Đề nghị đăng phát thông tin về phòng chống dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế cung cấp thông tin cần truyền thông gấp, đề nghị  các cơ sở giáo dục thông tin đại chúng cho toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh được biết