Cung cấp danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, bảo đảm vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo  ban hành Công văn 1097/SGDĐT-CTTT về việc cung cấp danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, bảo đảm vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn, trong đó yêu đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các trường học trực thuộc (đặc biệt là các trường có bếp ăn tập thể) triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

  1. Tham khảo, triển khai lựa chọn, ký hợp đồng mua các loại thực phẩm, rau… đảm bảo điều kiện ATTP theo danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP, đảm bảo vệ sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
  2. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum để được giới thiệu, cung cấp các tổ chức, cá nhân có nguồn sản phẩm thực phẩm an toàn (được cấp giấy chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh)./.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.