Tin tức

 • Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo

  Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 23 tháng 10 năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum được hỗ trợ gạo Phê duyệt học sinh các trường trên địa bàn tinh Kon Tum được hồ trợ’ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính [...]

 • Đăng kí, lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

  Đăng kí, lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Trong giai đoạn 2012-2015, với sự nỗ lực của Ngành GD&ĐT và chính quvèn dịa phương các cấp, toàn tinh đă hoàn thành và vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thừ XIV đề ra. Tỉnh đến tháng 9 năm 2015, toàn [...]

 • Hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

  Hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 292/GPE-VNEN ngày 19/10/2015 của Ban quản lý Dự án VNEN trung ưcmg về việc hướng dẫn kế hoạch và cấp kinh phí Dự án VNEN năm 2016. Ban quản lý Dự án VNEN cấp tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum (Ban QLDA câp tỉnh) hướng dân lập kê hoạch tài chính [...]

 • Kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây, năm học 2015-2016

  Kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây, năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-SGDĐT ngày 05/10/2015 của Giám đổc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thanh tra hành chính và chuyên ngành tại trường THPT Ngô Mây; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 05 ngày, kê từ ngày 13/10/2015 theo kế hoạch thanh tra. Sau khi xem xét báo cáo kết quả [...]

 • Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 5297/BGDĐT-GDMN ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo một số nội dung cụ thể như sau:  1.    Tham mưu, phối hợp thực [...]

 • Tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

  Tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Kế hoạch số 61/SGDĐT-VP ngày 15 thảng 9 năm 2015 về Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Sở giáo dục và Đào tạo Kon Tum Sờ Giáo dục và Đào tạo tồ chức Hội nghị đánh giá kết quả một nãm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 ban hành Quy định đánh giá học [...]

 • Triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015-2016

  Triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 338/BGDĐT-SEQAP ngày 19/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt sư phạm chuyên đề năm học 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai sinh hoạt sư phạm chuyên đề (SHSPCĐ) cấp tỉnh như sau: 1.      Mục đích của sinh hoat [...]

 • Đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2015

  Đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nhằm tổ chức thành công buổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đăng ký tham gia Chương trình văn nghệ chào mừng buổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2015. Cụ thể như sau: 1.     Số lượng tiết mục đăng ký tham gia: [...]

 • Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT trẽn địa bàn Thành phổ Kon Tum, năm học 2015-2016 cho cá nhân [...]

 • Báo cáo tình hình giáo dục trung học đầu năm học 2015-2016

  Báo cáo tình hình giáo dục trung học đầu năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 5121/BGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: 1.   Tổ chức triển khai hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 Căn cứ Công [...]

 • Khen thưởng tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU

  Khen thưởng tập thể cá nhân trong việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Kể hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015(sau đây gọi tắt là Đề án); Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khen thưởng trong dịp kỷ niệm ngày Nhả giáo Việt Nam 20/11 [...]

 • Điểm báo và văn bản tuần 44 từ 26/10/2015 đến 31/10/2015)

  Điểm báo và văn bản tuần 44 từ 26/10/2015 đến 31/10/2015)

  Ngày đăng: Lượt xem:

  I. Điểm báo: Quốc tế: 1. Với 182 phiếu trong tổng số 187 phiếu, Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng Kinh tế – Xã hội Liên Hợp Quốc từ ngày 1-1-2016, nhiệm kỳ 2016-2018. 2. Mỹ và châu Âu bắt đầu tiến trình dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt [...]

Trang 35 / 38« Đầu...102030...3334353637...Cuối »