33/2020/NQ-HĐND

Ngày đăng: Lượt xem:

Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

BÀI VIẾT LIÊN QUAN