Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: Lượt xem:

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN