tỉnh Kon Turn gồm các nội dung sau: 1. Công tác chuẩn bị 1.1. Đã triển khai – Triển khai các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về [...]

 • Giới thiệu nhân sự coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

  Giới thiệu nhân sự coi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, được gọi là Quy chế thi và được sửa đối, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và [...]

 • Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Kon Tum

  Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đắng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum tổ chức kỳ thi Trung học pho thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Kon Tum như sau: 1. Tổ chức Hội [...]

 • Giới thiệu nhân sự coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

  Giới thiệu nhân sự coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư [...]

 • Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

  Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Chiều ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 tỉnh tiến hành họp bàn kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Quang cảnh buổi họp Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 diễn ra trong 4 ngày, [...]

 • Hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 – 2016

  Hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 – 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cử Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyểt định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 11). Để thực hiện nghiêm túc Quy chế 11, đảm bảo thời gian quy định, công khai kết [...]

Trang 3 / 1012345...10...Cuối »