Đơn vị trực thuộc

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
2. Trường mầm non Thực hành sư phạm Kon Tum
3. Trường tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum
4. Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng
5. Trường THPT Kon Tum
6. Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
7. Trường THPT Duy Tân
8. Trường THPT Lê Lợi
9. Trường THPT Trường Chinh
10. Trường THPT Phan Bội Châu
11. Trường THPT Ngô Mây
12. Trường THPT Trần Quốc Tuấn
13. Trường THPT Nguyễn Du
14. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
15. Trường THPT Nguyễn Trãi
16. Trường THPT Phan Chu Trinh
17. Trường THPT Lương Thế Vinh
18. Phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh
19. THPT Quang Trung
20. THPT Chu Văn An
21. Trường PT DTNT tỉnh
22. Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
23. Trường PT DTNT huyện Đăk Tô
24. Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
25. Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi
26. Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
27. Trường PT DTNT huyện Sa Thầy
28. Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
29. Trường PT DTNT huyện Kon Plong
30. Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong
31. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
32. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà
33. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô
34. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi
35. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei
36. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sa Thầy
37. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kon Rẫy
38. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ