Đại hội Công đoàn cơ quan Sở GDĐT nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 31/3, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tổng kết đánh giá tình hình  hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum.

Tham dự Đại hội có TS. Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT, đồng chí Huỳnh Thời-UVBTV Đảng ủy Sở-Trưởng phòng TCCB cùng 43/55 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ quan Sở GDĐT được triệu tập.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay là khó khăn, thách thức của tổ chức công đoàn trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên , công chức, viên chức, người lao động. Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh, cấp ủy Đảng; sự tạo điều kiện của lãnh đạo Sở GDĐT, Công đoàn cơ quan Sở GDĐT luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Thời gian qua, Công đoàn cơ quan Sở GDĐT Kon Tum đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Sở GDĐT nhiệm kỳ 2017-2022

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua và đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành khóa mới 2023-2028 cần đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nhiều mô hình, nội dung hay để thu hút các đoàn viên tích cực tham gia, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở-Phát biểu chỉ đạo

Đoàn viên công đoàn Văn phòng Sở tham gia bỏ phiếu tại đại hội và đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, Đồng chí Trương Quang Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GDĐT, Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GDĐT; Đồng chí Nguyễn Quốc Lượng- Ủy viên Ban Chấp hành; Đồng chí Đặng Thị Trà My- Ủy viên Ban Chấp hành; Đồng chí Hà Thị Phương Trà Ủy viên Ban Chấp hành.

Tại đại hội đã bầu 03 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm đồng chí Trương Quang Hà, đồng chí Y Việt, đồng chí Nguyễn Thế Minh

Đoàn viên công đoàn cơ quan Sở GDĐT tham gia bỏ phiếu

 

Đồng chí Đoàn Thành Nhân-Phó Giám đốc Sở GDĐT tặng hoa chúc  mừng Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028 

Kết thúc đại hội, Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết với 20 chỉ tiêu; đồng thời kêu gọi toàn thể lực lượng đoàn viên công đoàn tích cực tham gia, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết nhất trí thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cũng tặng hoa và quà cho đồng chí Nguyễn Đình Vinh-Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GDĐT nhiệm kỳ 2017-2022.

Trà My-Văn Dũng(VP)