31/2020/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

BÀI VIẾT LIÊN QUAN