THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 05/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 179/TB-SGDĐT về việc thông báo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên tại các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
TÀI LIỆU ÔN TẬP LỚP 2 ĐỢT 2

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỚP 2 ĐỢT 2

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Chi tiết trong tệp đính kèm./. Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm Non Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV Hướng [...]
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiếp trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW về “Đỗi mới căn bản, toàn diện giáo dục [...]