Khảo thí -QLCLGD và CNTT

 • Hướng dẫn thời gian thu nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015

  Hướng dẫn thời gian thu nhận hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quổc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPTcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công vãn số 313/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2015 về việc hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2015 của Sở [...]

 • Kế hoạch kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 và hồ sơ xét công nhận tốt nghiêp THPT năm 2015

  Kế hoạch kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 và hồ sơ xét công nhận tốt nghiêp THPT năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn 313/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2105 và Công văn 363/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/04/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp [...]

 • Lập danh sách HS đăng ký môn thi tự chọn thay thế môn Tiểng Anh ừong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

  Lập danh sách HS đăng ký môn thi tự chọn thay thế môn Tiểng Anh ừong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Dựa vào Công vãn số 1379/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn công tác dạy môn Tiếng Anh lớp 12 trong thời gian tới và xác định đối tượng học sinh được phép chọn môn thay thế môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quoc gia nãm [...]

 • Giới thiệu cuổn sách Những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Giới thiệu cuổn sách Những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác về những quy định mới của kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 giúp các em học sinh, các thầy cô và các bậc phụ huynh hiểu, vận dụng để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi và tuyển sinh [...]

 • Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2015

  Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa kì thi THPT quốc gia 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, thể theo nguyện vọng của đông đảo giáo viên, học sinh, Bộ GDĐT giới thiệu các đề thi minh họa, kèm theo đáp án để giáo viên và học sinh tham khảo. Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của [...]

 • Điểu chỉnh thời gian tổ chức thi và thông báo lịch thi Nghề phổ thông năm học 2014-2015

  Điểu chỉnh thời gian tổ chức thi và thông báo lịch thi Nghề phổ thông năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ tình hình thực tế về việc dạy Nghề phổ thông tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum điều chỉnh thòi gian tổ chức thi Nghề phổ thông tại Công vãn số 1609/HD-SGD&ĐT ngày 24/12/2014 và thông báo lịch thi Nghề phổ thông nãm học 2014-2015.  Lịch thi cụ thể xin xem thêm [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở GD&ĐT hướng dẫn các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. 1.    Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác khảo [...]

 • Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia

  Hỏi đáp về kỳ thi THPT Quốc gia

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Tài liệu Hỏi – Đáp về Kì thi Trung học phổ thông quốc gia trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của các chuyên gia giáo dục trong quá trình xây dựng phương án thi. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới [...]

 • Chấm thi kỳ thi chọn đội tuyến dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015

  Chấm thi kỳ thi chọn đội tuyến dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc từ ngày 25/10/2014.                 – Ngày 24/10/2014, Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015, tại trường THPT Chuyên. – Hội đồng chấm thi làm việc từ ngày 25/10/2014, giám khảo bắt [...]

 • Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận

  Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10 tháng 10 năm 2014 về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2015. Nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung như sau:  1.    Miễn thi môn ngoại [...]

 • Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

  Tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cẩp tỉnh lớp 12 năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kê hoạch tô chức kỳ thi chọn đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2015 gôm các nội dung như sau: [...]

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2014-2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 5476/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiêm định chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện [...]

Trang 5 / 9« Đầu...34567...Cuối »