Công văn 289/SGDĐT-CTTT V/v khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 13/3/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 289/SGDĐT-CTTT về việc khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 17 đến 38

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN