Sở Giáo dục và Đào tạo họp đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 12 và năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và các chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 12 và năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm Tháng 1 năm 2022

Sáng ngày 04/01/2022 tại phòng họp Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban tuần 01 năm 2022. TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì buổi họp.

TS. Phạm Thị Trung – TUV – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có tập thể Lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục, Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Trần Hữu Thạnh – Chánh Văn phòng Sở GDĐT thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và các chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong tháng 12 và năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm Tháng 1 năm 2022

Dưới sự chủ trì của TS. Phạm Thị Trung,Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia góp ý đối với dự thảo nêu trên.

Kết luận cuộc họp, TS Phạm Thị Trung đề nghị các đơn vị hành chính thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 đúng theo các quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ; tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh trường chuyên; tham mưu giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở đối với các nguồn thu theo quy định của Nhà nước.

Cũng tại cuộc họp, Ban lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Sở GDĐT tổ chức chia tay đồng chí Tạ Thị Thanh (nguyên chuyên viên Phòng TCCB) chuyển công tác về đơn vị mới.

TS. Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở GDĐT tặng quà chia tay đồng chí Tạ Thị Thanh chuyển công tác về đơn vị mới