Công khai kết luận thanh tra

  • Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

    Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

    Ngày đăng: Lượt xem:

    Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]