Danh bạ điện thoại Sở GDĐT

Stt Bộ phận Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ
 1  Lãnh đạo Sở Nguyễn Phúc Phận Giám đốc 3862 672 0985 222 096
 2 Nguyễn Hoá P. Giám đốc 3914560 3863524 0906 426 877
 3 Nguyễn Trọng Thắng P. Giám đốc 3864118 3910889 0905 123 988
 4 Đinh Thị Lan P. Giám đốc 3861609 0905 200 974
 5   

 

 

Văn phòng

Trần Hữu Thạnh  CVP 3914 325 3866553 0905 855 669
 6 Huỳnh Thị Thu Vân Phó CVP 3889109 3866553 0905 580 063
 7 Nguyễn Văn Trung Phó CVP 01663321118
 8 Lê Xuân Trường Kế toán 3862 310 3862299 0935 873 257
 9 Bùi Thị Liên Văn thư 3869653 0946 438 222
10 Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên viên  

3914 324

0935 195 999
11 Nguyễn Thị Thuyến Nhân viên 01648291800
12 Trần Ẩn Lái xe 3866464 0905 219 5120935 391 689
13 Nguyễn Văn Tân Lái xe 3866886 0905 123 994
14 Nguyễn Ngọc Chi Lái xe 3866894 0914 206 673
15 Trịnh Ngọc Dũng Bảo vệ 3912194 01282704075
16 Nguyễn Vinh Hòa Bảo vệ 0903 922 470
17  Phòng

Kế hoạch – Tài chính

Đào Quang Minh Trưởng phòng 3862619 3867018 0903 533 089
18 Lê Thanh Hùng P. TP 3864451 0903 579 596
19 Bùi Vũ Phong Chuyên viên 0988 987 868
20 Trần Công Hiển Chuyên viên 3864451 3865841 01687788155
21 Trần Văn Thanh Chuyên viên 3862619 0905 042 799
22 Dương Thị Anh Chuyên viên 01648717669
23  Phòng Thanh Tra

 

Huỳnh Thời Chánh TTr 3917529 3865495 0905 156 107
24 Nguyễn Thế Minh P. Chánh TTr 3916903 0905 367 611
25 Trần Tấn Sự Chuyên viên 0914 157 170
26 PhòngGiáo dục TX-CN Nguyễn Đức Thanh Trưởng phòng 2211466 3866595 0983 759 572
27 Nguyễn Quốc Lượng Phó TP 3915324 0905 196 889
28 Nguyễn Phi Hải Chuyên viên 2210512 0905 247 512
29 Nguyễn Thọ Đức Chuyên viên 0905 061 104
30  Phòng

Giáo dục dân tộc

31 Văn Trọng Lưu P. TP 3861993 0988 618 698
32 Y Việt P. TP 0987 375 096
33  Phòng

Tổ chức – Cán bộ

Lê Xuân Thạnh Trưởng phòng 3863216 3861948 0905 117 725
34 Hà Tiến Dũng P. TP 3864227 3867394 0985 925 126
35 Trương Quang Hà P. TP 3866422 0935 200 232
36
37 PhòngGiáo dục Trung học Đoàn Thành Nhân Trưởng phòng 3862670 0905 159 215
38 Trần Đạo P. TP 3913024 0907 253 444
39 Lê Châu Vân P. TP 3868447 0905 095 899
40 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0944 150 773
41 Nguyễn Đình Vinh Chuyên viên 01228522945
42 PhòngKT&QLCLGD – Công nghệ thông tin Phạm Đại Cảnh Trưởng phòng 3862353 0989 160 159
43 Nguyễn Ngọc Dũng Phó.TP 3863815

3914326

0979 752 097
44 Lê Văn Trung Phó TP 01667777219
45 Trần Lê Quý Thủy Chuyên viên 0905 262 967
46  Phòng Giáo dục Tiểu học Mầm non

 

Võ Xuân Thuỷ Trưởng phòng 3864682 3863773 0905 189 924
47 Nguyễn T Như Quỳnh Phó TP 3863817 3868652 0905 387 548
48 Phạm Thị Xuân Toàn Phó TP 38668943 0914 209 272
49 Nguyễn Thị Kim Loan Phó TP  2211248 3911079 0905 359 139
50 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên 0905 674 566
51 Phòng Chính trị tư tưởng Vũ Tuấn Anh Trưởng phòng 3916927 3866524 0983 781 698
52 Nguyễn Ngọc Quốc Phó TP 0982 779 729
53
54 Tạ Thị Thanh Chuyên viên 0962 445 969
55 Hà Thị Hạnh Chuyên viên 0976 732 673
56  Ban

Quản lý Xây dựng

Phan Quang Dũng Trưởng ban 6250040 3866173 0905 863 597
57 Võ Thị Hoa Chuyên viên 3863698 0905 565 679
60
61  Công đoàn Ngành Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch 3862697 3864325 0903 596 226
62 Nguyễn Minh Hoàng P. Chủ tịch 0907 455 135
63 Phan Thị Túy Kế toán 0935 926 305