Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 27-7-2020 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
2 32/NQ-HĐND 13-7-2020 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020 Tải về
3 33/2020/NQ-HĐND 13-7-2020 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 Tải về
4 31/2020/NQ-HĐND 13-7-2020 Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
5 19/NQ-HĐND 13-7-2020 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
6 57/NQ-HĐND 11-12-2019 NGHỊ QUYẾT Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
7 60/NQ-HĐND 11-12-2019 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Tải về
8 Công văn xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về giá dịch vụ GDĐT năm 2019-2020 16-4-2019 Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm. Tải về
9 Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018 29-11-2018 Tải về
10 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 28-11-2018 Tải về
11 Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn 28-11-2018 Ngày 28/11/2018 Sở đã có công văn số 1516/SGDĐT-TCCB về Chế độ chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn Tải về
12 Triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 28-11-2018 Tải về
13 Triển khai lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý cấp Trung học năm học 2018-2019 28-11-2018 Tải về
14 Công văn 11552/VPCP-KGVX năm 2018 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới do Văn phòng Chính phủ ban hành 27-11-2018 Tải về
15 Quyết định 7091/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch hoạt động thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 26-11-2018 Tải về
16 Tổ chức Hội thảo lập kế hoạch Trường học an toàn 21-11-2018 Tải về
17 Quyết định 5000/QĐ-BGDĐT năm 2018 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 16-11-2018 Tải về
18 Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 14-11-2018 Tải về
19 BÁO GIÁO DỤC THỜI ĐẠI PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYÊT, SÁNG TẠO HỌC THEO LỜI BÁC” 01-11-2018 Tải về
20 Kế hoạch tổ chức Hội thi Cồng- Chiêng- Xoang các trường PT DTNT, PT DTBT năm 2018 01-11-2018 Tải về
21 KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG GẠO HỖ TRỢ HỌC SINH THÁNG 11,12/2018 VÀ THÁNG 01/2019 30-10-2018 Tải về
22 Về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo 24-10-2018 Tải về
23 Tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTC trong trường phổ thông 19-10-2018 Tải về
24 Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 16-10-2018 Tải về
25 V/v tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh 2-10-2018 Tải về
26 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư 30-8-2018 Tải về
27 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học 24-8-2018 Tải về
28 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 22-8-2018 Tải về
29 Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 22-8-2018 Tải về
30 Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 22-8-2018 Tải về
31 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 22-8-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tải về
32 Thông tư về việc Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. 22-8-2018 Tải về
33 Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 03-8-2018 Tải về
34 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum 3-8-2018 Tải về
35 V/v tăng cường hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngành giáo dục và đào tạo 23-7-2018 Tải về
36 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. 20-7-2018 Tải về
37 Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018-2019 19-7-2018 Tải về
38 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017 12-6-2018 Tải về
39 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017 12-6-2018 Tải về
40 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2017 12-6-2018 Tải về
41 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 30-5-2018 Tải về
42 Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh năm 2018 14-5-2018 Tải về
43 Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 16-4-2018 Tải về
44 Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 30-3-2018 Tải về
45 Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 – 2021” 26-3-2018 Tải về
46 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 28-2-2018 Tải về
47 1719/QĐ-BGDĐT 23-5-2016 Quyết đinh ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và triển khai hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) Tải về
48 237/QĐ-UBND 09-05-2016 Quyết định về việc ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Tải về
49 204/QĐ-TTg 01-02-2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 Tải về
50 13/2015/TT-BTP 29-9-2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BTP NGÀY 31/01/2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH Tải về
51 11/2015/L-CTN 09-07-2015 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tải về
52 05/2015/L-CTN 03-07-2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
53 15/2014/L-CTN 04-12-2014 Luật tổ chức Quốc hội Tải về
54 30/2014/TT-BGDĐT 28-08-2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải về
55 05/2014/TT-BTP 07-02-2014 Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
56 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
57 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 10-04-2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Tải về
58 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
59 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
60 09/2012/QH13 18-06-2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Tải về
61 63/2010/NĐ-CP 08-6-2010 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
62 35/2009/QH12 18-06-2009 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải về
63 12/2006/QĐ-BNV 05-10-2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY KỲ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tải về
64 40/2006/QĐ-BGDĐT 05-10-2006 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
65 12/2006/QĐ-BGD&ĐT 05-04-2006 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Tải về
66 11/2006/QĐ-BGD&ĐT 05-04-2006 Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Tải về
67 3481/GDTrH 06-05-2005 Hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
68 01/2005/TTLT-BNV-BTC 05-01-2005 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về
69 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV 24-7 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV Tải về