Giấy mời Tổng kết Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sớ Giáo dục vả Đào tạo về Kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức HỘi thi đồ dùng, đô chơi mâm non tự làm cấp tỉnh năm học 2015-2016; ngày 25 thảng 3 năm 2016, Hội thi kết thúc.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự tổng kết Hội thi; cụ thể như sau:
1. Thời gian: Lúc 9 giờ 30 ngày 25/3/2016
2. Địa điểm: Phòng đa năng trường THPT Kon Tum, số 457 – Trần Phú, Thành phố Kon Tum.
3. Thành phần đại biểu tham dự:
– Lânh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ chuyên môn phụ trách mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phổ;
– Đại diện Ban giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm, trường Mầm non Thực hành Sư phạm tinh;
– Đại diện lănh đạo Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Kon Tum;
– Đại biêu Đài phát thanh -Truyên Hình tỉnh, Báo Kon Tum;
– 78 giáo viên cỏ đồ dùng, đo chơi tham gia dự thi.
Rất mong sự có mặt của quý vị đại biểu.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN