Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/02/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGDĐT về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Lượt xem:

Ngày 05/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 07/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Lượt xem:

Ngày 24/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Báo cáo số 453/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Lượt xem:

Ngày 09/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 201/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra theo nội dung đơn tố cáo tại Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Lượt xem:

Ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1768/KL-SGDĐT Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020.

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020.

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 1280/KL-SGDĐT về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 327/BC-SGDĐT về việc công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Ngày 8/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT vềKế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./.     [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Lượt xem:

Ngày 13/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định sô 92/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lượt xem:

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 1 / 212 »