TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT

Lượt xem:

Tải tài liệu: tại đây   [...]
Tài liệu Hội nghị thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Tài liệu Hội nghị thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Lượt xem:

Tài liệu Hội nghị thi TN THPT năm 2023 [...]
Tài liệu tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh

Tài liệu tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Tài liệu tập huấn HKH ngày 27-4 [...]
Tài liệu giao ban tuần 15- 2023

Tài liệu giao ban tuần 15- 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tải tại đây: TUẦN 15-2023 [...]
Tài liệu giao ban Ngành quý I năm 2023

Tài liệu giao ban Ngành quý I năm 2023

Lượt xem:

Chương trình: Tải tại đây Dự thảo báo cáo: Tải tại đây [...]
Tài liệu hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 mới nhất

Tài liệu hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 mới nhất

Lượt xem:

Cập nhật mới nhất vào lúc: 16 giờ 00 phút, ngày 13/03/2023 Tải tài liệu: Tai lieu Hoi nghi [...]
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu theo đường link này: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ VÀ CÁC PHỤ LỤC   XEM TRỰC TUYẾN   [...]
Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT NĂM 2022 2. BÁO CÁO KIỂM KIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 [...]
Báo cáo tháng 10 năm 2022

Báo cáo tháng 10 năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022: Tải tại đây 2. Phụ lục 1: – Nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây 3. Phụ lục 2: -Nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây 4. Phụ lục 3: – Thông tin báo chí dư [...]
Báo cáo giao ban tuần 43 năm 2022

Báo cáo giao ban tuần 43 năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình công tác tuần 43 năm 2022: Tải tại đây 2. Phụ lục 1 – Thông tin báo chí dư luận xã hội tháng 10 năm 2022: Tải tại đây 3. Phụ lục 2 – Kế hoạch tuần 43/2022: tải tại đây   [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM  THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP

Lượt xem:

Tài liệu Hội Nghị :tải tại đây XEM TRỰC TUYẾN         [...]
Tài liệu họp giao ban Ngành quý III năm 2022

Tài liệu họp giao ban Ngành quý III năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 2. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trên hệ thống chỉ đạo điều hành 3. Các Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện 4. Nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện [...]
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 -2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 (29/8/2022)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 -2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 (29/8/2022)

Lượt xem:

TÀI LIỆU HN BC TỔNG KẾT NGÀNH NH 2021-2022 [...]
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học phổ thông

Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học phổ thông

Lượt xem:

Chương trình Hội nghị Tổng kết giáo dục trung học năm học 2021-2022, cấp Trung học phổ thông Tài liệu Dự thảo Hướng dẫ thực hiện Chương trình THPT 2022-2023 Tài liệu Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chương trình THCS 2022-2023 Tài Liệu HN THCS Tài liệu HN THPT     [...]
Tài liêu Hội nghị công tác Văn phòng  – 25/8/2022

Tài liêu Hội nghị công tác Văn phòng – 25/8/2022

Lượt xem:

1. Tài liệu Hội nghị của Bộ GDĐT: Tải tại đây 2. Tham luận về công tác truyền thông giáo dục: Tải tại đây 3. Báo cáo công tác Văn phòng  năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng 2022-2023 – Sở GDĐT: Tải tại đây XEM TRƯC TUYẾN [...]
Tài liệu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/8/2022

Tài liệu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/8/2022

Lượt xem:

Tài liệu họp  với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  đánh giá thực trạng, kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật  tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022 1. Báo cáo kết quả công tác phối hợp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong các [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NGÀY 22/8/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG NGÀY 22/8/2022

Lượt xem:

1. Chương trình Hội Nghị:  Tải tại đây 2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường: Tải tại đây 3. Văn bản của tỉnh: tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường: Tải tại đây 4. Tài liệu Hội nghị: Tải tại đây 5. Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý [...]
Tài liệu họp về tình hình chuẩn bị năm học 2022-2023

Tài liệu họp về tình hình chuẩn bị năm học 2022-2023

Lượt xem:

Tải tài liệu:  tại đây   [...]
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022,  triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Chương trình Hội nghị: Tải tại đây TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022: Tải tại đây XEM TRỰC TRUYẾN 1. Chương trình Hội nghị 2. Báo báo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ GDĐT: 3. Báo báo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Ngành GDĐT Kon Tum   [...]
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐV TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2021-2022

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐV TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Tải hồ sơ tại đây: HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ II NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ II NĂM 2022

Lượt xem:

(Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022) 1. Tải tài liệu Hội nghị giao ban Ngành: Tại đây 2. Sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh: Tải tại đây 3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu [...]
Tài liệu Hội nghị triển khai QĐ 1895 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu Hội nghị triển khai QĐ 1895 của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:

Tai lieu Hoi nghi ngay 28.4.2022 Tài liệu Hội nghị của Bộ GDDDT: Tải tại đây [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ I NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÀNH QUÝ I NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018

Lượt xem:

[...]
Trang 2 / 3«123 »